ต.ค. 212018
 
สารจากศิษยาภิบาล

21 ตุลาคม 2018 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าด้วยกันในวันนี้ได้ ผมดีใจที่อาทิตย์ที่แล้ว มี 4 ท่านประกาศตัวต้อนรับพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ผมดีใจที่พระเจ้าทรงไว้วางใจคริสตจักรของเรา และทรงมอบพี่น้องให้มาร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ เสมอมา ผมดีใจที่สมาชิกของคริสตจักรของเราส่วนใหญ่กระตือรือร้นในการเข้าใกล้ชิดพระเจ้ [อ่านต่อ]

ต.ค. 202018
 
จงยำเกรงและภักดีต่อพระเจ้า

จงยำเกรง และจงภักดีต่อพระเจ้า! “…สวัสดิมงคลจะมีแก่เขาทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้า คือ ที่มีความยำเกรงเฉพาะพระพักตร์พระองค์” (Yet I know that it will be well with those who fear God, because they fear before him.”) –ปัญญาจารย์ 8:12 THSV11 เราต้องเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า! คนที่ยำเกรงพระเจ้าจริงๆ จะไม่กล้าทำสิ่งชั่วร้ายใดๆ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับ [อ่านต่อ]

ต.ค. 192018
 
เฝ้าดู และเฝ้ารอ

เฝ้าดู และเฝ้ารอ องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่ทรงอดทนกับพวกท่าน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่  (2เปโตร 3:9 THSV11) ผมเป็นศิษยาภิบาลมากกว่าสี่สิบปี ตอนที่เริ่มทำงานผมเทศนาเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ ผมถึงกับออกแบบสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถเป็นตัวการ์ตูนท [อ่านต่อ]

ต.ค. 182018
 
จะไม่ได้รับตามพระสัญญาจริงหรือ?

จะไม่ได้รับตามพระสัญญาจริงหรือ? … วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี ทรยศ มุทะลุ โอหัง รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า 5ยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอก แต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชข [อ่านต่อ]

ต.ค. 172018
 
รอดจากพายุ

รอดจากพายุ ขณะกำลังแล่นไปนั้นพระองค์บรรทมหลับ และเกิดพายุหนักขึ้นกลางทะเล น้ำก็ทะลักเข้าเรือจนทุกคนตกอยู่ในอันตราย พวกเขาจึงมาปลุกพระองค์ร้องว่า “พระอาจารย์ พระอาจารย์ เรากำลังจะจมน้ำตาย” พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่น แล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบ พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ความเชื่อของท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหน?” เขาก็กลัวและอัศจรรย์ใจพูดกันว่า “ท่านผ [อ่านต่อ]

ต.ค. 162018
 
บ่อเกิดของสติปัญญา

บ่อเกิดของสติปัญญา เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ”  (มัทธิว 6:9 THSV11) บางครั้งผมคิดว่าผู้คนในโบสถ์ทำตัวตามสบายเกินไปกับพระเจ้า จริงอยู่พวกเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่ลืมเรื่องความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิของพระองค์ไป พวกเขาชอบพูดถึงพระเยซูว่าเป็ [อ่านต่อ]

ต.ค. 152018
 
อย่ายอมแพ้

อย่ายอมแพ้ พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟัง เพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ (ลูกา 18:1THSV11) ผมใช้เวลาอธิษฐานกว่าสามสิบปีให้คุณแม่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์ จนผมเริ่มสงสัยว่าพระเจ้าเคยฟังคำอธิษฐานของผมหรือเปล่า แต่พระองค์ทรงฟัง ทุกอย่างจะเป็นไปตามเวลาของพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามวาระข [อ่านต่อ]