เม.ย. 242018
 
เกลือแห่งแผ่นดินโลก

เกลือแห่งโลก “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ” (มัทธิว 5:13 THSV11) เกลือเป็นเรื่องใหญ่ในศตวรรษแรก ที่จริงเป็นสิ่งสำคัญและมีค่ามากจนบางครั้งมีการนำเกลือไปจ่ายแทนเงินให้ทหารโรมัน จึงมีคำพูดว่า “คนๆนี้ไม่คุ้มค่าเกลือเลย” &nb [อ่านต่อ]

เม.ย. 232018
 
เสียชีวิตไปเพื่อรักษาเอาไว้

เสียชีวิตไปเพื่อรักษาเอาไว้ พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่า “ถ้าใครต้องการจะติดตามเรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบกและตามเรามา  เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” (มัทธิว 16:24-25 THSV11) คุณคิดถึงอะไรเมื่อเห็นไม้กางเขน? บางทีคุณคิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของโ [อ่านต่อ]

เม.ย. 222018
 
สารจากศิษยาภิบาล

22 เมษายน 2018 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ ดีใจที่อาทิตย์ที่แล้ว พี่น้องมานมัสการพระเจ้าพระเจ้าและเฉลิมฉลองวันสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน รวมทั้งการ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หลายๆ ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้าปุ๊ของเรา ขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องประกาศตัวต้อนรับพระคริสต์อย่างเปิดเผยคือคุณ สุธน (อู๊ด) และคุณมิว ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องซึ่งเดินทางในช่วงนี้ กำลังเดินทางกลับ [อ่านต่อ]

เม.ย. 212018
 
ชีวิตที่นมัสการ

ชีวิตที่นมัสการ! “การนมัสการพระเจ้า ไม่ใช่หน้าที่ทางศาสนา แต่เป็นสุดยอดสิทธิพิเศษที่เราได้รับมา!” (Worship is an incredible privilege, Not a religious duty.) การนมัสการพระเจ้า เป็นวิถีที่เยี่ยมยอดที่สุดในการจัดที่ทางของหัวใจและหัวคิดของเราให้อยู่ถูกที่ถูกทาง เพราะว่า เราไม่อาจนั่งวิตกกังวล (Worry) และนมัสการ (Worship)พระเจ้าไปในเวลาเดียวกันได้ ถ้าเ [อ่านต่อ]

เม.ย. 202018
 
คุณได้ในสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นทำได้หรือยัง? คุณทูลขอหรือเปล่า?

คุณได้ในสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นทำได้หรือยัง? คุณทูลขอหรือเปล่า? จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง 6จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6) เอ ซี ดิ๊กสัน นักอรรถาธิบายพระคัมภีร์ที่มากฝีมือกล่าวว่า “เมื่อเราพึ่งพาองค์กร เราก็จะได้ตามที่องค์กรให้ได้ เมื่อเราพึ [อ่านต่อ]

เม.ย. 192018
 
เป็นคนใหม่

เป็นคนใหม่ ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2โครินธ์ 5:17) คุณเคยมองที่ชีวิตตนเองแล้วคิดว่าคุณมักตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์หรือไม่? บางทีพ่อแม่ไม่สนใจ หรือทิ้งคุณไป บางทีเบื้องหลังของครอบครัวมีแต่เรื่องแอลกอฮอลล์ ยาเสพติด หรือทำร้ายร่างกายกัน คุณอาจรู้สึกว่าวิถีชีว [อ่านต่อ]

เม.ย. 182018
 
อะไรคือ "มากยิ่งกว่า"?

อะไรคือ “มากยิ่งกว่า”? ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน (เอเฟซัส 3:20-21) อะไรคือสิ่งที่หัวใจคุณปรารถนาลึกที่สุด – สิ่งที่ “มากยิ่งกว่า” ที่คุณต้องการในชีวิต และคุณไม่กล้าส่งเสีย [อ่านต่อ]