ส.ค. 282015
 
พึ่งพิงพระเจ้า

เราคือเยโฮวาห์ นั่นเป็นนามของเรา พระสิริของเรา เรามิได้ให้แก่ผู้อื่น หรือให้คำที่สรรเสริญเราแก่รูปแกะสลัก (อิสยาห์ 42:8) เคยสังเกตหรือไม่ พระเยซูไม่ได้รักษาผู้ป่วยในแบบที่ซ้ำกัน? บางครั้งพระองค์ทรงแตะผู้ป่วย หรือบางครั้งผู้ป่วยเป็นฝ่ายแตะต้องพระองค์ และบางครั้งพระองค์ตรัส แล้วพวกเขาก็ได้รับการรักษา ดูเหมือนพระเจ้าทรงออกจากรูปแบบเดิมๆเพื่อให้พระประส [อ่านต่อ]

ส.ค. 272015
 
เมื่อคนของพระเจ้ามาชุมนุมกัน สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น

ประชาชนทั้งปวงได้ชุมนุม พร้อมหน้ากันที่ลานเมืองหน้าประตูน้ำ และเขาบอกเอสราธรรมาจารย์ ให้นำหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมา (เนหะมีย์ 8:1) การฟื้นฟูในท่ามกลางคนของพระเจ้าเป็นเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจภายใน ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมภายนอก ดังนั้นหลังจากที่เนหะมีย์และประชาชนเสร็จสิ้นการซ่อมกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่ พวกเขามาช [อ่านต่อ]

ส.ค. 262015
 

บทเพลงและคำทูลวิงวอนจากท้องปลา พระธรรม        โยนาห์ 2:1-10 อ้างอิง             สดด.18:6;86:6,13;69:1-2;50:14,23;120:1;71:11-12;18:14;42:4,7;31:22;30:3;11:4;18:6;3:8 บทนำ             เมื่อคุณไม่เชื่อฟังพระเจ้า หรือดื้อกบฏต่อพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของคุณคือ ความทุกข์ยากลำบาก และในที่สุดคุณก็จะหนีไปให้พ้นจากพระพักตร์ของพระเจ้า ดังนั้น อย่าให้เราคิดที [อ่านต่อ]

ส.ค. 252015
 
ทุกๆพระพรฝ่ายวิญญาณ

สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:3) ในฐานะผู้เชื่อ คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าคุณรู้สึกอย่างไร แต่เกี่ยวข้องกับความจริงตามที่มีในพระคัมภีร์ พระเจ้าประทานให้แล้วในสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณ เหมือนกับคุณไปธนาคารโดยคิ [อ่านต่อ]

ส.ค. 242015
 
พระองค์ทรงสนพระทัยในคุณ

ขอพระเจ้าทรงเงยพระพักตร์ของพระองค์เหนือท่าน และประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน (กันดารวิถี 6:26) คุณเคยคุยกับบางคนที่เขาไม่ได้สนใจฟังหรือไม่? หรือว่าคุณคุยกับบางคนที่กำลังแชทบนมือถือไปพร้อมๆกัน คุณกำลังเล่าว่า “ผมก็ตอบไปแบบนี้ …. คุณฟังผมอยู่หรือเปล่าครับ?” “ฟังอยู่” “ผมพูดว่าอะไรครับ?” “เอ่อ ไม่ค่อยแน่ใจ” บางครั้งเราสงสัยว่าพร [อ่านต่อ]

ส.ค. 232015
 
สารจากศิษยาภิบาล

23 สิงหาคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ ผมดีใจที่วันนี้เราได้ให้บัพติศมาพี่น้องจำนวน 5 คน คือ 1. คุณแก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ (แนน) 2. คุณอิสริยา บุษราคัมวงษ์ (ที) 3. คุณไชยวัฒน์ เจริญรุจิตานนท์ (ชิน) 4. คุณจิตราพัชร ม่วงทิม(พัชร) 5. คุณวงเดือน นรินทรางกูร ณ อยุธยา(แม่วงเดือน) ขอให้เราออกไปนำคนที่เรารักให้มารู้จักกับพระเจ้า เพื่อพวกเขาจะได้รับความรอด ได้อยู่ [อ่านต่อ]

ส.ค. 222015
 
รู้จักพระเจ้า?

“ช่างแตกต่างกันยิ่งนัก ระหว่าง การรู้จักพระวจนะของพระเจ้า กับการรู้จักพระเจ้าแห่งพระวจนะ” (There is a world of difference between knowing the Word of God and knowing the God of the Word.)  -Leonard Ravenhill- การรู้จักพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องหนึ่ง การรู้จักกับพระเจ้าแห่งพระวจนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยรู [อ่านต่อ]