ก.ค. 202018
 
ฮีโร่ตัวจริง

ฮีโร่ตัวจริง แล้วดาวิดก็พูดกับคนฟีลิสเตียคนนั้นว่า “ท่านมาหาข้าด้วยดาบ ด้วยหอกและด้วยหอกซัด แต่ข้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระยาห์เวห์จอมทัพ พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอล ผู้ซึ่งท่านได้ท้าทาย ในวันนี้พระยาห์เวห์จะทรงมอบท่านไว้ในมือข้า และข้าจะฆ่าท่านและตัดศีรษะของท่าน ในวันนี้ข้าจะให้ศพของกองทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า เพื่อทั้งโลกนี้จะทราบว่ามีพ [อ่านต่อ]

ก.ค. 192018
 
เสียงเบาๆ

เสียงเบาๆ และพระองค์ตรัสว่า “จงออกไปเถิด ไปยืนอยู่บนภูเขาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์” และนี่แน่ะ พระยาห์เวห์กำลังทรงผ่านไป และลมพายุรุนแรงได้พัดพังภูเขา และทำให้หินแตกเป็นเสี่ยงๆ เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ แต่พระยาห์เวห์ไม่ได้สถิตในลมนั้น ภายหลังลมก็เกิดแผ่นดินไหว แต่พระยาห์เวห์ไม่ได้สถิตในแผ่นดินไหวนั้น ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟ แต่พระยาห์เวห์ไม่ได้ส [อ่านต่อ]

ก.ค. 182018
 
ให้เกียรติต่อการทรงสถิต

ให้เกียรติต่อการทรงสถิต พระยาห์เวห์ทรงอยู่กับโยเซฟ ท่านจึงประสบความสำเร็จ ท่านอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของท่าน นายของท่านก็เห็นว่าพระยาห์เวห์ทรงอยู่กับท่าน และพระยาห์เวห์ทรงให้การงานทุกอย่างที่มือท่านทำสำเร็จ (ปฐมกาล 39:2-3 THSV11) โยเซฟ มีพี่น้องทั้งหมด 12 คน พ่อของเขาชื่อ ยาโคบ (มีภรรยาถึง 4 คนด้วยกัน) และแม่ชื่อ ราเชล วันหนึ่งโยเซฟฝันว่าฟ่อนข้าวของ [อ่านต่อ]

ก.ค. 172018
 
มือที่มองไม่เห็น

มือที่มองไม่เห็น ข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง พระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเล พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์ พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าแห่งบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ (อพยพ 15:1-2 THSV11) ก [อ่านต่อ]

ก.ค. 162018
 
ยืนอยู่ในชัยชนะ

ยืนอยู่ในชัยชนะ ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะ พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดไม่อาจเอาชน [อ่านต่อ]

ก.ค. 152018
 
สารจากศิษยาภิบาล

15 กรกฎาคม 2018 สวัสดีครับชาว CJ ช่วงนี้ ข่าวทีมหมู่ป่าก็แฮบปี้เอนดิ้งแล้ว ทั้ง 13 คน รอดออกจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ที่เชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บอลโลกก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้ว ว่าแชมป์ในครั้งนี้ ตกเป็นของทีมจากทวีปยุโรป 4 ทีมที่แข่งกันเอง และผู้ที่ชนะเลิศก็คือ ผู้ชิงระหว่าง โครเอเชีย กับ ฝรั่งเศส  เราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์เหล่านั้นบ้าง? [อ่านต่อ]

ก.ค. 142018
 
พระเจ้ามีพระประสงค์อะไรจากเรา?

พระเจ้ามีพระประสงค์อะไรจากเรา? “เรารัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน”  We love because He first loved us. (1ยอห์น4:19 THSV11) พระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร? เราเรียนรู้จากพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อให้เรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ พระเจ้าประสงค์ให้เราได้นมัสการ และมีส่วนร่วมแบ่งปันในพระสิริและความสุขนิรันดร์กับพระองค์  พร [อ่านต่อ]