สิทธิอำนาจของพระวจนะ

สิทธิอำนาจของพระวจนะ

“คำของเราที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น”  (อิสยาห์ 55:11 THSV11)

เมื่อคิดถึงคำเทศนาของบิลลี่ เกรแฮมในหลายปีที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่เข้ามาในความคิดของผมคือ: ท่านอ้างพระวจนะตลอดเวลา กี่ครั้งกันที่เราได้ยินบิลลี่ เกรแฮมพูดว่า “และในพระคัมภีร์กล่าวว่า . . .”? 

Continue Reading “สิทธิอำนาจของพระวจนะ”

พวกเกล็ดหิมะ

พวกเกล็ดหิมะ

ความฉลาดของมนุษย์ทำให้เขาโกรธช้า และการให้อภัยความผิดก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขา (สุภาษิต 19:11 THSV11)

ทราบหรือไม่คนในยุคมิเลนเนียล (ยุคระหว่าง Gen Y และ Gen Z) ถูกเรียกว่าเป็นพวก “เกล็ดหิมะ”? เหตุผลที่ถูกเรียกว่าเป็นเช่นนี้เพราะพวกเขามีชื่อทางด้านหลอมละลายไวต่อความเห็นที่ต่างหรือไม่ถูกใจ บางคนเชื่อว่าตนเองเป็นคนพิเศษและโดดเด่น (เหมือนเกล็ดหิมะ)

Continue Reading “พวกเกล็ดหิมะ”

ความเศร้าเป็นสิ่งดีได้ด้วยหรือ?

ความเศร้าเป็นสิ่งดีได้ด้วยหรือ?

มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระโลหิตของพระคริสต์ ผู้ทรงถวายพระองค์เองที่ปราศจากตำหนิแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ ก็จะทรงชำระมโนธรรมของเราจากการประพฤติที่เปล่าประโยชน์ เพื่อเราจะปรนนิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (ฮีบรู 9:14 THSV11)

บางครั้งเรามีความคิดผิดๆเกี่ยวกับพระคัมภีร์ แม้กระทั่งเกี่ยวกับโบสถ์ ซึ่งต่างก็ส่งอิทธิพลต่อเรา เราต้องการรับพระพร แต่ไม่ต้องการกลับมาดูสิ่งที่ตัวเราทำ เราต้องการมีแต่ความสุข ความทุกข์ไม่ต้องการ เราต้องการได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจ เราต้องการให้ทุกครั้งที่เดินออกจากโบสถ์รู้สึกดีและมีความสุข

Continue Reading “ความเศร้าเป็นสิ่งดีได้ด้วยหรือ?”

จุดประสงค์ในการอธิษฐาน

จุดประสงค์ในการอธิษฐาน

“ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (มัทธิว 6:9-10 THSV11)

อธิษฐานไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนพระทัยพระเจ้า แต่เป็นการเปลี่ยนจิตใจเรา  อธิษฐานจะน้อมนำความคิดของเราให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อเราเริ่มการอธิษฐานด้วยคำสรรเสริญ เราก็นำการจดจ่อจากตัวเรามุ่งไปที่พระเจ้า เมื่อเราอธิษฐานขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้า เราก็ออกจากจดจ่อแต่ความต้องการของตนเอง และนำพระประสงค์ของพระเจ้าเข้ามาแทน

Continue Reading “จุดประสงค์ในการอธิษฐาน”

สารจากศิษยาภิบาล

16 มิถุนายน 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ

วันนี้ ขอให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเผื่อกันด้วยความห่วงใย ผมมีรายชื่อคนที่ต้องการขอคำอธิษฐานเผื่อจากทุกท่าน ดังนี้

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

ทำไมต้องไปโบสถ์? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม: ”ทำไมต้องไปโบสถ์ในวันอาทิตย์? ไปแล้วได้ประโยชน์อะไร?”

คำตอบ:   เราไปโบสถ์ เพราะมีประโยชน์(โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจิตวิญญาณของเรา) มากกว่าไม่ไปอย่างแน่นอน แล้วประโยชน์ที่กล่าวถึงนั้นมีอะไรบ้าง?   แม้คำตอบจะมีมากมาย แต่ก็ขอสรุปว่า:  การไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ว่า มีประโยชน์ 4 ด้าน ดังนี้

Continue Reading “ทำไมต้องไปโบสถ์? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)”

ล้มเหลวไม่ใช่ตอนจบ

ล้มเหลวไม่ใช่ตอนจบ

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น (1ยอห์น 1:9 THSV11)

คุณเคยรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวหรือไม่? ฉันเคย เปโตรสาวกของพระเยซูเองก็เคย

สามวันหลังจากลมหายใจสุดท้ายที่บนโลกของพระเยซูคริสต์ สาวกก็ได้รับข่าวเรื่องอุโมงค์ว่างเปล่าจากพวกผู้หญิงที่ไปที่อุโมงค์ฝังศพ มาระโกเล่าว่าทูตสวรรค์บอกพวกผู้หญิงให้ “ไปบอกพวกสาวกของพระองค์ รวมทั้งเปโตรด้วย ว่าพระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้ว”  (มาระโก  16:7)

Continue Reading “ล้มเหลวไม่ใช่ตอนจบ”