ธ.ค. 122017
 
ไม่เคยเปล่าเปลี่ยว

ไม่เคยเปล่าเปลี่ยว “เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน” (ยอห์น 14:18) ดร.พอล ทูร์นิเอร์ นักจิตวิทยาคริสเตียนชาวสวิสผู้ล่วงลับ เขียนไว้ว่า – ความเปล่าเปลี่ยวเป็นอาการที่ทำลายล้างได้มากที่สุดของยุคนี้ อะไรคือความเปล่าเปลี่ยว? หลายคนสับสนคำนี้กับการอยู่ลำพัง คุณอาจอยู่ตามลำพังแต่ไม่เปล่าเปลี่ยว คุณไม่จำเป็นต้องถูกความเปล่ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 112017
 
เรียกให้มาสร้างสาวก

เรียกให้มาสร้างสาวก ‘เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์’ (มัทธิว 28:19) ในฐานะคริสเตียน เราไม่เพียงแต่นำผู้คนมาหาพระเยซูคริสต์ แต่เราต้องสร้างเขาให้สามารถลุกขึ้นยืนฝ่ายวิญญาณได้ด้วยตนเอง เพื่อเขาจะได้เดินหน้าในความสัมพันธ์กับพระองค์ สิ่งนี้เรียกว [อ่านต่อ]

ธ.ค. 102017
 
สารจากศิษยาภิบาล

10  ธันวาคม 2017 ขอสวัสดีพี่น้อง CJ และผู้มาเยี่ยมครับ และผมดีใจที่วันอาทิตย์ที่แล้ว มีผู้อาวุโสต้อนรับพระคริสต์ 2 ท่านคือ 1.คุณแม่ของคุณปลา คือคุณแม่ออมสิน       และ  2.คุณแม่ของคุณวิรัช   คือคุณแม่อัญชัน นับเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับปี 2018 ที่กำลังมาถึงของชาว CJ  ที่กำลังจะเริ่มต้นปีแห่งการรับใช้ ผ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 092017
 
คริสเตียนกับรัฐธรรมนูญ

 คริสเตียนกับรัฐธรรมนูญ          ประเทศไทยมีวันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศ รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย [อ่านต่อ]

ธ.ค. 082017
 
สิ่งที่ชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณต้องพึ่งพิง

สิ่งที่ชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณต้องพึ่งพิง พระองค์ตรัสตอบว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า’ ” (มัทธิว 4:4) คุณเคยสังเกตุหรือไม่ เดี๋ยวนี้ผู้คนไม่ค่อยสนใจฟังขั้นตอนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินจากพนักงานบนเครื่องบินก่อนขึ้นบิน? ผมเองก็ด้วย เพราะโดยสารเคร [อ่านต่อ]

ธ.ค. 072017
 
วางใจพระเจ้าสำหรับอดีต

วางใจพระเจ้าสำหรับอดีต จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ (1 5:16-18) เล่ากันว่าร้านขายลูกไม้ที่ขึ้นชื่อในเบลเยี่ยมจะมีห้องพิเศษใช้สำหรับออกแบบและถักทอลูกไม้ที่สวยงามที่สุด ห้องเหล่านั้นจะมืดมิด – แต่มีหน้าต่างเล็กๆอยู่หนึ่งบาน จากหน้าต่างเล็กๆนั้นจะมีแสงส่ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 062017
 

พระธรรม        ยอห์น 16:1-33 อ้างอิง              ยน.15:18-27;17:25;13:19;12:42;9:22;7:33;14:29;16:16,17,28 บทนำ               ชีวิตในการติดตามพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม [อ่านต่อ]