พ.ค. 222018
 
เริ่มต้นจากหนึ่ง

เริ่มต้นจากหนึ่ง องค์ผู้สูงเด่นและสูงส่ง ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ ตรัสดังนี้ว่า “เราดำรงอยู่ในที่สูงและบริสุทธิ์ และอยู่กับผู้สำนึกผิดและมีวิญญาณจิตที่ถ่อม เพื่อฟื้นฟูวิญญาณจิตของผู้ที่ถ่อม และฟื้นฟูใจของผู้สำนึกผิด” (อิสยาห์ 57:15) เมื่อมองไปที่การฟื้นฟูในพระคัมภีร์และการฟื้นฟูในประวัติศาสตร์ เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เริ่มจากคนๆเดีย [อ่านต่อ]

พ.ค. 212018
 
แผนการของพระเจ้าสำหรับครอบครัว

แผนการของพระเจ้าสำหรับครอบครัว “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดิน ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า” (อพยพ 20:12 THSV11) มีคำกล่าวว่าครอบครัวจะอยู่รอดได้แม้ไม่มีประเทศ แต่ประเทศไม่อาจอยู่รอดได้ถ้าไม่มีครอบครัว พระเจ้าทรงตั้งสถาบันครอบครัวโดยนำชายและหญิงให้มาอยู่ร่วมกันในการแต่งงาน ต่อมาก็มีลูกๆและหล [อ่านต่อ]

พ.ค. 202018
 
สารจากศิษยาภิบาล

20  พฤษภาคม 2018 สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รัก ผมดีใจที่พี่น้องมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรร่วมกันได้ในวันนี้ การเข้าใกล้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องเป็นวิถีชีวิตที่ปลอดภัย การห่างจากพระเจ้า หรือการประมาทแม้แต่เพียงแค่วินาทีเดียวก็อาจนำความทุกข์มหันต์มาสู่ชีวิตของเราตลอดไปก็เป็นได้ ฉะนั้น อย่าเสี่ยงวิ่งหาความเจ็บปวดเลยนะครับ ผมดีใจที่พี่น้องตื่นตัว มา [อ่านต่อ]

พ.ค. 192018
 
จะเอาใจใส่ดูแลกันได้อย่างไร?

จะเอาใจใส่ดูแลกันได้อย่างไร? “จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์”   “Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.”   -Galatians 6:2 ESV/กาลาเทีย 6:2 TH1971– ขอช่วยดูคนข้างๆ ของคุณสักนิดว่า…             เขายังอยู่หรื [อ่านต่อ]

พ.ค. 182018
 
คุณมีฤทธิ์เดชนั้น

คุณมีฤทธิ์เดชนั้น ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง (2เปโตร 1:3) ขออนุญาตเตือนคุณถึงความจริงสำคัญข้อหนึ่ง… ถ้าคุณได้ให้พระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตคุณ คุณก็มีฤทธิ์เดชนั้น คุณมีอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคุณ แ [อ่านต่อ]

พ.ค. 172018
 
จะได้รับบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่อย่างไร

จะได้รับบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่อย่างไร เพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว (2โครินธ์ 5:10) ผมเป็นคนไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ ทำได้แค่เรื่องธรรมดาเช่นพิมพ์เอกสาร ค้นหาข้อมูล หรือทำตารางงานต่างๆ แต่ถ้าเป็นเรื่องซ่อมระบบ คอมพิวเตอร์ก็จะถูกนำส่งไปสู่มือผู้เชี่ยวชาญใ [อ่านต่อ]

พ.ค. 162018
 
เพียงเชื่อเท่านั้น!

เพียงเชื่อเท่านั้น! ขณะที่พระองค์กำลังตรัสอยู่นั้น มีคนจากบ้านนายธรรมศาลามาบอกนายว่า “ลูกสาวของท่านตายแล้ว ไม่ต้องรบกวนอาจารย์อีก” เมื่อพระเยซูได้ยินจึงตรัสกับเขาว่า “อย่ากลัว จงเชื่อเท่านั้น แล้วลูกจะหายดี” (ลูกา 8:49-50 THSV11) คุณเคยมีประสบการณ์ในเวลาที่ทุกสิ่งกำลังราบรื่นเป็นไปด้วยดี แต่แล้วก้นบึ้งก็หลุดลงไป ทุกสิ่งร่วงหายลงไปหมดสิ้น? อาจเป็นโศ [อ่านต่อ]