สารจากศิษยาภิบาล

16 มิถุนายน 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ

วันนี้ ขอให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเผื่อกันด้วยความห่วงใย ผมมีรายชื่อคนที่ต้องการขอคำอธิษฐานเผื่อจากทุกท่าน ดังนี้

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

ทำไมต้องไปโบสถ์? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม: ”ทำไมต้องไปโบสถ์ในวันอาทิตย์? ไปแล้วได้ประโยชน์อะไร?”

คำตอบ:   เราไปโบสถ์ เพราะมีประโยชน์(โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจิตวิญญาณของเรา) มากกว่าไม่ไปอย่างแน่นอน แล้วประโยชน์ที่กล่าวถึงนั้นมีอะไรบ้าง?   แม้คำตอบจะมีมากมาย แต่ก็ขอสรุปว่า:  การไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ว่า มีประโยชน์ 4 ด้าน ดังนี้

Continue Reading “ทำไมต้องไปโบสถ์? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

ล้มเหลวไม่ใช่ตอนจบ

ล้มเหลวไม่ใช่ตอนจบ

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น (1ยอห์น 1:9 THSV11)

คุณเคยรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวหรือไม่? ฉันเคย เปโตรสาวกของพระเยซูเองก็เคย

สามวันหลังจากลมหายใจสุดท้ายที่บนโลกของพระเยซูคริสต์ สาวกก็ได้รับข่าวเรื่องอุโมงค์ว่างเปล่าจากพวกผู้หญิงที่ไปที่อุโมงค์ฝังศพ มาระโกเล่าว่าทูตสวรรค์บอกพวกผู้หญิงให้ “ไปบอกพวกสาวกของพระองค์ รวมทั้งเปโตรด้วย ว่าพระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้ว”  (มาระโก  16:7)

Continue Reading “ล้มเหลวไม่ใช่ตอนจบ”

ชีวิตที่คว่ำโลก

ชีวิตที่คว่ำโลก

ครั้นไม่พบ จึงฉุดลากยาโสนกับพวกพี่น้องบางคนไปหาเจ้าหน้าที่ผู้ครองเมือง ร้องว่า “คนเหล่านั้นที่เป็นพวกคว่ำโลกมนุษย์มาที่นี่ด้วย” (กิจการ 17:6 TH1971)

กล่าวกันว่าคริสตจักรยุคแรกเป็นพวกคว่ำโลกมนุษย์ และที่จริงแล้ว เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าคำชม เมื่อเปาโลและสิลาสไปประกาศสั่งสอนที่เมืองเธสะโลนิกา มีคนวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาว่า “คนเหล่านั้นที่เป็นพวกคว่ำโลกมนุษย์มาที่นี่ด้วย” (กิจการ 17:6)

Continue Reading “ชีวิตที่คว่ำโลก”

คุณเคยอธิษฐานขอการปกป้องหรือไม่?

 คุณเคยอธิษฐานขอการปกป้องหรือไม่?

และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย (มัทธิว 6:13 THSV11)

คุณคิดหรือไม่ว่าทำไมเรากลับไปหาพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ทรงอภัยเรา?

Continue Reading “คุณเคยอธิษฐานขอการปกป้องหรือไม่?”

นับทีละตัว

นับทีละตัว

พวกท่านคิดอย่างไร? ถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัว และตัวหนึ่งหลงไปจากฝูง คนนั้นจะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้บนภูเขา แล้วไปเที่ยวหาตัวที่หลงไปนั้นหรือ? เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าคนนั้นพบมัน เขาจะมีความเปรมปรีดิ์มากยิ่งกว่าที่มีแกะเก้าสิบเก้าตัวที่ไม่ได้หลงไปนั้น  (มัทธิว 18:12-13 THSV11)

ฉันวางหนังสือพิมพ์ลง รู้สึกอยากร้องไห้ ในหนังสือพิมพ์มีบทความเขียนถึงความสำเร็จของเพื่อนๆที่เรียนดนตรีมาด้วยกัน หลายคนไปเป็นนักร้องโอเปร่าชื่อดัง บางคนคุมวงดนตรีให้กองทัพ สอนในมหาวิทยาลัยระดับใหญ่ แต่ฉันเองต้องสู้กับความรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว ฉันเคยทำอะไรบ้างที่สร้างชื่อเสียงให้ตนเอง

Continue Reading “นับทีละตัว”

ตำนานชั่วนิรันดร์

ตำนานชั่วนิรันดร์

ไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้ คือที่ได้ยินว่าลูกๆ ของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริง (3 ยอห์น 1:4 THSV11)

เมื่อชีวิตดาวิดใกล้จบลง ท่านเรียกโซโลมอนบุตรชายเข้ามา โซโลมอนจะรับหน้าที่เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป ดาวิดพูดกับบุตรชายว่า “ส่วนเจ้า ซาโลมอนลูกของเรา เจ้าจงรู้จักพระเจ้าของพ่อ และจงปรนนิบัติพระองค์ด้วยความเต็มใจและด้วยใจยินดี เพราะพระยาห์เวห์ทรงตรวจจิตใจทั้งปวง และทรงเข้าใจในแผนงาน และความคิดทั้งปวง ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์ เจ้าจะพบพระองค์ แต่ถ้าเจ้าทอดทิ้งพระองค์ พระองค์จะทรงทิ้งเจ้าตลอดไป” (1พงศาวดาร 28:9 THSV11)

Continue Reading “ตำนานชั่วนิรันดร์”