ม.ค. 212018
 
สารจากศิษยาภิบาล

21 มกราคม 2018 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ ดีใจที่เรามานมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ ขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติจากการนมัสการพระองค์ของพวกเราในวันนี้ หัวข้อวันนี้ เน้นเรื่องการอธิษฐานที่เราจะขาดเสียไม่ได้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณ ขอให้เราอธิษฐานเป็นประจำอย่างเป็นธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจ ขอให้เรารักกันช่วยเหลือกันและมีความสุขในฐานะคนในครอบครัวของพระเจ้า ขอให้เราเป็นพ [อ่านต่อ]

ม.ค. 202018
 
คุณควรอธิษฐานขอสิ่งใด

คุณควรอธิษฐานขอสิ่งใด? “จงอธิษฐานขอดวงตาที่จะมองเห็นส่วนดีที่สุดในตัวคนอื่น ขอดวงใจที่ให้อภัยคนที่เลวร้ายที่สุด และขอดวงจิตที่พร้อมลืมสิ่งที่ย่ำแย่ที่สุด และ ขอจิตวิญญาณที่ไม่สิ้นความศรัทธาในพระเจ้า!” (Always pray to have eyes that see the best in people, A heart that forgives the worst, A mind that forgets the bad, and A soul that never lose faith [อ่านต่อ]

ม.ค. 192018
 
คำอธิษฐานเพื่อศัตรู

คำอธิษฐานเพื่อศัตรู “แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน” (มัทธิว 5:44) ประโยคแรกที่พระเยซูตรัสจากบนกางเขนคือ “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลูกา 23:34) บางทีเราอาจจะเข้าใจมากกว่าถ้าพระองค์จะตรัสว่า “พระบิดาเจ้า ขอทรงพิพากษาพวกเขา” แต่สิ่งแรกที่พระเยซูตรัสจากบนกา [อ่านต่อ]

ม.ค. 182018
 
พระเจ้าทรงมีฝันยิ่งใหญ่ให้คุณ

พระเจ้าทรงมีฝันที่ยิ่งใหญ่ให้คุณ “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์” (1โครินธ์ 2:9) ฉันชอบเรื่องเอสเธอร์ในพระคัมภีร์  เธอก็คือหนึ่งในพวกเราผู้รับใช้สตรีของพระเจ้า วันหนึ่งข้างหน้าถ้าได้พบกับเธอบนสวรรค์จะขอกอดเธอแน่นๆสักที วันนี้เรามาทบทวนเรื่องราวของเธอกัน ลอง [อ่านต่อ]

ม.ค. 172018
 
เหตุผลที่ให้อภัย

เหตุผลที่ให้อภัย จงเอาความขมขื่น ความฉุนเฉียว ความโกรธ การทุ่มเถียง การพูดจาดูหมิ่น รวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่าน แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์ (เอเฟซัส 4:31-32) แม้ไม่รู้จักคุณ แต่ผมรู้ว่านี่เกี่ยวข้องกับคุณ :  คุณเคยเจ็บปวด เคยมีคนพูดถึงในแง่ร้ายและทำเรื่องเห็นแก่ตัว [อ่านต่อ]

ม.ค. 162018
 
จะอยู่บนเส้นทางสู่พระคริสต์ได้อย่างไร

จะอยู่บนเส้นทางสู่พระคริสต์ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น จงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดี จงรู้จักควบคุมตัวเอง จงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณ ซึ่งจะประทานแก่พวกท่าน ในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏ เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีต แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร พวกท่านเอง [อ่านต่อ]

ม.ค. 152018
 
ในพระหัตถ์พระเจ้า

ในพระหัตถ์พระเจ้า “อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้” (มัทธิว 10:28) ผมมักจะขำเมื่อได้ยินคนพูดว่า “เมื่อฉันไปถึงสวรรค์ ฉันมีสองสามคำถามจะถามพระเจ้า” พูดตามตรงนะครับ มีคำถามในชีวิตเช่น “ทำไมพระเจ้าปลอยให้เกิดโศกนาฏกรรม? ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้ …. เกิดขึ้น?” แต่ผมเชื่อว [อ่านต่อ]