ธ.ค. 082016
 
เรื่องรกๆ

เรื่องรกๆ พระ‍องค์เสด็จเข้าไปในบริ‌เวณพระ‍วิหาร แล้วทรงเริ่มขับ‍ไล่คนทั้ง‍หลายที่ค้า‍ขายอยู่นั้น และตรัสกับพวก‍เขาว่า “มีพระ‍วจนะเขียนไว้ว่า ‘นิ‌เวศของเราควรจะเป็นนิ‌เวศอธิษ‌ฐาน  แต่พวก‍ท่านทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร” (ลูกา 19:45-46) ภรรยาและผมมีนิสัยบางอย่างที่ต่างกันสุดขั้วโดยเฉพาะเรื่องความสะอาด สำหรับผมมีคติประจำใจว่า “อะไรที่ทำพรุ่งนี้ได้ ก็ให้รอไป [อ่านต่อ]

ธ.ค. 072016
 

ผู้ปกครอง VS ผู้สอนผิด พระธรรม       ทิตัส 1:1-16 อ้างอิง           รม.1:1ยก.1:1:1คร.1:1ทธ.1:11,19;2:2-6;ฮบ.6:18;5:20;6:15;2ทธ.1:1,9-13;3:3-14;ทต.3:7;กดว.23:19; กจ.27:7;10:45;11:30;1ธส.3:13;10:45;1คร.16:13;ยรม.5:2;12:2 บทนำ เราต้องมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและมีความรู้ความเข้าใจในความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริง เราจึงจะเป็นคนที่พระเจ้าทรง [อ่านต่อ]

ธ.ค. 062016
 
รับการอภัยก่อให้เกิดความกล้า

รับการอภัยก่อให้เกิดความกล้า เพราะ‍ฉะนั้นถ้าพระ‍บุตรทรงทำให้พวก‍ท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ (ยอห์น 8:36) บางครั้งผู้คนทำใจยากที่จะยอมรับว่าพระเจ้าให้อภัยแล้ว พวกเขายังดำเนินชีวิตอยู่ในความรู้สึกผิด รู้สึกว่าตนเองต้องรับโทษกรรมบางอย่าง อาจทรมานตนเองเพื่อใช้โทษนั้น สิ่งที่พวกเขาควรทำคือรับการอภัยที่พระเยซูคริสต์มอบให้ และดำเนินชีวิตอย่างคนได้รับการอ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 052016
 
ถ้าฉันได้มี ...

ถ้าฉันได้มี … “และพวก‍ท่านจะรู้‍จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท” (ยอห์น 8:32) เรามีความคิดอันตรายบางอย่างวิ่งวนอยู่ในสมอง อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างไม่เต็มที่ เป็นความคิดที่เราหลอกตัวเอง เช่น:  “ฉันคงมีความสุขกว่านี้ถ้ามี … … รูปร่างที่ผอมกว่า … แฟนที่ดี … สามีที่โรแมนติกและอ่อนโยนกว่า … มีเงินมากกว่า … มี [อ่านต่อ]

ธ.ค. 042016
 
สารจากศิษยาภิบาล

4 ธันวาคม  2016 สวัสดีครับชาวCJ ขอให้พวกเราต้อนรับทักทายซึ่งกันและกัน และให้ความสนใจพี่น้องที่มาเยี่ยมในวันนี้ด้วยนะครับ ปีใหม่กำลังใกล้เข้ามาแล้ว  หวังว่าสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมกำลังจะเกิดขึ้น ในปี 2017 CJ จะเน้นใน 3 หัวข้อใหญ่ที่เป็นความต้องการของพวกเรา คือ ความสัมพันธ์ (Relationships) ความมีวินัย (Discipline) ความเป็นผู้นำ (Leadership) จะเป็นปี [อ่านต่อ]

ธ.ค. 032016
 
พ่อแบบไหนที่ลูกต้องการ

พ่อแบบไหน ที่ลูกต้องการ? “จงดำเนินชีวิตชนิดที่เวลาลูกๆของคุณคิดถึง ‘ความเที่ยงธรรม และความซื่อตรง’ พวกเขาจะคิดถึงคุณ!” “Live so that when your children think of fairness and integrity, they think of you.” —H. Jackson Brown, Jr. น่าเสียดายแทนหลายครอบครัว ที่ลูก ๆ ไม่เห็นแบบอย่างชีวิตที่ดีในตัวของผู้เป็นพ่อ ตรงกันข [อ่านต่อ]

ธ.ค. 022016
 
อย่าให้การเปลี่ยนแปลงขโมยความชื่นชมยินดีไป

อย่าให้การเปลี่ยนแปลงขโมยความชื่นชมยินดีไป เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่ มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จ มันจะไม่มุสา ถ้าดูช้าไป ก็จงคอยสักหน่อย มันจะมาถึงแน่‍นอน คงไม่ล่า‍ช้านัก ดู‍เถิด คนหยิ่ง‍จอง‌หอง จิต‍ใจภาย‍ในเขาไม่ซื่อ‍ตรง แต่ว่าคนชอบ‍ธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อ‍สัตย์ (ฮาบากุก 2:3-4) ฮาบากุกบอกเราว่าในเวลาของท่านซึ่งเหมือนกับวันเวลาของ [อ่านต่อ]