มิ.ย. 192018
 
พระเจ้าทรงนำความทุกข์ร้อนมาใช้อย่างไร

พระเจ้าทรงนำความทุกข์ร้อนมาใช้อย่างไร ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิ่น แต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์ (สดุดี 119:67 THSV11) ความมั่งคั่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้คนหยิ่งผยอง คิดว่าทำได้เอง เราไม่คิดว่าเราต้องการพระเจ้า เพราะเรามีเงินเดือน มีการลงทุน มีอาชีพ มีบ้าน มีสุขภาพ และมีครอบครัว แต่พอเศรษฐกิจดิ่ง ตลาดหลักทรัพย์ล่ม ห [อ่านต่อ]

มิ.ย. 182018
 
กลับใจแท้จริง

กลับใจแท้จริง เพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมลทินทั้งหลายของโลกแล้ว โดยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มลทินชั่วเหล่านั้นอีก บั้นปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าตอนต้น (2เปโตร 2:20) บางครั้งเราได้ยินว่าคนมีชื่อเสียงมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ มักจะเกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้ง เวลาพูดว่า [อ่านต่อ]

มิ.ย. 172018
 
สารจากศิษยาภิบาล

17 มิถุนายน 2018 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก  วันนี้ ขอส่งคำทักทายมายังทุกท่านด้วยความรักของพระคริสต์ครับ แล้วขอทุกท่านกรุณาส่งความรักอันวิเศษนี้ต่อไปให้คนข้างๆ และคนรอบตัวต่อไปเรื่อย ๆ ตลอดทั้งวันนี้ และทั้งสัปดาห์ด้วยนะครับ วันนี้ อีกเช่นกันที่ผมขอนำข้อคิดดีๆ ที่คัดสรรมาฝากให้เป็นอาหารสมองและอาหารใจควบคู่ไปกับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ  ดังนี้ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 162018
 
ถ้ามีใจ เรื่องยากๆ ก็กลายเป็นเรื่องง่ายๆ!

ถ้ามีใจ เรื่องยากๆ ก็กลายเป็นเรื่องง่ายๆ! วันนี้ ผมไม่ขอเขียนอะไรมากมายนอกจากเอาข่าวที่สะท้านโลกมาแบ่งปัน ภายใต้ความตรึงเครียด และความกลัวอันตรายจากสงครามนิวเคลียร์ที่เกาหลีและสหรัฐอเมริกาทำให้ตื่นเต้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งมาเป็นเวลายาวนานหลายปี  ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องที่เขย่าขวัญคนทั้งโลกนี้ อยู่ๆ ก็จะจบลงได้ โดยฝีมือของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำที่ก้ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 152018
 
สิ่งที่จริงเที่ยงแท้

สิ่งที่เป็นจริงเที่ยงแท้คือ… เราไม่ได้เอาใจใส่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์ (2โครินธ์ 4:18) ชายคนหนึ่งอาจพูดว่า “มันยากที่ผมจะมีความเชื่อ – ผมตั้งอยู่บนความเป็นจริง” แล้วอะไรคือความเป็นจริง? บ้านของคุณ? รถของคุณ? เงินของคุณ? ไม่ใช่ครับ ความเป็น [อ่านต่อ]

มิ.ย. 142018
 
คุณตอบสนองอย่างไรต่อวิกฤติ?

คุณตอบสนองอย่างไรต่อวิกฤติ? ท่านฆ่ายากอบพี่ชายของยอห์นด้วยดาบ เมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิว ท่านก็จับเปโตรด้วย (กิจากร 12:2-3) เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ (โรม 8:28)   คุณทำอย่างไรเมื่อเผชิญวิกฤติ? สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำ ก่อนจะตื่นตระหนกหรือทำบา [อ่านต่อ]

มิ.ย. 132018
 

เงินและทองเราไม่มี! พระธรรม        กิจการ 3:1-26 อ้างอิง            ลก.22:68;สดด.51:1;55:17;ยน.10:23;อสย.43:25;44:22;กจ.14:8;22:5;มก.15:11;ปฐก.12:3;22:18;รม.1:16 บทนำ            เมื่อเราติดตามพระคริสต์ และ [อ่านต่อ]