เม.ย. 182015
 
จงยกมาตรฐาน!

“เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรด้านการเงินของคุณ อย่าเพิ่งยกระดับมาตรฐาน “การครองชีพ” ของคุณ แต่จงยกระดับมาตรฐาน “การให้” ของคุณก่อน!” (When God blesses youFinancially, Don’t’ raise Your standard of living Raise your standard […]

เม.ย. 172015
 
เราเป็นเหยื่อของโชคชะตาหรือว่าพระเจ้าทรงมีแผนการ

มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ มีวาระเกิด และวาระตาย มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง (ปัญญาจารย์ 3:12) มีคำกล่าวว่ามนุษย์ชอบพูดเรื่องฆ่าเวลา แต่ความจริงแล้วเวลาต่างหากที่เป็นเพชรฆาตเงียบสังหารมนุษย์ พระคัมภีร์บอกว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงแค่ชั่วเวลาหนึ่ง – ไม่ยาว และไม่สั้นไปกว่านั้น กษัตริย์ซาโลมอนเขียนว่า “มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ มีวาระเกิด และวาระตาย มีวาระปลูก […]

เม.ย. 162015
 
ความมั่นคงที่ครบถ้วนชั่วนิรันดร์

จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็ได้เป็นเช่นนั้น เหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลาย ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ (1ยอห์น 3:1-3) ในฐานะผู้เชื่อคุณคือลูกของพระเจ้า และในยุคที่ผู้คนเรียกร้องแสวงหาความมั่นคงในโลกนี้ นี่เป็นข่าวดีแห่งความหวังและปลอบประโลมใจสำหรับเราในวันนี้ ในฐานะบุตรชายหญิงของพระเจ้า […]

เม.ย. 152015
 

พันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่ พระธรรม        2โครินธ์ 3:1-18 อ้างอิง             รม.16:1;1:17;3:21-22;5:4-5;8:24-25;กจ.18:27;2คร.5:12;3:6-9,13;10:12,18;12:11;1คร.16:3; 9:2;13:12 บทนำ              ชีวิตของเราควรเป็นตัวอย่างแห่งการเปลี่ยนโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระวจนะของพระเจ้าที่ใคร ๆ ก็เห็นชัด ชีวิตเราควรเกิดผลในการนำคนให้รู้จักพระคริสต์และสร้างคนนั้นให้เติบโตเป็นสาวกแท้ของพระองค์ดุจเป็นจดหมายแนะนำตัวสำหรับคุณ! บทเรียน 3:1 “เรา​เริ่ม​จะ​ยก‍ย่อง​ตัว​เอง​อีก​แล้ว​หรือ? หรือ​ว่า​เรา​ต้อง‍การ​จด‍หมาย​แนะ‍นำ​ตัว​ต่อ​พวก‍ท่าน หรือ​มา​จาก​พวก‍ท่านเหมือน​อย่าง​คน​บาง‍คน​หรือ?”     […]

เม.ย. 142015
 
ไม่ใช่ปลายทางที่ใครๆก็ไปได้

แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คนที่น่าเกลียดน่าชัง คนที่ฆ่ามนุษย์ คนล่วงประเวณี คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รูปเคารพ และคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้น มรดกของเขาอยู่ที่ในบึงไฟและกำมะถันที่กำลังไหม้อยู่นั้น นั่นคือความตายครั้งที่สอง” (วิวรณ์ 21:8) ผมเชื่อว่าในโบสถ์ทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกคนที่มาโบสถ์จะได้เข้าประตูสวรรค์ การมาโบสถ์ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เข้าสวรรค์โดยอัตโนมัติ เราในฐานะปัจเจกชน จำเป็นต้องเข้ามาเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ เพราะวันหนึ่งข้างหน้าเราแต่ละคนจำเป็นต้องยืนต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า สวรรค์ไม่ใช่ปลายทางสำหรับทุกคน เป็นสถานที่แห่งพระสัญญาที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ หนังสือวิวรณ์ […]

เม.ย. 132015
 
สิ่งแรกที่ต้องมาก่อน

เมื่อดาเนียลทราบว่าลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว ท่านก็ไปยังเรือนของท่าน ที่มีหน้าต่างห้องชั้นบนของท่านเปิดตรงไปยังกรุง เยรูซาเล็ม และท่านก็คุกเข่าลงวันละสามครั้งอธิษฐาน และโมทนาพระคุณต่อพระเจ้าของท่าน ดังที่ท่านได้เคยกระทำมาแต่ก่อน (ดาเนียล 6:10) คุณจะทำอย่างไรถ้ามีกฎหมายออกมาว่าห้ามอธิษฐาน – ไม่ว่าจะที่ไหน แม้แต่ที่ในบ้านคุณเอง? คุณจะหยุดอธิษฐานมั้ย? คุณจะหลบซ่อนตัวมั้ย? หรืออย่างเวลาอธิษฐานคุณอาจปิดหน้าต่าง รูดม่านปิดหมด และที่แน่ๆ คุณจะไม่มีวันอธิษฐานในที่สาธารณะ ผู้เผยพระวจนะดาเนียลพบตนเองตกอยู่ในสถานการณ์นั้น […]

เม.ย. 122015
 
สารจากศิษยาภิบาล

12 เมษายน 2015 สวัสดีครับชาว CJ ผมขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้รับเชื่อพระคริสต์ทั้งในวันศุกร์ประเสริฐ (3 เมษ) คุณปุ๊ก 2. คุณเบียร์ และในวันอีสเตอร์ 1.คุณ นนนี่ 2.คุณชิน ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ทุกท่านเติบโตขึ้นในความเชื่อ จนเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ ผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนทั้ง 2 งานที่ได้ทุ่มเทฝึกซ้อม/เตรียมงานกันอย่างจริงจัง […]