ส.ค. 032015
 
ความเชื่อแท้ อะไรใช่ – และอะไรไม่ใช่

เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา (โรม 5:1) ความเชื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ เพื่อจะรู้จักว่าความเชื่อคืออะไร ผมขอบอกก่อนว่าอะไรที่ไม่ใช่ความเชื่อ ความเชื่อไม่ใช่ลางสังหรณ์ ความเชื่อไม่ใช่ความคิดเชิงบวก ความเชื่อไม่ใช่เป็นการตอบสนองต่ออารมณ์ ความรู้สึก หรือเย [อ่านต่อ]

ส.ค. 022015
 
สารจากศิษยาภิบาล

2 สิงหาคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ ขอต้อนรับสู่ค่าย CJ Connects JC ! (ต่อ ติด ตาม) ขอให้เรามีความสุขกันแบบ x 2 ขอให้เราติดสนิทกับพระเจ้าและติดสนิทกับกันและกันให้มาก! ขอให้รู้จักกันและกันให้มากขึ้น ขอให้ทักทายกันให้ทั่วถึง ขอให้เราต่อติดตามพระคริสต์อย่างลึกซึ้ง ขอให้ยืนเคียงข้างกัน ไม่ทิ้งกัน ขอให้ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาด้วยพลังที่มาจากพระคริสต์ ขอให้นำค [อ่านต่อ]

ส.ค. 012015
 
พลังเชื่อมต่อ

“ความศรัทธาเปรียบเหมือนไวไฟ มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่มันมีพลังอำนาจที่จะเชื่อมต่อคุณกับพระเจ้า และกับสิ่งที่คุณต้องการ!” (Faith is like wifi , it’s invisible but it has the power to connect you to God & what you need!) พระคัมภีร์บอกเราว่า…            “ความศรัทธา(ความเชื่อ)คือ ความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ และมั่นใจในสิ่งที่เ [อ่านต่อ]

ก.ค. 312015
 
พร้อมจะกระโจนเข้าใส่

ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ (1เปโตร 5:8) หลายปีมาแล้วผมอ่านหนังสือน่าสนใจอยู่เล่มหนึ่งชื่อ “ความตายในพงหญ้า” ผู้เขียนเป็นนักล่าชั้นเซียน ไม่ได้เขียนแค่การล่าสิงห์โต แต่เขียนถึงการที่สิงห์โตล่ามนุษย์ด้วย มีสิงห์โตฝูงหนึ่งชอบกลิ่นคาวเลือดและรสชาตเนื้อมนุษย [อ่านต่อ]

ก.ค. 302015
 
ฆาตกรในหัวใจ

จงให้ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกันและการพูดให้ร้าย กับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิด (เอเฟซัส 4:31) พวกเราคงไม่มีใครเป็นฆาตกร แต่เราแอบหวังว่าใครบางคนน่าจะตายไปเสียที คุณเคยเกลียดใครมากๆมั้ย? ขอเรียบเรียงคำถามใหม่ : คุณเคยขับรถบนทางด่วนที่มีแต่พวกรถซิ่งแข่งกันแซงปาดหน้ารถคุณแบบฉิวเฉียดมั้ย? ในคำเทศนาบนภูเขา พระเ [อ่านต่อ]

ก.ค. 292015
 

คำตักเตือน และคำทักทายสุดท้าย พระธรรม        2โครินธ์ 13:1-13 อ้างอิง             ฉธบ.17:6;19:15;2คร.1:23;10:8;12:14-21;1คร.1:23-25;2:3;5:4;6:14;11:28 บทนำ              ชีวิตการรับใช้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่ในความยากลำบากที่เผชิญ ทำให้เรามีประสบการณ์กับฤทธานุภาพของพระคริสต์ในชีวิตของเรา ดังนั้น ไม่ว่าจะยากหรือง่าย ขอให้เรายึดมั่นในพระคุณ ความรัก และส [อ่านต่อ]

ก.ค. 282015
 
ขอพระเจ้าสร้างเราให้มีอิทธิพลที่ดีต่อคนรอบข้าง

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้” (มัทธิว 5:13-14) เมื่อคุณได้อ่านความจริงจากพระวจนะที่มีอำนาจด้านบนที่คริสเตียนหลายคนมองพลาดไป ความจริงง่ายๆคือ – ในฐาน [อ่านต่อ]