สารจากศิษยาภิบาล

22 กันยายน 2019

สวัสดีพี่น้อง CJ และผู้มาเยือน

ขอต้อนรับทุกท่านในนามของพระคริสต์
ดีใจที่ช่วงนี้ พี่น้องไม่ถอย แม้การมาโบสถ์จะไม่ค่อยสะดวกก็ตาม

ผมดีใจที่พี่น้องทีมผู้อภิบาล กำลังทุ่มเทแรงกายนี้ แก้ปัญหาและบรรเทาความยุ่งยากลำบากให้ทุกท่านอยู่ คริสตจักรกำลังจัดทีม และตั้งงบประมาณในการรับมือกับปัญหาเรื่องที่จอดรถ(ในช่วงก่อสร้างอาคาร)

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

ความหวังคืออะไร? คอลัมน์คำตอบชีวิต

คำถาม:            “ความหวัง” หมายความว่าอะไร?

                          สำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร? “

คำตอบ:             มีผู้ให้คำนิยามไว้ว่า….

“ความหวัง คือ ความคิดในเชิงบวกที่อยู่บนความคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ในทางดีอย่างเห็นคุณค่าของทุกเหตุการณ์ที่เผชิญ หรือ ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น”

(“Hope” is “an optimistic state of mind that is based on an expectation of positive outcomes with respect to events and circumstances in one’s life or the world at large.”)

Continue Reading “ความหวังคืออะไร? คอลัมน์คำตอบชีวิต”