ต.ค. 192017
 
คุณจะเติบโตฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร

ตุณจะเติบโตฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร ถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้ว แต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้า ท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็ง เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่ อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แ [อ่านต่อ]

ต.ค. 182017
 
พระเยซูตรัสถึงความกระวนกระวายว่าอย่างไร

พระเยซูตรัสถึงความกระวนกระวายว่าอย่างไร “เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว” (มัทธิว 6:34) นักศาสนศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แต่น่ารักอย่างชาร์ลี บราวน์ กล่าวถึงความกังวลว่า “ฉันได้พัฒนาปรัชญาใหม่ขึ้นมา … กังวลแค่วันละครั้งก็พอ”   ทีนี้ผมขอนำคำกล่าวของนักศาสนศาสตร์ตั [อ่านต่อ]

ต.ค. 172017
 
บ่นต่อว่าหรือสำนึกในพระคุณ

บ่นต่อว่า หรือสำนึกในพระคุณ? จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิด เป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาส ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆ ในโลก  (ฟีลิปปี 2:14-15) หนึ่งในปัญหาการเชื่อฟังของพวกเราหลายคนคืออะไร ทราบหรือไม่? เราเป็นพวกบ่นไป ทำไป … และพระเจ้าท [อ่านต่อ]

ต.ค. 162017
 
คุณจะไปยืนในช่องว่างไหม?

คุณจะไปยืนในช่องว่างไหม? “และพระยาห์เวห์ยังตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราได้เห็นชนชาตินี้แล้ว และดูสิ เขาเป็นชนชาติที่หัวแข็ง บัดนี้ ขออย่ายับยั้งเรา เพื่อความโกรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อพวกเขา และเพื่อเราจะทำลายเขาทั้งหลายเสีย ส่วนเจ้า เราจะให้เป็นชนชาติใหญ่” (อพยพ 32:9-10) บนภูเขาซีนาย พระเจ้าตรัสกับโมเสสทำนองว่า “เราเห็นพอแล้ว เราจะทำลายคนเหล่านี้เสีย [อ่านต่อ]

ต.ค. 152017
 
สารจากศิษยาภิบาล

วันที่ 15 ตุลาคม 2017 สวัสดีครับชาว CJ ผมดีใจที่พวกเราทุกคนยังมีลมหายใจ และไปไหนมาไหนได้เหมือนปกติ ผมขอบคุณพระเจ้าทุกวันที่ตื่นขึ้นมาได้ และยังทำหลายอย่างที่เคยทำได้แม้จะรู้สึกว่าไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมก็ตาม ผมดีใจที่ในวันนี้ มีผู้รับบัพติศมา 7 ท่าน ขอให้เราร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเหล่านี้กันอย่างกระตือรือร้นนะครับ! ผู้ใดประสงค์จะรับบัพติศมารุ่น [อ่านต่อ]

ต.ค. 142017
 
ทำไมต้องมีวินัยในการครองคู่

ทำไมต้องมีวินัยในการครองคู่  “เมื่อชายคนใดเพิ่งมีภรรยา อย่าให้ผู้นั้นออกไปกับกองทัพ หรือมอบงานอย่างใดแก่เขา ให้เขาอยู่บ้านปีหนึ่ง เพื่อเขาจะให้ภรรยาซึ่งเขาได้มานั้นมีความสุข!”    (เฉลยธรรมบัญญัติ 24:5) (When a man is newly married, he shall not go out with the army or be liable for any other public duty. He shall be free at home [อ่านต่อ]

ต.ค. 132017
 
เป้าหมายของคำพยาน

เป้าหมายของคำพยาน “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8) เวลาที่คุณเล่าให้ผู้อื่นฟังว่าพระเจ้าทำสิ่งใดให้คุณ คุณก็กำลังเล่าคำพยาน คำพยานคือเมื่อคุณแบ่งปันเรื่องความเชื่อของคุณ… คริสเตียนทุกคนมีคำพยาน คริสเตียนบางคนมีคำพยานที่โลดโผน เช่นอาจเคยติดยา ก่ออาชญ [อ่านต่อ]