มิ.ย. 242018
 
สารจากศิษยาภิบาล

24 มิถุนายน 2018 สวัสดีครับชาว CJ ดีใจทีทุกท่านที่มานมัสการด้วยกันในวันนี้ ได้ ดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ประกาศตนติดตามพระคริสต์ 5 ท่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คือ 1.คุณไมค์   2. คุณวิน  3. คุณปลา  4. น้องตั้งใจ  5. น้องเอลี่ วันนี้ ใครยังไม่ได้สมัคร ไปค่าย “Momentum”  รีบสมัครด่วน! แล้วไปใช้เวลาด้วยกันในค่ายช่วง วันที่ 13 – [อ่านต่อ]

มิ.ย. 232018
 
จะนำความรอดไปถึงผู้ใหญ่ของเราได้อย่างไร?

 จะนำความรอดไปถึงผู้ใหญ่ของเราได้อย่างไร? พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า   “พวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”   –มาระโก 16:15 THSV11 And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.”  -Mark 16:15 ESV เราต้องประกาศและนำคนอื่นๆ ให้มาหาพระเยซูคริสต์ เพื [อ่านต่อ]

มิ.ย. 222018
 
มองหาความรัก

มองหาความรักหรือ? และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่ คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้ (1โครินธ์ 13:13) บริษัททำโพลชื่อดังแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจผู้คนด้วยคำถาม “คุณมองหาอะไรมากที่สุดในชีวิต?” คำถามนี้ถูกส่งไปยังผู้คนหลากหลายวัยและหลากหลายอาชีพ และเมื่อรวบรวมผลสำรวจ นักวิเคราะห์กลับประหลาดใจ ส่วนใหญ่พวกเขาคิดว่าคำ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 212018
 
ราคาที่คุณต้องจ่าย

ราคาที่คุณต้องจ่าย ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น (ยอห์น 15:7) มีบางคนไปขอพบครูผู้สอนพระคัมภีร์ที่โด่งดังท่านหนึ่งพูดว่า “ท่านครับ ผมอยากให้ท่านทั้งโลกได้เพื่อจะมีความรู้พระคัมภีร์เท่ากับที่ท่านมี” ครูท่านนั้นมองไปที่ชายหนุ่มตอบว่า “นั่นแหละคือราคาที่คุณต้องจ่าย” พระธรรมโ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 202018
 
ปัญหาของคำว่าความรัก

ปัญหาของคำว่าความรัก ฉะนั้นเราจึงรู้ และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้น (1ยอห์น 4:16) เรามีคำๆหนึ่งในภาษาอังกฤษสำหรับ “ความรัก” และเรานำไปใช้กับทุกสิ่งจาก “ฉันรักงานของฉัน” หรือ “ฉันรักรถของฉัน” ไปจนถีง “รักหมา รักแมว” หรือ “รักเมนูทาโกส์” ในภาษากรีก มีคำหลา [อ่านต่อ]

มิ.ย. 192018
 
พระเจ้าทรงนำความทุกข์ร้อนมาใช้อย่างไร

พระเจ้าทรงนำความทุกข์ร้อนมาใช้อย่างไร ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิ่น แต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์ (สดุดี 119:67 THSV11) ความมั่งคั่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้คนหยิ่งผยอง คิดว่าทำได้เอง เราไม่คิดว่าเราต้องการพระเจ้า เพราะเรามีเงินเดือน มีการลงทุน มีอาชีพ มีบ้าน มีสุขภาพ และมีครอบครัว แต่พอเศรษฐกิจดิ่ง ตลาดหลักทรัพย์ล่ม ห [อ่านต่อ]

มิ.ย. 182018
 
กลับใจแท้จริง

กลับใจแท้จริง เพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมลทินทั้งหลายของโลกแล้ว โดยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มลทินชั่วเหล่านั้นอีก บั้นปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าตอนต้น (2เปโตร 2:20) บางครั้งเราได้ยินว่าคนมีชื่อเสียงมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ มักจะเกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้ง เวลาพูดว่า [อ่านต่อ]