พ.ย. 282015
 
สามัคคีธรรมกับพระเจ้า

“คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าพวกเขาแค่มีสามัคคีธรรมระหว่างกันในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้า” (Most Christians do not have fellowship with God; they have fellowship with each other about God.)  -Paris Reidhead- อะไรจะเกิดขึ้นหากว่าเรามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าจริง ๆ ? อะไรจะเกิดขึ้น หากว่าเรามีสามัคคีธรรมกับกันและกันอย่างแท้จริง? คริสเตี [อ่านต่อ]

พ.ย. 272015
 
มีชีวิตก็เพื่อพระคริสต์...ตายก็ได้กำไร

ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” (ลูกา 23:43) มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายคนหนึ่งโดยสารเครื่องบินขณะกำลังเผชิญพายุรุนแรง เจ้าหน้าที่บนเครื่องก็รู้สึกหวั่นไหว แต่มีสตรีร่างเล็กท่านหนึ่งกำลังฮัมเพลง “มั่นใจในความรอด” เธอดูผ่อนคลายไม่กังวล ชายคนนั้นจึงพูดกับเธอว่า “คุณผู้หญิงครับ ไม่กลั [อ่านต่อ]

พ.ย. 262015
 
ข้อคิดสำหรับวันขอบคุณพระเจ้า

จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ (สดุดี 100:4) ผมชอบวันขอบคุณพระเจ้า เพราะไม่มีแรงกดดันเรื่องต้องออกไปซื้อของ แน่นอนต้องมีการจัดเตรียมอาหาร นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการไปชอปปิ้ง แต่เป็นการใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัวและเพื่อนๆ และทำในสิ่ง [อ่านต่อ]

พ.ย. 252015
 

คำเตือนสติ พระธรรม        ยากอบ 5:1-20 อ้างอิง            มธ.5:43-47;6:19;มก.6:13;1ปต.4:8;ฉธบ.24:14-15;1พกษ.17:1;18:1,42-45;สดด.103:8;สภษ.10:12; โยบ 1:21-22; 2:10 บทนำ อย่าให้เราสนุกหรือจมอยู่กับบาปไม่ว่าจะเป็นบาปชนิดใด อย่าให้เราตัดสินกล่าวโทษผู้ใด อย่าให้ถอดใจยอมแพ้ในการยืนหยัดในทางดี ขอให้ทรหดอดทนและเพียรรู้ทุกอุปสรรคปัญหา ขอให้เรามีความเชื่อและ [อ่านต่อ]

พ.ย. 242015
 
รอดแล้วด้วยความเชื่อ...แล้วยังไงต่อ?

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ (เอเฟซัส 2:10) หลายปีที่แล้วอธิการบดีท่านหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยเลื่องชื่อในสหรัฐอเมริกา เป็นพยานถึงความเชื่อของท่านในพิธีแจกปริญญา ท่านพูดว่า “ทุกๆวันตั้งแต่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ ชีวิตที่เหลือของผมก็กลายเป็นเพียงปัจ [อ่านต่อ]

พ.ย. 232015
 
ร้องตะโกนถึงความมีชัย

บุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันฉันใด พระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วย เพื่อโดยทางความตายนั้นเอง พระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตาย คือมารเสียได้ (ฮีบรู 2:14) บางคนคิดว่าเล่นผีถ้วยแก้ว หรืออ่านคำทำนายดวงชะตาราศีเป็นเรื่องขำๆ บางคนคิดว่าดูลึกลับ ดึงดูด น่าค้นหา แต่นี่ไม่ใช่เรื่องตลก เรื่องดูดวง ทำนายโชคชะตา หรือไสยศาสตร์คือประตูสู่ความมืดมิด คนที่ไ [อ่านต่อ]

พ.ย. 222015
 
สารจากศิษยาภิบาล

22 พฤศจิกายน 2015 สวัสดีครับชาว CJ ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกท่านมา CJ ได้ในวันนี้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันอาทิตย์ที่แล้วเรา สนุก สุข อิ่ม และชื่นใจอย่างดื่มด่ำ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฉลองวันเกิดของคุณปุ๊อัญชลี ที่เรารัก คุณที, คุณน้ำตาล และ ดร. เพียว (รวมถึงคุณแป้งบูโดกัน และคุณหมูสุกัญญาที่เกิดก่อนหน้าด้วย) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำแบ่งปันของ 8 ท่านจากกลุ่มที่ [อ่านต่อ]