สารจากศิษยาภิบาล

18 พฤศจิกายน 2018

สวัสดีพี่น้อง CJ ทุกท่านครับ

วันนี้เราเริ่มการนมัสการเร็วขึ้น เป็น เวลา 10.00-11.30 น  เพราะว่าหลังจากนั้นในช่วงเวลา 11.30-12.30 น. เราจะมีการประชุมรวมสมาชิก CJ  จึงขอเชิญสมาชิก CJ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องสำคัญมากๆ สำหรับคริสตจักรของเรา ขอกรุณาอยู่ร่วมประชุมด้วยครับ!

อนึ่ง คริสตมาสกำลังใกล้เข้ามาแล้ว ขอทุกท่านเตรียมล็อคเวลา เตรียมค่าบัตรทั้งสำหรับตัวเอง และสำหรับมอบให้เพื่อนที่จะชวนมาร่วมงานด้วยในรายการคริสต์มาสของเราร่วมกับคริสตจักร  CL ปีนี้ที่มีชื่องาน” Rejoice”  วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม ณ โรงแรมจัสมิน เวลา 17.00 – 21.00 น.  หวังจะเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขใจปรากฏอยู่บนใบหน้าทุกคนในวันนั้น

และสมาชิก CJ แต่ละคนครับ อย่าลืมอธิษฐานเผื่อคนที่เราห่วงใย 10 คน ในโครงการ Operation Andrew(OA) และทำดีต่อเขาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการชวนพวกเขาให้เข้าโบสถ์ เข้ากลุ่ม และไปร่วมงาน AmaZing Love Festival” ทั้ง 2 วันคือ วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 19-20 มค. 2019 ที่ bitec บางนา เวลา 17.00-21.00 น. เชื่อว่าพวกเขาจะได้รับความรอด!!

ขอประกาศครับว่า หากผู้ใดประสงค์จะเรียนพระคัมภีร์ เป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม ทั้งในระหว่างวันธรรมดา และวันอาทิตย์ ทีม ศิษยาภิบาล ของเรายินดีบริการสอนให้ทุกเวลาครับ ขอแจ้งได้เลย รวมทั้งหากผู้ใดต้องการรับบัพติศมา ในปีนี้ ก็แจ้งด่วนได้ที่ครูเอ๋เช่นกัน

ในปีหน้า คริสตจักร จะเริ่มระบบ E Donation นั่นคือ คริสตจักรจะมีหมายเลข หน่วยรับบริจาค จากกรมสรรพากร ผู้ใดที่ถวายเงินให้คริสตจักรและต้องการรับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีโดยไม่มีใบเสร็จเป็นกระดาษอีกต่อไป กรุณา แจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับฝ่ายการเงินของคริสตจักรเพื่อส่งต่อให้กรมสรรพากรเพื่อบันทึกเก็บไว้ให้

ข่าวเรื่องการประกาศ!

คุณโบ ขอเชิญสมาชิก CJ ทุกท่านพาญาติมิตรไปงานประกาศเบาๆ พร้อมงานออกร้านได้ที่ BSC วันศุกร์ที่14 ธันวาคมนี้ เวลา 15.00 – 21.00 น. เพื่อคนที่เรารักจะได้ยินข่าวประเสริฐในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

และหากผู้ใดเต็มใจถวายเงินเพื่อซื้อที่ดินของคริสตจักร กรุณาเขียนเจาะจงใส่ซองหรือโอนเงินเข้าบัญชี คริสตจักรแห่งความสุข ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาเพลินจิต เลขที่ บัญชี  216-221419-9  และแจ้งให้สำนักงานทราบด้วย

อนึ่ง สมาชิกท่านใดต้องการพูดคุยสอบถามเรื่องใดหรือขอความช่วยเหลือจากสำนักงานในเรื่องต่างๆ  ขอเชิญแวะเยี่ยมสำนักงานของคริสตจักรที่ BSC สี่แยกพญาไท ตั้งแต่เวลา 9.30 – 17.30 น. ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

ท้ายนี้ ย้ำอีกครั้ง อย่าลืม

1.เข้ากลุ่มแคร์ที่มี หลายกลุ่ม เช่น…

  • กลุ่มวันจันทร์ ที่บ้านครูเอ๋ (ฟั่น) แถวลาซาล
  • กลุ่มวันอังคารก็ที่ บ.LoveIs ทองหล่อ 23
  • กลุ่มวันพุธเป็นของกลุ่มอนุชนโดยเฉพาะที่คอนโด อโศก ครูบี
  • กลุ่มวันเสาร์ที่บ้านคุณชี ดอนเมือง

2.เข้าศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันทุกวันอาทิตย์เช้า และพิเศษคือทุกเย็นวันพฤหัส  เวลา18.00 – 21.00 น. ที่ BSC สี่แยกพญาไท

3.อธิษฐานเผื่อกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องที่กำลังประสบปัญหาอยู่

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมรับใช้กันมาอย่างมีใจกระตือรือร้น และขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอย่างมากมายครับ
                                                                               

จากใจที่รักและห่วงใย

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

ผู้หญิงอย่างที่คริสตจักรต้องการ

ผู้หญิงอย่างที่คริสตจักรต้องการ

ในยุคนี้สมัยนี้ หากมีคริสตจักรไหนไม่มีสตรีร่วมรับใช้ คงเป็นเรื่องแปลกแบบสะท้านโลกาทีเดียว เพราะยุคนี้ เป็นยุคที่คริสตจักรมีจำนวนผู้หญิงเป็นผู้กระตือร้นในการรับใช้มากกว่าผู้ชาย แบบเห็นประจักษ์ชัด

ปกติแล้วคริสตจักรมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แต่ที่ยิ่งน่าเศร้าเข้าไปอีกก็คือ ผู้ชายที่มีจำนวนน้อยนิดนั้น กลับไม่ได้กระตือรือร้นในการรับใช้เหมือนกับที่บรรดาพวกผู้หญิงเหล่านั้นได้กระทำ ผู้หญิงจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้คริสตจักรอยู่รอดและสามารถกระทำพันธกิจของคริสตจักรต่อไปได้ เราจึงควรที่จะยกย่องให้เกียรติ ให้กำลังใจแก่บรรดาผู้หญิงที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเหล่านี้อยู่เสมอ

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ได้กล่าวถึง ผู้หญิงประเภทใดบ้าง?

1.ผู้หญิงที่รับใช้ เล็กๆ น้อยตามถนัด
เช่น แม่ยายของเปโตร (มธ. 8:14-15; มก. 1:30-31; ลก 4:38-39)            

2.ผู้หญิงที่รักและนมัสการพระเยซูคริสต์หมดหัวใจ
เช่นผู้หญิงที่ชโลมพระเยซูคริสต์ด้วยน้ำหอม (มธ 26: 6-13; มก. 14:3-9; ยน.12:1-8)            

3.ผู้หญิงที่ยืนหยัดซื่อสัตย์ภักดีต่อพระเยซูคริสต์จนถึงที่สุด
เช่น มารีย์ ชาว มักดาลา (มธ 27:57, 61; มธ 28:1-10; มก 15: 40-41, 47; 16: 1-8, 9-11; ลก 8:2-3;   24: 1-11, 22-24; ยน 19:25; 20: 1-3, 11-18) 

4.ผู้หญิงที่ทุ่มถวายทรัพย์อย่างสุดกำลังเพื่อพระเจ้า
  เช่น หญิงม่ายยากจน ที่ถวายเหรียญทองแดง2อันที่มีแค่นั้น (มก 12:41-44; ลก 21:1-4)

5.ผู้หญิงที่จริงจังทุ่มใจในการรับใช้เช่น มารธา (ลก 10: 37-42; ยน 11: 1-6, 17-27, 34-45; 12:2)

6.ผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับพระเยซูคริสต์และพระวจนะของพระองค์เหนือสิ่งใด
    เช่น มารีย์ แห่งเบธานี(ลก 10: 37-42; ยน 11: 1-5, 17-20, 28-34, 39-45; 12:3-9)

7.ผู้หญิงผู้สนับสนุนสถานที่สำหรับสามัคคีธรรมและนมัสการพระเจ้า
    เช่น มารีย์ มารดาของ ยอห์น มาระโก (กจ 12:12; คส 4:10)

8.ผู้หญิงผู้ประกาศอย่างกล้าหาญและนำคนมาหาพระเยซูคริสต์
   เช่น หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ (ยน 4: 7-42)

9.ผู้หญิงผู้ประกอบกิจแห่งความดีช่วยเหลือคนจนด้วยความเมตตา
   เช่น ทาบิธา หรือ โดรคัส (กจ 9:36-42)

10.ผู้หญิงที่สอนลูกหลานให้รับความรอดและเดินอยู่ในทางของพระเจ้า
    เช่น โลอิส และยูนีส(2 ทธ 1:5; กจ 16:1)

11.ผู้หญิงผู้ใส่ใจอธิษฐาน สนับสนุนและอุปการะคนของพระเจ้า
     เช่น ลิเดีย และพวกผู้หญิง (กิจการ 16:11-15)

12.ผู้หญิงผู้กระตือรือร้นในการร่วมทีมประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวก
     เช่น ปริสสิลลา (กจ 18:2-3, 18-20, 24-26; รม. 16: 3-5; 1คร. 16:19; 2 ทธ 4:19) 

13.ผู้หญิงที่เป็นผู้นำที่รับใช้ และอุปถัมภ์คนมากมาย
      เช่น เฟบี (รม 16:1-2)

14.ผู้หญิงที่ยอมตรากตรำปฏิบัติงานในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อคนอื่น
      เช่น มารีย์ แห่งโรม (รม. 16:6) เปอร์ซีส ตรีเฟนาและตรีโฟสา(รม16:12)

15.ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงดีในหมู่ผู้นำและผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
      เช่น ยูนีอัส (รม. 16: 7)

16.ผู้หญิงที่รักการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและตั้งคริสตจักรในบ้านของตน
      เช่น นุมฟา(คส.4:15)

ถ้าคุณเป็นผู้หญิง คุณได้ฝากชื่อของคุณให้เป็นที่เล่าขานกันต่อไปอย่างไร แบบสตรีคนใดในพระคัมภีร์? และหากคุณเป็นผู้ชาย คุณได้ทำอะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้สตรีในคริสตจักรของคุณได้มีโอกาสและเวทีในการสำแดงศักยภาพของพวกเธอออกมาแบบทำให้โลกตะลึง?

ขอให้พระเจ้าทรงได้รับการถวายพระเกียรติสูงสุด จากบรรดาผู้หญิงเช่นนี้ในคริสตจักร!

ไม่ทราบว่าพี่น้องเห็นด้วยไหมครับ? ถ้าเห็นด้วย…ก็ขอให้ทุกท่านจงพูดออกมาว่า “อ า เ ม น!”

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

ความรักต้องไม่ฉุนเฉียว

รักต้องไม่ฉุนเฉียว

“จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่ อย่าให้โอกาสแก่มาร” (เอเฟซัส 4:26-27 THSV11)

ตอนเป็นเด็กผมเฝ้าดูแม่ทะเลาะกับสามีที่เพิ่งแต่งงานคนล่าุด และได้ยินคำด่าทอที่เด็กๆไม่ควรได้ยิน ได้เห็นสิ่งที่เด็กๆไม่ควรเห็น และพูดตามตรงนะครับ เป็นสิ่งที่ทรมานใจผมมาก

เมื่อสามีภรรยาโต้เถียงกัน เป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจลูกๆ อย่าทำอย่างนั้นกับลูกของคุณนะครับ คุณทั้งคู่ต้องออกไปให้ห่างพวกเขาถ้ามันหยุดไม่ได้ พยายามช่วยกันแก้ปัญหาและหาทางออก อย่าปล่อยให้มันเลยเถิด ความรักจะไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนั้น

Continue Reading “ความรักต้องไม่ฉุนเฉียว”

รักนั้นมีใจกรุณา

รักนั้นมีใจกรุณา

หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดม ความอดกลั้นพระทัย และความอดทนของพระองค์ โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้น มุ่งจะชักนำท่านให้กลับใจใหม่? (โรม 2:4 THSV11)

เช่นเดียวกับความอดทนจะได้รับบางสิ่งจากผู้อื่น ความกรุณาก็จะให้บางสิ่งกับผู้อื่นเหมือนกัน และพระเจ้าของเราเป็นต้นแบบสูงสุดในเรื่องนี้ พระธรรมโรม 2:4 กล่าวว่า “หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดม ความอดกลั้นพระทัย และความอดทนของพระองค์ โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้น มุ่งจะชักนำท่านให้กลับใจใหม่?” (โรม 2:4 THSV11)

คุณเป็นคริสเตียนเพราะความรักของพระเจ้าชนะหัวใจคุณ ความดีของพระเจ้านำคุณกลับใจ ในทำนองเดียวกันถ้าสามีรักภรรยาของตนแบบเดียวกับที่พระคริสต์รักคริสตจักร เธอจะตอบสนองในแบบเดียวกับที่คริสตจักรตอบสนองต่อพระเยซูคริสต์ ภรรยาจะตอบสนองต่อสามีด้วยความรักในแบบที่เขามีต่อเธอ

เราต้องแสดงความกรุณาต่อกัน เช่น เมื่อคุณออกไปใช้เวลากับว่าที่ภรรยาเป็นครั้งแรก คุณต้องการให้เธอประทับใจ คุณแต่งตัวหล่อและล้างรถอย่างดี ไปรับเธอที่บ้าน เปิดประตูรถให้ บอกเธอว่าเธอสวยแค่ไหน และมีของฝากไปให้เธอ

ต่อมาคุณก็แต่งงานกัน สิ่งต่างๆเปลี่ยนไป คุณยังหาของฝากมาให้เธอ : “ที่รักครับ ผมต้องใส่เสื้อตัวนี้ มันสกปรก ฝากซักให้ด้วยนะครับ?” คุณยังเปิดประตูรถให้ แต่ก็รีบปิดทั้งๆที่เธอยังนั่งลงไม่เรียบร้อย คุณเห็นเธอเป็นของตาย

พระคัมภีร์กล่าวว่าหญิงที่ดีเลิศที่ “ลูกๆ ของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอ” (สุภาษิต 31:28 THSV11) หนุ่มๆครับ ครั้งสุดท้ายเมื่อไรที่คุณสรรเสริญภรรยาของคุณ?  ครั้งสุดท้ายเมื่อไรที่คุณชมเชยเธอ?

ผมไม่รู้ว่าทำไม แต่ผู้ชายมักไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกหรือแสดงความรัก เราจึงต้องออกแรงฝืนนิดหน่อยจนเป็นธรรมชาติ เราต้องหมั่นแสดงความกรุณา

พระเจ้าเป็นต้นแบบสูงสุดของความกรุณาครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ Petlifetoday)

ความรักนั้นก็อดทนนาน

 

ความรักนั้นก็อดทนนาน

ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี (1โครินธ์ 13:4 THSV11)

ผมและภรรยาใช้เวลาสามปีดูใจกันก่อนแต่งงาน เราบอกเลิกกันสามครั้ง เหมือนเป็นเหตุการณ์ประจำปีของเรา และทุกครั้งมันใหญ่โตขนาด “ฉันไม่ต้องการเห็นหน้าคุณอีกต่อไป” แล้วเราก็กลับมาคืนดีกัน เราจัดการกับมันไปล่วงหน้าก่อนแล้ว เราใช้เวลาสามปีที่เห็นตัวตนของกันและกันในแทบทุกสถานการณ์

ถ้าคุณตกหลุมรักใครสักคนจริงจัง และถ้านั่นคือรักแท้ มันก็จะผ่านการพิสูจน์ด้วยเวลา พระคัมภีร์กล่าวว่า “น้ำมากหลายไม่อาจดับความรักให้มอดเสียได้ หรือแม่น้ำทั้งหลายไม่อาจท่วมความรักให้จมน้ำตายได้” (เพลงซาโลมอน 8:7 THSV11)

และสำหรับบรรดาคนโสด อย่าคิดว่าถ้าคุณได้แต่งงานกับบางคน คุณจะจัดการกับเขาได้ สาวๆครับ อาจมีหนุ่มประเภทแบดบอยที่คุณคิดว่าจะจัดการได้อยู่หมัด  คุณจะเปลี่ยนเขาให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม รับผิดชอบมากกว่าเดิม – คิดใหม่ครับ: เขาอาจจะแย่กว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ ถ้าคุณไม่อาจรักเขาอย่างที่เขาเป็นได้ บางทีคุณก็ไม่ควรแต่งงานกับเขา

และเมื่อคุณแต่งงานไป คุณจำเป็นต้องอดทนกับคนที่คุณแต่งงานด้วย เพราะชีวิตแต่งงานจะทดสอบความอดทนของคุณ ความรักนั้นก็อดทนนาน เป็นคำนิยามของบทเรียนความรัก เราถูกสอนว่า “ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี” (1โครินธ์ 13:4 THSV11)

คำว่า “อดทน” หรืออดกลั้นอารมณ์ได้นานเป็นคำที่ใช้อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ ใช้มากที่สุดกับการอดทนต่อคนมากกว่าอดทนต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุคคลแห่งความรักนี้ ความรักของพระเจ้าในเราอาจไม่ได้สะดวกสบาย อาจถูกเอาเปรียบ แต่นั่นคือความอดทน

เราต่างก็เป็นคนบาป และเราทำในสิ่งที่ไม่น่ารักใส่กัน ถ้าคุณรักสามีหรือภรรยาของคุณจริงๆ คุณก็จะอดทนต่อเขาหรือเธอ

ถ้าคุณรักใครสักคน นี่คือหนึ่งในวิธีที่คุณแสดงออกได้

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ Abstractdesktopnexus)

คำมั่นสัญญาชั่วชีวิต

คำมั่นสัญญาชั่วชีวิต

เพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน (ปฐมกาล 2:24 THSV11)

คุณสามารถนำเรื่องความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์แล้วย้อนรอยกลับไป คุณจะพบว่าต้นตอมาจากครอบครัวที่แตกแยกและมีปัญหา วันก่อนผมอ่านบทความเรื่องการค้ามนุษย์เพื่อนำไปขายบริการทางเพศ และส่วนใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อคือสาวที่อายุยังน้อย

คนร้ายจะปลอมตัวมาในคราบสุภาพบุรุษที่ดูดีทั้งฐานะและหน้าตา แสดงตัวว่าสนใจในพวกเธอผ่านโลกออนไลน์ พวกนี้จะมองหาจุดอ่อนของเหยื่อที่ชอบเล่าความรู้สึกผ่านโลกออนไลน์ เช่นคร่ำครวญผิดหวังในความรัก โดดเดี่ยวอ้างว้าง เหงา เศร้า ฯลฯ คนร้ายก็จะออกปฏิบัติการล่าเหยื่อโดยแสดงความเห็นใจ ปลอบโยน และเริ่มติดต่อขอนัดเจอ

สาวน้อยเหล่านี้จะถูกพาไปปลอบใจตามสถานบันเทิงต่างๆและถูกมอมยา ก่อนนำไปข่มขืนและถ่ายคลิปเก็บไว้แบล็กเมล์ คนร้ายจะบังคับให้เหยื่อทำตามคำสั่ง และนั่นคือประตูเปิดสู่การค้ามนุษย์อย่างเต็มรูปแบบ ถ้าได้ย้อนกลับไปดูประวัติของเหยื่อ พวกเธอล้วนแล้วแต่มาจากครอบครัวที่แตกแยก

คู่สมรสบางคู่อาจถาม “เราควรฝืนอยู่กันต่อเพื่อเห็นแก่ลูกๆหรือ?”  ใช่ครับ นี่คือเหตุผลที่ดีมากเพราะลูกมีความสำคัญ ทุกๆการตัดสินใจของคุณจะส่งผลระยะยาวต่ออนาคตของลูกหลานคุณเอง

แต่ผมมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมคู่สมรสควรอยู่ด้วยกัน เพราะ “พระเจ้าบัญชา” ในภาพทั้งหมดที่พระเจ้าเลือกเพื่อแสดงถึงความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์ ต่อคริสตจักร ต่อผู้เชื่อ และความรักที่พวกเขามีต่อพระองค์ พระองค์ทรงใช้ภาพของการสมรส (ดูเอฟซัส 5:25)

ในชีวิตสมรสคุณจะสัมผัสได้ถึงความรักท่วมท้นในตอนต้น จากนั้นก็เป็นปรากฎการณ์ของทะเลนิ่งและคลื่นซัด คุณจะเปลี่ยนแปลง คู่สมรสจะเปลี่ยนแปลง และชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 

แต่เมื่อคุณเคารพในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน อารมณ์ของคุณจะค่อยๆปรับไปตามคำมั่นสัญญานั้น ประเด็นสำคัญคือ คุณต้องยึดมั่นในคำสัญญาว่า “จะอยู่ด้วยกันไปจนชั่วชีวิต”

ทุกๆการตัดสินใจที่คุณทำจะส่งผลระยะยาวต่ออนาคตของลูกหลานคุณเอง

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

การฟื้นฟูในยุคของเรา

การฟื้นฟูในยุคของเรา

เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโล่ พระยาห์เวห์ประทานความโปรดปรานและเกียรติ พระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์  (สดุดี 84:11THSV11)

ผมยังจำสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของผมที่ทุกอย่างดูย่ำแย่ไปหมดได้ แต่เมื่อผมร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงเข้ามาแทรกแซง

ในประเทศของเรา ดูเหมือนเรื่องร้ายๆจะทวีความรุนแรงขึ้น แต่พระเจ้าตรัสว่า “ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย” (2พงศาวดาร 7:14 THSV11)

พระเจ้ากำลังบอกเราว่า “ลองดูสิ ลองเรียกหาเรา และดูว่าเราจะทำสิ่งใด จงอธิษฐานและทำตามที่เราบอกเพื่อการฟื้นฟู และดูว่าเราจะเข้ามาแทรกแซงอย่างไร”

เป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่จะอวยพรเรา ทราบหรือไม่ พระเจ้าต้องการอวยพรเรามากมายเกินกว่าที่เราต้องการได้รับพระพรจากพระองค์? สดุดี 84:11 (THSV11) กล่าวว่า “เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโล่ พระยาห์เวห์ประทานความโปรดปรานและเกียรติ พระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ ”

บ่อยครั้งเราอธิษฐานเพราะมีความต้องการบางสิ่งเร่งด่วน  – เราเจอวิกฤติ ต้องการการรักษา . . .ต้องการทิศทาง  . . . ต้องใช้เงิน เราอธิษฐานเพราะเรากำลังมีเรื่องเดือดร้อน  ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่เราอยากมีหรืออยากได้ หรือชีวิตที่ปลอดปัญหาและความขัดแย้ง แต่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งขึ้นในชีวิต เพื่อให้เราเห็นจุดอ่อนของเรา และเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เมื่อเราได้เข้าไปพึงพิง

ผมไม่เชื่อว่าปัญหาที่ประเทศของเรากำลังเผชิญจะแก้ได้โดยเปลี่ยนหน้าใหม่ๆเข้าไปในทำเนียบ หรือจากบรรดาผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เข้าไปทำหน้าที่ ผมเชื่อว่าทางออกที่จำเป็นที่สุดสำหรับปัญหาของแต่ละประเทศคือ “แก้ปัญหาฝ่ายวิญญาณ” เราจึงต้องอธิษฐาน และอธิษฐานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประเทศของเรา

ทราบหรือไม่ พระเจ้าต้องการอวยพรเรามากมายเกินกว่าที่เราต้องการได้รับพระพรจากพระองค์?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr,ภาพ Sunriseprayers)