ต.ค. 022016
 
สารจากศิษยาภิบาล

2 ตุลาคม 2016 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ ขอต้อนรับทุกท่านและแขกผู้มาเยี่ยมด้วยความยินดี  เพื่อกันไม่ให้ลืม ผมขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมรายการต่อไปนี้ Answers to Life (life Answer) ฟรี วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. เวลา 18.15 – 20.45 ณ BSC (สี่แยกพญาไท) ชมละคร โดยทีม CJ และคุณแตงโม และรับฟังเพลงเพราะๆ จาก คุณปุ๊ และคุณแอนและคุณโบ พาเพื่อนไปเยอะ ๆ จอง [อ่านต่อ]

ต.ค. 012016
 
ทำอย่างไรจึงจะได้ความไว้วางใจมา?

ทำอย่างไรจึงจะได้ความไว้วางใจมา?  “ความนับถือ ต้องคู่ควรกับการได้รับ ความซื่อตรง ต้องได้รับการชื่นชม ความไว้วางใจ ต้องทำให้ได้มา ความจงรักภักดี ต้องสนองคืนกลับไป!” (Respect is earned. Honesty is appreciated. Trust is gained. Loyalty is returned.) …คนบางคนคาดหวังความนับถือจากผู้อื่น แต่ตัวเองกลับทำตัวไม่น่าเคารพนับถือ …คนบางคนเรียกหาความ [อ่านต่อ]

ก.ย. 302016
 
หินสะดุด หรือหินก้าวข้าม?

หินสะดุด หรือ หินก้าวข้าม? แต่เราประ‌กาศเรื่องพระ‍คริสต์ทรงถูกตรึงที่กาง‌เขนนั้น อันเป็นสิ่งที่พวกยิวสะดุด และพวกต่าง‍ชาติถือ‍ว่าเป็นเรื่องโง่  แต่สำหรับพวกที่พระ‍เจ้าทรงเรียกนั้น ทั้งพวกยิวและพวกกรีก ต่างถือ‍ว่าพระ‍คริสต์ทรงเป็นฤทธา‌นุ‌ภาพและพระ‍ปัญญาของพระ‍เจ้า (1โครินธ์ 1:23-24) พระเยซูคริสต์ทรงเป็นได้ทั้งหินให้เราก้าวข้ามไต่ขึ้นสู่สวรรค์ หรือเป [อ่านต่อ]

ก.ย. 292016
 
ถึงไม่เข้าใจ แต่ฉันจะเชื่อฟัง

ถึงไม่เข้าใจ แต่ฉันจะเชื่อฟัง ซา‌อูลทรงตอบว่า  “พวก‍เขานำมาจากคนอา‌มา‌เลข คือพวกทหารได้ไว้ชีวิตแกะและโคที่ดีที่‍สุด เพื่อเป็นเครื่อง‍สัตว‌บูชาแด่พระ‍ยาห์‌เวห์พระ‍เจ้าของท่าน นอก‍จาก‍นั้นพวก‍เราได้ทำ‍ลายเสีย‍สิ้น” (1ซามูเอล 15:22) ผมเคยอ่านเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่อ สเตเฟน เกรลเล็ท เป็นนักเผยแพร่ศาสนาในยุคบุกเบิกให้กับคนตัดไม้ในบริเวณเทือกเข [อ่านต่อ]

ก.ย. 282016
 
ผู้เลี้ยงที่อยู่กับเราเสมอ

ผู้เลี้ยงที่อยู่กับเราเสมอ พระ‍ยาห์‌เวห์ทรงเลี้ยง‍ดูข้าพ‌เจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพ‌เจ้าจะไม่ขัด‍สน (สดุดี 23:1) สดุดี 23 เป็นพระวจนะตอนที่พวกเราหลายคนชอบ เริ่มด้วยถ้อยคำว่า “1พระ‍ยาห์‌เวห์ทรงเลี้ยง‍ดูข้าพ‌เจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพ‌เจ้าจะไม่ขัด‍สน 2พระ‍องค์ทรงทำให้ข้าพ‌เจ้านอน‍ลงที่ทุ่ง‍หญ้าเขียว‍สด พระ‍องค์ทรงนำข้าพ‌เจ้าไปริม‍น้ำแดนสงบ  3พระ‍องค์ทรงคืนความ [อ่านต่อ]

ก.ย. 272016
 
หลงประเด็น!

หลงประเด็น และพระ‍ยาห์‌เวห์ตรัสว่า “เจ้าหวงต้น‍ไม้ซึ่งเจ้าไม่‍ได้ลง‍แรงปลูกและไม่‍ได้ทำให้มัน เจริญ มันงอกเจริญ‍ขึ้นในคืนเดียว แล้วก็ตายไปในคืนเดียว ไม่สม‍ควรหรือที่เราจะห่วง‍ใยนี‌นะ‌เวห์นครใหญ่นั้น ซึ่งมีพล‍เมืองมากกว่า 120,000 คน ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้าย และมีสัตว์‍เลี้ยงจำ‌นวนมากด้วย” (โยนาห์ 4:10-11) คุณเคยโกรธพระเจ้าหรือไม่? จร [อ่านต่อ]

ก.ย. 262016
 
พุ่งหอกออกไปสิ!

พุ่งหอกออกไปสิ! พระ‍ยาห์‌เวห์ทรงช่วยเขา‍ทั้ง‍หลายและทรงช่วยเขาให้พ้น‍ภัย พระ‍องค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนอธรรมและทรงช่วยเขาให้รอด เพราะเขาเข้าลี้‍ภัยในพระ‍องค์ (สดุดี 37:40) ในยุคพระคัมภีร์เดิม เผื่อชนเผ่าใดจะประกาศสงคราม พวกเขาจะพุ่งหอกเข้าไปในดินแดนของศัตรู ไม่สำคัญว่าจะมีใครอยู่ที่นั่นหรือเปล่า เพราะไม่ได้ทำเพื่อให้ศัตรูเห็น แต่เป็นทัศนคติของ “ความ [อ่านต่อ]