ส.ค. 222017
 
ภูเขาต้องเคลื่อนที่แล้ว

ภูเขาต้องเคลื่อนที่แล้ว พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าเพียงพวกท่านมีความเชื่อและไม่ได้สงสัย ท่านไม่เพียงจะสามารถทำแบบเดียวกับที่เราทำกับต้นมะเดื่อ แต่ถ้าท่านทั้งหลายจะสั่งภูเขาลูกนี้ว่า ‘จงลอยขึ้นและเคลื่อนไปลงทะเล’ ก็จะเป็นไปตามนั้น (มัทธิว 21:21) เมื่อชาติสูญเสียการแยกแยะผิดถูกด้านศีลธรรม เราก็กำลังยืนอยู่บนพื้นที่ลาดลื่น [อ่านต่อ]

ส.ค. 212017
 
ไม่เป็นภัยต่อศัตรู

ไม่เป็นภัยต่อศัตรู เพราะว่าทุกๆ สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นความสว่าง ดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า คนที่หลับอยู่ จงตื่นขึ้น และจงเป็นขึ้นจากตายแล้วพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน (เอฟซัส 5:14) พระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวของแซมสัน  แซมสันเป็นคนที่มีศักยภาพมากแต่ปล่อยให้สูญเปล่า กำลังกายแข็งแกร่งที่มีเป็นของประทานจากพระเจ้า และพระองค์ทรงอวยพระพรชีวิตของเขา [อ่านต่อ]

ส.ค. 202017
 
สารจากศิษยาภิบาล

20 สิงหาคม 2017 สวัสดีครับพี่น้อง CJ และผู้มาเยือน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันแม่ที่ผ่านมาที่แม่ลูกล้วนชื่นมื่น ผมเห็นใจพี่น้องบางส่วนที่ไม่มีแม่หรือไม่มีลูกให้แสดงหรือรับการแสดงความซาบซึ้งหรือแสดงความกตัญญู แต่ขอให้พี่น้องกรุณามองดูคนรอบตัวท่านจะพบคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการให้ท่านเป็นแม่หรือเป็นลูกของเขา  ดังนั้น จงแสดงความรักเมตตาต่อพวกเขา นั่นจะเป [อ่านต่อ]

ส.ค. 192017
 
สื่อสารอย่างไรกับคู่สมรสโดยไม่ต้องฟาดฟันกัน?

“หากปราศจากการสื่อสาร ก็ไร้ซึ่งสัมพันธภาพ  หากปราศจากการให้เกียรติ ก็ไร้ซึ่งความรัก  หากปราศจากความไว้วางใจ ก็ไร้ซึ่งเหตุผลที่จะไปต่อ” (Without communication, there is no relationship.  Without respect, there is no love.  Without trust, there is no reason to continue.) มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำไว้ว่า คู่สมรสสามารถพูดคุยหรือสื่อสารกันไ [อ่านต่อ]

ส.ค. 182017
 
การเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาจริงหรือ?

การเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาจริงหรือ? “พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้ และวันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์”  (ฮีบรู 13:8) สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตุเห็นในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา คือชีวิตเปลี่ยนไปมากมาย ผมหมายถึง – บนทางหลวงเคยจำกัดความเร็วอยู่ที่ 55 ไมล์ต่อชั่วโมง แต่เดี๋ยวนี้หลายที่จำกัดความเร็วอยู่ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมง หรืออาจมากกว่านั้น ไม่เพีย [อ่านต่อ]

ส.ค. 172017
 
ไฟแห่งความทุกข์ยาก

ไฟแห่งความทุกข์ยาก “ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน ไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคต” (โรม 8:18) พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะสร้างความแข็งแกร่งฝ่ายวิญญาณ และความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงในคุณ และวิธีที่พระองค์ทรงใช้คือผ่านความทุกข์ยาก   ทำไมครับ? เพื่อทดสอบคุณ – ความเชื่อที่ทดสอบไม่ได้ ก็วางใจไม [อ่านต่อ]

ส.ค. 162017
 
ไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้า

ไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้า “ส่วนเซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากเอาพวกผู้ชายและพวกผู้หญิงตามบ้านเรือนไปจำไว้ในคุก” (กิจการ 8:3) เคยรู้สึกไหม คนบางคนไม่น่ารอดได้ – คนที่คุณนึกภาพเป็นสาวกพระเยซูไม่ออก? ในความคิดและในสายตาของคุณ มองภาพคนๆนี้เดินถือพระคัมภีร์ หรือร้อง “ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า” ไม่ออก ได้แต่คิดว่าไม่มีทางเป็นไ [อ่านต่อ]