ต.ค. 222014
 

ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว จงยำเกรงพระเจ้า พระธรรม        ปัญญาจารย์ 12:1-14 อ้างอิง            ปญจ.11:8;3:17,21;1:1-2,18;1ซมอ.12:24;2ซมอ.19:35;สดด.146:4;1พกษ.4:32;19:9;ยรม.25:10;9:17; อพย.20:20;อมส.5:16;โยบ 10:21;19:29;20:8;23:15;อสร.9:8;โยบ 6:25;ปฐก.2:7 บทนำ           ชีวิตที่ไร้พระเจ้าย่อมไร้คำตอบ ไร้ความหมาย และจบลงด้วยความอนิจจัง ตามสภาวะที่เสื่อมถอยลงตามวัยอย่างไม่มีทางขัดขืนได้ ชีวิตที่มีพระเจ้า เป็นชีวิตที่มีคำตอบ และมีความหมาย แม้จะเผชิญกับสภาวะไม่พึงปรารถนาตามวัยก็ตาม แต่เป็นชีวิตที่เตรียมตัวเข้าสู่สภาวะนิรันดร์ที่เปี่ยมสุข [...]

ต.ค. 212014
 
ช่วยแบกภาระฝ่ายวิญญาณของพี่น้อง

จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์   (กาลาเทีย 6:2) จำได้หลายปีมาแล้วผมมีปัญหากับนิ้วเท้าข้างซ้าย เป็นรอยบาดเล็กๆ แต่กว่าจะรู้ตัวมันเริ่มทำให้ผมเดินไม่ถนัด แล้วเริ่มเจ็บลามมาที่ขา ทำให้เดินกะเผลก รู้ตัวอีกที ผมก็เจ็บไปทั้งตัวเพราะรอยบาดเล็กๆบนนิ้วเท้านั่น เรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับร่างกายของเรา เป็นจริงต่อพระกายของพระคริสต์ ประชากรของพระเจ้าด้วย ในท่ามกลางส่วนต่างๆของพระกาย ทุกสิ่งเชื่อมต่อกัน ความเจ็บจึงลามไปสู่ส่วนอื่นๆทั้งร่าง เราเรียกสิ่งนี้ว่า “ความเห็นใจ” หรือร่วมแบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่นในช่วงแห่งความทุกข์ลำบาก [...]

ต.ค. 202014
 
สัญชาตญาณอยากกลับบ้าน

แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้า(ฟีลิปปี 3:20) ท่อนร้องรับของเพลงๆหนึ่งร้องว่า “โลกนี้ยังไม่ใช่บ้าน ฉันแค่เดินทางผ่านไป…” นี่เป็นความจริง พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคุณวางความเชื่อไว้ในองค์พระเยซูคริสต์ คุณก็เป็นพลงเมืองแห่งฟ้าสวรรค์ เพราะที่นั่นคือบ้านแท้จริงของคุณ และนี่คือเหตุผลที่ทำไมเรามีความต้องการบางสิ่งลึกๆที่โลกนี้ไม่อาจให้ได้ และนี่คือเหตุที่ทำไมเราไม่ค่อยกลืนไปกับกระแสที่โลกนี้เฉลิมฉลองกัน คุณเคยสังเกตุหรือไม่? บางครั้งโลกนี้ก็ดาหน้ามาหาคุณพร้อมด้วยข้อเสนอเป็นของเล่นต่างๆที่เราเรียกว่าความเพลิดเพลิน และคุณก็พบตัวเองพูดว่า ลึกลงไปในจิตวิญญาณ “แล้วทุกอย่างก็เย็นชืดหมด นี่ไม่ใช่สิ่งที่ใจปรารถนา นี่ไม่ใช่สิ่งที่อยากได้อีกต่อไป” ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ เราได้ลิ้มรสสิ่งที่ดีกว่านี้มาก [...]

ต.ค. 192014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

19 ตุลาคม 2014 สวัสดีครับชาว CJ ที่รัก ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้รับเชื่อในอาทิตย์ที่ผ่านมาคือคุณวุ้น (ที่ไนซ์เป็นผู้พามา) เวลานี้ CJ ได้เปิดสังคม online ขึ้นหลายช่องทาง แต่ที่ใหม่ล่าสุดคือ hashtag(#) churchofjoy และ churchofjoythailand ดังนั้น เวลานี้ [...]

ต.ค. 182014
 
เครียดไปทำไม

“ความเครียดทำให้คุณเชื่อว่าทุกสิ่งต้องเกิดขึ้น ณ บัดนี้ แต่ความศรัทธาคือ ให้ความมั่นใจแก่คุณอีกครั้งว่าทุก ๆ สิ่งจะเกิดขึ้นในเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนด!” (Stress makes you believe that Everything has to happen right now. Faith reassures [...]

ต.ค. 172014
 
ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็น แต่ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันเคยเป็น

…มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำ พระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำ  (1โครินธ์ 15:10) ในพระคัมภีร์ใหม่ มีเรื่องการรักษาโรคมากมายที่มีพลังมาก แต่มีบางคำพยานที่พูดถึงการรักษาจิตวิญญาณที่เจ็บป่วย เช่นกรณีของ อ.เปาโล ท่านเป็นคนที่มีอดีต และไม่อายที่จะพูดถึงด้วย บ่อยครั้งเมื่อเทศนาหรือประกาศให้คนจำนวนมากฟัง ท่านจะเริ่มด้วยเรื่องส่วนตัวในอดีตของท่าน เมื่อเทศนาในกรุงเยรูซาเล็ม อ.เปาโล เริ่มต้นโดยเปิดเผยเรื่องราวในอดีต ท่านกล่าวว่า: “ข้าพเจ้าเป็นยิว เกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซีลีเซีย แต่ได้เติบโตขึ้นในเมืองนี้ [...]

ต.ค. 162014
 
บทเรียนจากพุ่มกุหลาบ

บทเรียนจากพุ่มกุหลาบ ในสวนมีกุหลาบพุ่มพันธ์ผสมสวยงามเลื้อยอยู่ เวลาดอกบานทุกคนต้องหยุดดูอย่างชื่นชม ไม่ต้องการจะทำลายความงดงามของมัน เจ้าของสวนจึงปล่อยกุหลาบต้นนั้นไว้ ไม่มีการเล็มกิ่ง หรือตัดดอกที่เหี่ยวทิ้ง ไม่แม้แต่จะบำรุงต้นด้วยปุ๋ย ไม่นานจากนั้น พุ่มกุหลาบนี้ก็เริ่มเลื้อยไปเปะปะผิดรูป ดอกที่ออกก็ไม่สวยแล้ว มีแต่จะทำให้เจ้าของสวนขายขี้หน้า ****** ในบ้านมีลูกน่ารัก เต็มด้วยพลังและความสามารถ – ความฝันของคนเป็นพ่อแม่ แต่พ่อแม่ก็ปล่อยตามใจลูก ไม่ต้องการควบคุมความคิดและอุปนิสัย ไม่มีการแก้ไขและลงวินัย [...]