ก.ย. 192014
 
เมื่อไหร่ดี?

เราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้    (ยอห์น 9:4) โรเบิร์ต มอฟเฟทท์ รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ กล่าวว่า “เรามีเวลาชั่วนิรันดร์เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ แต่มีแค่เวลาสั้นๆก่อนตะวันตกดินที่จะเอาชนะให้ได้” ชีวิตคือตะวันตกดินที่ค่อยๆจมลงบนเส้นของฟ้า เหลือไม่กี่วันเองที่จะช่วยจิตวิญญาณรอบตัวให้รอด คุณจะใช้วันเวลาที่เหลือของคุณลงทุนในสิ่งของๆของโลกนี้ หรือจะสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ครับ? เมื่อไหร่ดีล่ะครับ? คุณจะเริ่มหว่านเมล็ดพันธ์แห่งความรอด หรือคุณจะปลูกฝังแต่ความสุขทางโลกเข้าไปในชีวิตอย่างเดียว? เมื่อไหร่ดีครับ? คุณจะเริ่มปฏิบัติดีต่อภรรยา และทำแต่สิ่งดีๆให้เธอ [...]

ก.ย. 182014
 
แยกจากกันแล้วมันอันตราย

แยกจากกันแล้วมันอันตราย โซเดียมและคลอไรด์ (ส่วนผสมทางเคมีเรียกว่า NaCl.) เป็นองค์ประกอบของ เกลือธรรมดาๆที่ใช้ปรุงอาหาร ถ้าแยกออกจากกันมันก็ไม่ใช่เกลือ คลอไรด์ถ้าไม่อยู่กับเกลือ ก็อาจเป็นอันตรายทางเคมีได้ ~~~~~~~~~~~~ สิทธิ และความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบของชีวิต ถ้าพยายามแยกสิทธิออกจากความรับผิดชอบก็เป็นอันตรายด้วย ~~~~~~~~~~~~ ลองคิดดู ปัญหาของคนที่ยืนหยัดเรียกร้องสิทธิให้ตนเอง คือนั่งหลบทุกครั้งที่ความรับผิดชอบติดตามมา พยายามปัดความรับผิดชอบก็คือพยายามวิ่งหนี จากเงาของตัวเอง แต่มันตามไปทุกที่ครับ [...]

ก.ย. 172014
 

ยามดีและยามร้าย พระธรรม        ปัญญาจารย์ 7:1-29 อ้างอิง           สภษ.30:10;22:1,14;20:9;15:31-32;14:13,29;13:18;11:19;8:14;7:23;2:16-19;5:3-5;ปญจ.1:1,15,17; 2:13-14,24;3:14;8:12-14;11:7 บทนำ           เราไม่ควรดำเนินชีวิตแบบสุดโต่ง เราต้องรู้จักปล่อยวางในเรื่องที่ควรปล่อยวาง แต่ต้องไม่หย่อนยานในหลักการ และรู้จักสำรวจดูตัวเองว่า เราดีกว่าผู้อื่นอย่างที่เราคิดจริง ๆ หรือไม่ ! เราต้องระมัดระวังกับดักในชีวิต เราต้องเที่ยงธรรมซื่อตรงในทางของพระเจ้าตลอดชีวิตของเรา! บทเรียน 7:1 [...]

ก.ย. 162014
 
วันหนึ่ง คือวันนี้

ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา…ดูเถิด พระองค์ทรงกระทำให้วันเวลาของข้าพระองค์ ยาวสองสามฝ่ามือเท่านั้น ชั่วชีวิตของข้าพระองค์ ไม่เท่าไรเลย เฉพาะพระพักตร์พระองค์ มนุษย์ทุกคนดำรงอยู่อย่างลมหายใจแน่ทีเดียว  (สดุดี 90:12, 39:5) เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับความตาย – หรือประสบการณ์เฉียดตายของคุณเอง หรือการจากไปอย่างกะทันหันของคนที่คุณรัก – เลี่ยงไม่ได้ที่จะนำไปถึงคำถามสำคัญบางประการ : แล้วชีวิตนี้คืออะไร? ทำไมฉันถึงมีชีวิตอยู่…และจะอยู่ไปเพื่ออะไร? [...]

ก.ย. 152014
 
เรายังอยู่แค่ประตูสู่การรู้จักพระองค์

เมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์   (สดุดี 102:25) ผมเทศนาเรื่องพระเยซูคริสต์มากว่าห้าสิบปี แต่ยังรู้สึกว่าตนเองอยู่แค่ประตูแห่งการค้นพบพระองค์ ผมอยากเข้าไปให้ใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้น และยิ่งขึ้น เพื่อเรียนรู้จักพระองค์ให้มากขึ้น และมากขึ้น ทราบหรือไม่ว่า อ.เปาโลพูดอย่างไรในช่วงปลายพันธกิจของท่าน? : “ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์…” (ดูฟีลิปปี 3:10) อ.เปาโลรู้จักพระเจ้าหรือเปล่า? แน่นอนครับ แต่ยังรู้จักน้อยมาก ผมขอถามคำถามคุณ [...]

ก.ย. 142014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

14 กันยายน 2014 สวัสดีครับชาว CJ และญาติมิตร ผมดีใจที่พวกเรามานมัสการพระเจ้ากันได้ ผมดีใจที่คุณตั๊กและคุณหน่อย เจ้าของสถานที่กลับมาถึงประเทศไทยแล้ว! ผมดีใจที่ในระหว่างสัปดาห์มีผู้เข้าร่วมสามัคคีธรรมตามกลุ่มแคร์ต่าง ๆ อย่างอบอุ่น และในวันพฤหัสเองก็มีผู้มาเรียนพระคัมภีร์ร่วมกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมผู้อภิบาลเข้าร่วมศึกษาด้วยอย่างพร้อมเพรียง! เวลานี้ เราเริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์ใหม่ คือ 1โครินธ์ บทที่ 1 [...]