ส.ค. 302016
 
เก็บซ่อนไว้ในหัวใจ

เก็บซ่อนไว้ในหัวใจ จง​เอา​ความ​รอด​เป็น​หมวก​เหล็ก​ป้อง‍กัน​ศีรษะ และ​จง​ถือ​พระ‍แสง​ของ​พระ‍วิญ‌ญาณ​คือ​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า (เอเฟซัส 6:17) อาวุธแรกที่เราควรใช้ในการต่อต้านการทดลองคืออะไร? คำตอบ – พระวจนะของพระเจ้า เมื่อพระเยซูทรงถูกมารผจญในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงตอบสนองครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยพระดำรัสว่า  “พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า…” พระองค์ก [อ่านต่อ]

ส.ค. 292016
 
ล้อเล่นกับเรื่องลี้ลับได้หรือไม่?

ล้อเล่นกับเรื่องลี้ลับได้หรือไม่? และ​เมื่อ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​กล่าว​กับ​พวก‍ท่าน​ว่า “จง​ปรึก‌ษา​กับ​คน‍ทรง​หรือ​พ่อ‍มด​แม่‍มด​ผู้​ร้อง​เสียง​จ้อก‍แจ้ก​และ​ เสียง​พึม‌พำ” ไม่​ควร​หรือ​ที่​ประ‌ชา‍ชน​จะ​ปรึก‌ษา​พระ‍เจ้า​ของ​เขา? ควร​หรือ​ที่​เขา​จะ​ไป​ปรึก‌ษา​คน‍ตาย​เพื่อ​คน‍เป็น? (อิสยาห์ 8:19) ก่อนจะมีทีวีดิจิตัล หรือทีวีในโลกอินเทอร์เน็ทที่เลือกดูได้ต [อ่านต่อ]

ส.ค. 282016
 
สารจากศิษยาภิบาล

28 สิงหาคม 2016 สวัสดีครับ พี่น้อง CJ และญาติมิตร ผมขอบคุณพระเจ้าที่ทุกท่านมาในวันนี้ได้ ในอาทิตย์ที่แล้วผมและพี่น้องจำนวนไม่น้อยที่ตื่นเต้นยินดี เพราะ เรามีการให้บัพติศมาถึง 12 ท่าน เรามีบิดามารดาและญาติมิตรหลายครอบครัวของผู้รับบัพติศมา (ทั้ง ๆ ที่ส่วนใหญ่ไม่เป็นคริสเตียน) ที่มาร่วมยินดี และเป็นสักขีพยาน ในพิธีครั้งนี้ เราได้เห็นความรักของพี่น้องท [อ่านต่อ]

ส.ค. 272016
 
รับมืออย่างไรกับความแตกต่าง?

รับมืออย่างไรกับความแตกต่าง? “สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือเรียนรู้จักเคารพให้เกียรติ และเปิดใจยอมรับความแตกต่างในท่ามกลางพวกเรา จนกว่าความแตกต่างของพวกเรา ไม่สร้างความแตกต่างอะไรนักในวิถีที่พวกเราได้รับการปฏิบัติ!” (What we need to do is learn to respect and embrace our differences until our difference don’t make a difference in how we are treated.) [อ่านต่อ]

ส.ค. 262016
 
ยุคพระเยซูเคลื่อนไหว จะกลับมาอีกครั้งหรือไม่?

ยุคพระเยซูเคลื่อนไหว จะกลับมาอีกครั้งหรือไม่? นอก‍จาก‍นั้น ​ท่าน​ควร​จะ​รู้​ว่า​นี่​เป็น​เวลา​ที่​ควร​ตื่น​จาก​หลับ​แล้ว เพราะ​ว่า​ความ​รอด​ได้​เข้า‍มา​ใกล้​กว่า​สมัย​ที่​เรา​เริ่ม​เชื่อ​นั้น (โรม 13:11) ครั้งหนึ่งผมเคยคุยกับท่านศิษยาภิบาลชัค สมิธ ถามว่าท่านคิดหรือไม่ว่ายุคพระเยซูเคลื่อนไหว (Jesus Movement) จะกลับมาอีกครั้ง?  ท่านตอบว่า “ตอนนั้นผู้ [อ่านต่อ]

ส.ค. 252016
 
สนธยาของชีวิตคุณถูกกำหนดไว้ในยามรุ่งอรุณ

สนธยาของชีวิตคุณถูกกำหนดไว้ในยามรุ่งอรุณ ข้าพ‌เจ้า​ขอ​อัญเชิญ​สวรรค์​และ​โลก​ให้​เป็น​พยาน​ต่อ​ท่าน​ใน​วัน‍นี้​ว่า ข้าพ‌เจ้า​ตั้ง​ชีวิต​และ​ความ​ตาย พระ‍พร​และ​คำ​สาป‍แช่ง​ไว้​ต่อ‍หน้า​ท่าน เพราะ‍ฉะนั้น​ท่าน​จง​เลือก​เอา​ข้าง​ชีวิต​เพื่อ​ท่าน​และ​ลูก‍หลาน​ของ​ ท่าน​จะ​ได้​มี‍ชีวิต‍อยู่ (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19) ผมมอบชีวิตให้พระเยซูคริสต์ตอนอายุ 17 – [อ่านต่อ]

ส.ค. 242016
 

ความฝัน  VS สัตว์ 4 ชนิด พระธรรม        ดาเนียล 7:1-28 อ้างอิง             ดนล.1:17;2:21,39-44;4:13-19;5:1;7:22;8:9,24;11:36 บทนำ ไม่ว่าเราจะเชื่อพระเจ้ามาแล้วนานสักเพียงใด ก็ยังมีเรื่องที่เราไม่รู้และไม่เข้าใจในพระสติปัญญา และแผนการของพระองค์อยู่มากมาย เราจึงต้องจัดเวลาอย่างมีวินัยในการเรียนรู้จักความจริงและพระทัยของพระองค์ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ด [อ่านต่อ]