ก.ค. 012015
 

จงปกป้องพันธกิจ พระธรรม        2โครินธ์ 10:1-18 อ้างอิง             1คร.4:21;3:23,6;2:3-5;1:12,17-19,31;14:37;2:9,12;3:1;5:12;6:7;7:12;9:13;2คร.10:10:1-2,8,12-13, 16-18;13:10 บทนำ              แม้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ แต่ก็อาจไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือราบรื่น เพราะบางทีอาจมีศัตรูที่เข้ามารบกวนหรือล่อลวงคนของเราจนหันเหไปจากเรา และจา [อ่านต่อ]

มิ.ย. 302015
 
งับทีละคำ

คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ (ยากอบ 1:12) มีการกล่าวกันว่าการเปลี่ยนแปลงจะทำให้หัวใจของเรากลายเป็นสนามรบ เป็นความจริงครับ เมื่อคุณมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ สงครามจะเกิดขึ้นในใจคุณ เป็นสงครามระหว่างพระเจ้าและซาตาน เมื่อคุณก้าวออกไปยอมรับว [อ่านต่อ]

มิ.ย. 292015
 
พึ่งพิงพระเจ้าไม่ใช่พึ่งไม้ค้ำยันของคุณ

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6) เพื่อจะให้เราสามารถเป็นบุรุษและสตรีของพระเจ้าได้ พระองค์ต้องนำเราไปจนถึงแหล่งแห่งการพึ่งพิงพระองค์จนหมดใจ ต้องนำเราไปยังที่ๆเราไม่อาจพึ่งพิงแหล่งกำลังของเราเอง… แต่ยอมมอบทั้งสิ้นไว้กับพระ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 282015
 
สารจากศิษยาภิบาล

28 มิถุนายน 2015 สวัสดีชาว CJ ผมภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งใน CJ ของเรา และผมคิดว่าทุกคนใน CJ ก็คงจะภูมิใจเช่นเดียวกันผม! และผมจะดีใจมากขึ้นไปอีก หากว่า ชาว CJ ของเราจะตั้งเป้าไม่ขาดการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ นอกจากว่า ไม่มีคริสตจักรให้ไปเข้าร่วม! ที่ CJ แห่งนี้ เราต้องการเห็นสมาชิกของเรา Active ในการเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 272015
 
ชีวิตที่คู่ควร

“มีแต่ชีวิตที่อยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่นเท่านั้นที่คู่ควรต่อการดำรงอยู่” (Only a life lived in the service to other is worth living.) -Albert Einstein- แท้จริงเราควรพูดว่า มีแต่ชีวิตที่ดำรงอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าเท่านั้นที่คู่ควรต่อการดำรงอยู่! เพราะว่า พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เรามีชีวิตอยู่ และตายเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า! และผลจา [อ่านต่อ]

มิ.ย. 262015
 
พระเจ้าแห่งสามัญชน

ครั้นพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาเดินเข้ามาดู จึงตรัสออกมาจากพุ่มไม้นั้นว่า “โมเสส โมเสสเอ๋ย” โมเสสทูลตอบว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่” (อพยพ 3:4) เท่าที่เรารู้ โมเสสไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าถึง 40 ปี แล้วพระเจ้าตรัสกับท่านและเรียกท่านออกมา พระองค์ทรงทำอย่างไร? ผ่านพุ่มไม้ติดไฟครับ การที่พุ่มไม้ไฟลุกโชนไม่ใช่เรื่องธรรมดา อาจถูกฟ้าผ่า [อ่านต่อ]

มิ.ย. 252015
 
เมื่อพระเจ้าเข้ามาควบคุม

แล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตก และทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” (ลูกา 22:41-42) ผมดีใจมากที่บางครั้งพระเจ้าเข้ามาควบคุมคำอธิษฐานของผม เพราะผมอธิษฐานอย่างร้นรนเพื่อบางสิ่ง และค [อ่านต่อ]