ก.ย. 252018
 
ภาพที่ไม่ต้องมีคำบรรยาย

ภาพที่ไม่ต้องมีคำบรรยาย เพราะท่านเทวิญญาณจิตของท่านถึงความมรณะ และถูกนับเข้ากับคนทรยศ ถึงกระนั้นท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมาก และทำการอ้อนวอนเพื่อผู้ทรยศ (อิสยาห์ 53:12 TH1971) เมื่อได้อ่านอิสยาห์บทที่ 53 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า บุคคลที่อิสยาห์กล่าวถึงไม่มีอื่นใดนอกจากองค์พระเยซูคริสต์ เราคงพูดได้ว่าอิสยาห์เป็นผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งที่สื่อให้เห็นภาพของพระ [อ่านต่อ]

ก.ย. 242018
 
งานฟื้นฟูใหญ่ในนีนะเวห์

งานฟื้นฟูใหญ่ที่ในนีนะเวห์ พระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงโยนาห์ บุตรอามิททัยว่า “จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้น เพราะความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาอยู่ต่อหน้าเราแล้ว” (โยนาห์ 1:1-2THSV11) คุณอาจพูดว่าโยนาห์นี่เป็นพวกขี้ขลาดของแท้ เมื่อพระเจ้าสั่งให้ไปนีนะเวห์และประกาศให้คนที่นั่นกลับใจ ที่ท่านตอบพระเจ้าคือ “ไม่มีทาง คนพวกนั้ [อ่านต่อ]

ก.ย. 232018
 
สารจากศิษยาภิบาล

23 กันยายน 2018 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก          ขอต้อนรับทุกท่านสู่การนมัสการพระเจ้าด้วยกันในวันนี้          ขอให้เรานมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณของเรา          ผู้ใดไม่มีคริสตจักรไปประจำแต่ตัดสินใจว่า จะเลือก CJ แห่งนี้เป็นบ้ [อ่านต่อ]

ก.ย. 222018
 
ไปเยี่ยมได้ ก็ไปเยี่ยมเถอะ!

ไปเยี่ยมได้ ก็ไปเยี่ยมเถอะ! “ฉันพยายามเยี่ยมเยียนคนในโรงพยาบาลเมื่อฉันไปได้ ฉันยิ้ม ฉันทำตลกโปกฮา เมื่อฉันอยู่ที่นั่น แต่เมื่อฉันจากออกมา ฉันก็เริ่มร้องไห้!” I try to visit people in hospitals when I can, smiling and joking while I’m there.  But when I leave, I just start crying.  -Loretta Lyn       &nb [อ่านต่อ]

ก.ย. 212018
 
เมื่อน้ำตั้งขึ้นเป็นกำแพง และกำแพงร่วงเป็นเศษผง

เมื่อน้ำตั้งขึ้นเป็นกำแพง และกำแพงร่วงเป็นเศษผง  ทันทีที่เท้าของปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ คือองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งมวลพิภพ ก้าวลงไปในแม่น้ำจอร์แดน น้ำจะหยุดไหลลงและตั้งชันขึ้น (โยชูวา 3:13 TNCV) เมื่อพระเจ้านำชาวอิสราเอลประชากรของพระองค์ออกจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์เข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา อุปสรรคใหญ่ที่พวกเขาต้องเผชิญคือทะเล [อ่านต่อ]

ก.ย. 202018
 
มรณะกรรมของความก้าวหน้า

มรณะกรรมของความก้าวหน้า แต่ถ้าเราวินิจฉัยตัวเอง เราคงไม่ต้องถูกพิพากษา  (1โครินธ์ 11:31THSV11 ) มีคำกล่าวว่า “ความพอใจในตนเอง” คือมรณะกรรมของความก้าวหน้า คริสเตียนรู้ดีว่าการติดตามพระเยซูคริสต์คือการตระหนักเสมอว่าหนทางข้างหน้ายังอีกไกล เราต้องรักษาพัฒนาการฝ่ายวิญญาณของเราไว้ให้ดี  เราต้องเรียนรู้ให้มากขึ้น และเติบโตให้มากขึ้น   ถ้าเร [อ่านต่อ]

ก.ย. 192018
 
วันที่สงครามเริ่มต้น

วันที่สงครามเริ่มต้น “เราบอกท่านว่าในทำนองเดียวกัน จะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าในคนบาปคนเดียวซึ่งกลับใจใหม่” (ลูกา 15:10 TNCV) ถ้าคุณเป็นคริสเตียน ผมแน่ใจว่าคุณจะเห็นด้วยว่าวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือวันที่คุณมอบตัวตนและชีวิตของคุณให้กับพระเยซูคริสต์ เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุผลหลายประการ : คุณได้ก้าวออกจากความมืดสู่ความสว [อ่านต่อ]