มี.ค. 182018
 
สารจากศิษยาภิบาล

18 มีนาคม 2018 ขอส่งความสุขมายังพี่น้อง CJ และผู้มาเยือน  ผม และคณะผู้อภิบาลขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี เราดีใจที่มีผู้มาใหม่ในคริสตจักรแห่งนี้ทุกอาทิตย์ และดีใจที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้ประกาศตัวติดตามพระคริสต์คือคุณธัญญานันท์ ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือให้เติบโตขึ้นในความเชื่อในพระองค์นะครับ  คริสตจักรของเราเน้นเป้าหมายให้สมาชิกทุกคน มีใจกระตื [อ่านต่อ]

มี.ค. 172018
 
เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร?

เราจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร? “พระเจ้าทรงได้รับการถวายพระเกียรติสูงสุดในชีวิตฉัน เมื่อฉันอิ่มเอมใจในพระองค์มากที่สุด!”   (GOD is most glorified in me when I am most satisfied in Him!)   -John Piper เราทุกคนมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ แต่มีข้อแม้ว่า เราต้องรับผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทำ! ดังนั้นจะทำอะไร จงคิดให้ดีๆ เร [อ่านต่อ]

มี.ค. 162018
 
พระวจนะบาดใจได้

พระวจนะบาดใจได้ เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินอย่างนี้ ก็รู้สึกบาดใจ คิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครสาวกเสีย (กิจการ 5:33 KJV) สมมุติว่าคุณกำลังอยู่ในสนามรบแล้วมีคนพุ่งเข้ามาจะจัดการคุณ คุณตะโกนออกไปว่า “อย่าเข้ามานะ ไม่งั้นยิงจริงๆ” เขากลับตอบว่า “ไม่เชื่อหรอกว่าปืนนั่นจะยิงได้” แล้วเขาก็พูดต่อไปว่า “ว่าไป ที่จริงฉันไม่เคนเชื่อเลยว่าปืนจะมันยิงได้” คุณว่าที่เขาพูดจ [อ่านต่อ]

มี.ค. 152018
 

เราจะปฏิเสธพระเยซูต่อไปอีกหรือ? พระธรรม        ยอห์น 18:1-40 อ้างอิง            ยน.3:14,32; 6:39,64;7:26;8:28;48;12:32-33;13:38;19:9;11:49-55;21:9 บทนำ             ช่างน่าเศร้าที่คนที่พระเยซูคริสต์เสด [อ่านต่อ]

มี.ค. 142018
 
ใบไม้ใหม่

ใบไม้ใหม่ ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2โครินธ์ 5:17 THSV11) บางคนต้องการจัดการทุกอย่างในชีวิตให้ราบรื่นก่อนมาหาพระเยซูคริสต์ ผมขอบอกว่าคุณอาจตื่นขึ้นในนรกแต่ทุกอย่างในชีวิตก็ไม่อาจราบรื่นได้ มันเหมือนต้นไม้ที่ใบไม่ยอมร่วงจากต้นในฤดูใบไม้ร่วง ใบนั้นจะแห้งกลาย [อ่านต่อ]

มี.ค. 132018
 
ส่วนของพระเจ้า และส่วนของเรา

ส่วนของพระเจ้า และส่วนของเรา ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า (ฟีลิปปี 4:13) กษัตริย์ดาวิดกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน” (สดุดี 23:1) ถ้าคุณยังรู้สึกขัดสนตลอดเวลา บางทีพระเจ้าอาจยังไม่ใช่พระผู้เลี้ยงของคุณ ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงของคุณ คุณก็จะพบความพึงพอใจและเติมเต็มในพระองค์ตลอด [อ่านต่อ]

มี.ค. 122018
 
หนทางเดียวที่เอาชนะศีลธรรมที่เสื่อมทรามได้

หนทางเดียวที่เอาชนะศีลธรรมเสื่อมทรามได้ ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกกรีกด้วย (โรม 1:16) หลายปีที่แล้ว เจ้าพ่อวงการสื่อที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งยืนขึ้นและประกาศว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่คร่ำครึล้าสมัย และไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนในทุกว [อ่านต่อ]