ก.พ. 262017
 
สารจากศิษยาภิบาล

26 กุมภาพันธ์ 2017 สวัสดีครับพี่น้อง CJ วันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านที่มาได้ด้วยความยินดี  และขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่มาไม่ได้ในวันนี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ขอให้ทุกท่านที่เป็นสมาชิก CJ จงเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างและเป็นพรแก่ทุกคนที่ท่านได้พบปะหรือร่วมลงชีวิตด้วย ขอให้ท่านมีความรักและเมตตาต่อคนเหล่านั้น อย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงปรารถนาจะกระทำ (โดยเฉ [อ่านต่อ]

ก.พ. 252017
 
จะตอบโต้อย่างไรดี?

จะตอบโต้อย่างไรดี? “อย่าปฏิบัติต่อคนอื่น ในวิถีที่พวกเขาปฏิบัติต่อคุณ จงปฏิบัติต่อเขา ในวิถีที่พระเจ้าปฏิบัติต่อคุณ (Don’t treat people the way they treat you; Treat them the way God treats you.)  -Dave Willis- ไม่ว่าใครผู้ใดจะทำอะไรเลวร้ายต่อคุณมากสักเพียงใด ก็อย่ายอมให้สิ่งนั้นดึงคุณลงมาตอบโต้ด้วยวิถีทางที่ต่ำเช่นเดียวกับที่เขาทำ เราห้ามผู้อ [อ่านต่อ]

ก.พ. 242017
 
ส่งต่อตำนานชั่วนิรันดร์

ส่งต่อตำนานชั่วนิรันดร์ ไม่‍มี​อะไร​ทำ​ให้​ข้าพ‌เจ้า​ยินดี​ยิ่ง​ไป​กว่า​นี้ คือ​ที่​ได้‍ยิน​ว่า​ลูกๆ ของ​ข้าพ‌เจ้า​ประ‌พฤติ​ตาม​ความ​จริง (3ยอห์น 1:4) เมื่อกษัตริย์ดาวิดใกล้สิ้นชีวิต ท่านให้ตามซาโลมอนผู้เป็นบุตรมา ซาโลมอนจะเป็นผู้สืบต่อราชบัลลังก์ในฐานะกษัตริย์แทนดาวิด และดาวิดพูดกับซาโลมอนว่า “ส่วน​เจ้า ซา‌โล‌มอน​ลูก​ของ​เรา เจ้า​จง​รู้‍จัก​พระ‍เจ [อ่านต่อ]

ก.พ. 232017
 
ยึดพระวจนะแห่งความจริง

ยึดพระวจนะแห่งความจริง    พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​เกลียด‍ชัง​ปาก​ที่​พูด​มุสา แต่​ทรง​ปีติ‍ยินดี​ใน​คน​ที่​ประ‌พฤติ​อย่าง​ซื่อ‍สัตย์ (สุภาษิต 12:22) หลายปีมาแล้ว มีบทความในนิตยสารไทม์ชื่อ “อเมริกากำลังพูดความจริงหรือ?” บทความนี้เผยให้เห็นหายนะแห่งคำโกหกที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในอเมริกา ในที่ทำงาน  ในมหาวิทยาลัย โรงเรียน  ฯลฯ คำโกหกนี้กำล [อ่านต่อ]

ก.พ. 222017
 

พระเยซูกับสาวกรุ่นแรก พระธรรม        ยอห์น 1:19-51 อ้างอิง       มธ.3:1-12;มก.1:2-8;ฉธบ.18:15-18;ลก.3:15-17;มลค.4:5;อสย.40:3 บทนำ พระเยซูคริสต์มาทีหลังยอห์น ผู้ให้บัพติศมา แต่ยอห์น ก็ยินดียอมรับบทบาทเป็นผู้นำทางให้กับพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงเรียกสาวกรุ่นแรกหลายคน อาทิ  อันดรูว์,& [อ่านต่อ]

ก.พ. 212017
 
อย่ายอมแพ้ในลูกของคุณ

อย่ายอมแพ้ในลูกของคุณ แล้ว​เขา​ก็​ลุก‍ขึ้น​ไป​หา​บิดา แต่​เมื่อ​เขา​ยัง​อยู่​แต่​ไกล บิดา​ก็​เห็น​เขา​และ​มี​ใจ​สงสาร จึง​วิ่ง​ออก​ไป​กอด​คอ​และ​จูบ​แก้ม​ของ​เขา (ลูกา 15:20) แม้จะเกิดในครอบครัวคริสเตียน ลูกๆบางครั้งก็เกเร บางครั้งพวกเขาก็ออกนอกลู่นอกทาง – และพ่อแม่ก็รู้สึกว่าตนเองล้มเหลว ลูกชายผมเองก็ออกนอกทางไปช่วงหนึ่งของชีวิต ทั้งคู่หลุดไปจากคว [อ่านต่อ]

ก.พ. 202017
 
ฉีกตารางสะสมดาวทิ้งไป

ฉีกตารางสะสมดาวทิ้งไป “พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​ดัง‍นี้​ว่า อย่า​ให้​ผู้​มี​ปัญญา​อวด​สติ​ปัญญา​ของ​ตน อย่า​ให้​ชาย‍ฉกรรจ์​อวด​ความ​เข้ม‍แข็ง​ของ​ตน อย่า​ให้​คน​มั่ง‍มี​อวด​ความ​มั่ง‍คั่ง​ของ​ตน แต่​ให้​ผู้‍อวด​อวด​สิ่ง‍นี้ คือ​การ​ที่​เขา​เข้า‍ใจ​และ​รู้‍จัก​เรา​ว่า​เรา​คือ​พระ‍ยาห์‌เวห์ ผู้​สำแดง​ความ​รัก‍มั่น‍คง ความ​ยุติ‍ธรรม และ​ความ​ชอบ‍ธรรม​ใน​โลก [อ่านต่อ]