อธิษฐานด้วยมุมมองที่ถูกต้อง

อธิษฐานด้วยมุมมองที่ถูกต้อง

เมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวัน และได้อดอาหารและอธิษฐานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์  (เนหะมีย์ 1:4 THSV11)

คุณเคยร้องไห้ให้กับบางสิ่งหรือไม่? เคยร้องไห้ให้กับสถานการณ์บ้านเมือง หรือคนที่คุณรักทิ้งพระเจ้าไป? หรือเคยร้องไห้ให้กับสภาพฝ่ายวิญญาณของตนเอง?

Continue Reading “อธิษฐานด้วยมุมมองที่ถูกต้อง”

ใจกว้างขวางเป็นสิทธิพิเศษ

ใจกว้างขวางเป็นสิทธิพิเศษ

คนใจกว้างจะได้รับพระพร เพราะเขาแบ่งปันอาหารของเขาแก่คนจน (สุภาษิต 22:9 THSV11)

ความใจกว้างของเขาทำให้ฉันหันมาสนใจ

หลังจบจากเป็นวิทยากรณ์ในห้องประชุม หนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งเข้ามาขออนุญาตคุยด้วยที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หนังสือของฉัน  “ผมรู้ว่ามันฟังดูแปลก แต่ผมอยากซื้อหนังสือของคุณให้คนสิบคนที่ยืนต่อคิวอยู่ด้านหลังผม”

Continue Reading “ใจกว้างขวางเป็นสิทธิพิเศษ”

ความพึงพอใจและความกตัญญู

ความพอพึงใจและความกตัญญู

ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสน เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยาก ความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้ว  (ฟีลิปปี 4:11-12 THSV11)

นักวิจัยค้นพบการเชื่อมโยงระหว่างความกตัญญูและอายุที่ยืนยาว คุณภาพในความสัมพันธ์ และแม้แต่คุณภาพในการนอนหลับของคุณ เรียนรู้ที่จะมีใจขอบพระคุณในสิ่งที่มีก็สามารถทำให้คุณมีความสุขได้

Continue Reading “ความพึงพอใจและความกตัญญู”

สารจากศิษยาภิบาล

21 เมษายา 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ในเช้าวันอีสเตอร์

วันนี้เป็นวันที่ระลึกการเป็นขึ้นมาจากตาย (the resurrection) ของพระเยซูคริสต์ ที่เรายืมศัพท์เขามาเรียกว่าวัน อีสเตอร์ซันเดย์ (Easter Sunday)

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

คอลัมน์คำถาม คำตอบ

วันสะบาโตคือ?

ถาม:    “วันสะบาโตคือวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์? และวันสะบาโต สำคัญอย่างไร?

ตอบ:      ตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล วันสะบาโตปรากฏครั้งแรกในพระธรรมปฐมกาล เมื่อพระเจ้าบัญชาให้ถือรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ และพระเจ้าอวยพรวันสะบาโตที่ถือว่าเป็นวันที่เจ็ด(ซึ่งคนยิวถือว่า เป็นวันเสาร์) ซึ่งพระเจ้ากำหนดให้เป็นวันที่เราจะพัก ทั้งทางกาย จิต และวิญญาณ

Continue Reading “คอลัมน์คำถาม คำตอบ”

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับศุกร์ประเสริฐ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับศุกร์ประเสริฐ

แต่พระยาห์เวห์ยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บ เมื่อชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่าน พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน (อิสยาห์ 53:10 THSV11)

มีสิ่งดีใดในวันศุกร์ที่พระเยซูคริสต์ทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราหรือ?  “ทุกสิ่ง”

วันนี้สำหรับทั่วโลก รู้จักกันในนามศุกร์ประเสริฐ ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ศุกร์แห่งการทนทุกข์ ศุกร์แห่งความนิ่งสงบ ศุกร์แห่งความโศกเศร้า และสำคัญที่สุดเป็นศุกร์ที่ดีที่สุดเพื่อเรา เป็นวันศุกร์ของพระเจ้า แน่นอน ถูกต้อง และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป  

Continue Reading “ขอบคุณพระเจ้าสำหรับศุกร์ประเสริฐ”

พระเจ้าทรงให้อภัยและยอมรับเราหรือ?

พระเจ้าทรงให้อภัยและยอมรับเราหรือ?

เพราะพระคริสต์ทรงทนทุกข์ครั้งเดียวเป็นพอเพราะบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะนำพวกท่านไปถึงพระเจ้า (1เปโตร 3:18 THSV11)

ทหารและพัศดีเดินไปตามทางเดินระหว่างห้องขังในคุกโบราณที่กรุงโรม ลองจินตนาการ: ทหารชูคบเพลิงขึ้น ในมุมมืดของห้องขัง ชายคนหนึ่งขดตัวคุดคู้อยู่ พัศดีไขกุญแจประตู ร้องเรียก “บารับบัส ลุกขึ้น และตามเรามา”

Continue Reading “พระเจ้าทรงให้อภัยและยอมรับเราหรือ?”