ปัญหามันเริ่มที่ไหน?

 

ปัญหามันเริ่มที่ไหน?

ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้ (1โครินธ์ 10:13 THSV11)

หนึ่งในหนทางดีที่สุดที่ใช้จัดการกับการทดลองคือออกไปอยู่ห่างจากมันเท่าที่ทำได้ อย่าลืมว่าการทดลองเข้ามาโจมตีได้ทุกหนแห่ง การทดลองเข้ามาโจมตีขณะนั่งอยู่ในโบสถ์ ไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดผิดศีลธรรม อาจเป็นความโกรธ ความเกลียดชัง ความริษยา หรืออื่นๆ การทดลองจะเข้ามาหาเราได้ทุกที่ทุกเวลา

Continue Reading “ปัญหามันเริ่มที่ไหน?”

พระเจ้าเคยสายไหม?

พระเจ้าเคยสายไหม?

แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกกำลังตีกรรเชียงด้วยความลำบากเพราะทวนลมอยู่ พอถึงเวลายามที่สี่พระองค์ทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปหาพวกเขา และพระองค์ทรงดำเนินเหมือนจะผ่านพวกเขาไป (มาระโก 6:48 THSV11)

ขณะที่พวกสาวกกำลังสู้อยู่กับพายุรุนแรงกลางทะเลกาลิลี พวกเขาอาจคิดกันว่า “พระเยซูอยู่ที่ไหน?”

คุณอาจตอบได้ว่าพระองค์กำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ “เกร็กครับ จากภูเขาลงไปที่กลางทะเลกาลิลีไม่ไกลไปหน่อยหรือ?”

Continue Reading “พระเจ้าเคยสายไหม?”

พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 18

จากบารนาบัส และเซาโล

กลายเป็น เปาโลและบารนาบัส (2)

พระธรรม        กิจการ 13:16-52

อ้างอิง             อพย.12:51;กดว.14:34;ฉธบ.1:31;สดด.2:7;16:10;ยชว.14:1;วนฉ.2:16;1ซมอ.3:20;8:5;10:21;13:14; มก.1:4;ลก.3:33;23:21-23;ยน.1:20,27;19:15,38-42

บทนำ              การรับใช้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมักมีอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งจากบุคคลภายในทีมในโบสถ์ ในองค์กร หรือจากคนภายนอก แต่ไม่ว่าจะเจอะเจออะไร จะทุกข์หรือสุข จะยากหรือง่าย คนของพระเจ้าที่แท้จริงก็จะไม่หวาดหวั่นในการทำพันธกิจช่วยเหลือคนให้รอดจนสำเร็จ!

Continue Reading “พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 18”

ความสว่างแห่งพระพักตร์ของพระเจ้า

ความสว่างแห่งพระพักตร์ของพระเจ้า

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอเงยพระพักตร์ที่สว่างของพระองค์มาเหนือพวกข้าพระองค์” (สดุดี 4:6 THSV11)

เราถูกหลอกได้ง่ายขนาดไหนถ้าไม่ได้เดินในทางสว่างแห่งพระวจนะ?

ชาลส์ ลินด์เบิร์ก เล่าให้ฟังถึงตอนที่กำลังบินฝ่าเข้าไปในหมอกหนาทึบเหนือนิวฟาวน์แลนด์ เขาเริ่มเห็นความชื้นที่เกาะอยู่บนปีกกำลังกลายเป็นน้ำแข็งและคิดว่า “การผจญที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ในไม่ช้าคงจะจบลงอย่างแน่นอน ทำอย่างไรดี?” แล้วจู่ๆความคิดก็เข้ามา เขาเชิดหัวเครื่องบินขึ้นและเมื่อโผล่พ้นเหนือหมอก ก็ได้พบกับแสงสว่างที่เจิดจ้าด้านบน

คุณเคยรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในหมอกทึบหรือไม่?

พี่น้องครับ พระเจ้าทรงมีถ้อยคำแห่งกำลังใจมาให้คุณ คุณสามารถเข้าไปใกล้พระทัยพระเจ้าได้และให้ความสว่างของพระองค์ส่องเข้าไปในมุมที่มืดมิดที่สุดในหัวใจคุณ

ทูลขอพระเจ้าให้ส่องสว่างเข้าไปในความมืดมิดในหัวใจคุณ ขอให้พระองค์เปิดเผยความข้องใจและความกลัวที่มี ขอให้พระองค์เปิดเผยความบาปที่หลบซ่อนอยู่อย่างแยบยล และเตรียมเปิดใจรับพระพร

จงเข้าไปไกล้พระเจ้า เพราะเมื่อคุณสำนักผิด พระองค์จะประทานการเยียวยาแห่งการให้อภัยให้คุณ

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

(Cr. ภาพ Nuisri)

ทำให้ความเชื่อเป็นจริง

ทำให้ความเชื่อเป็นจริง

ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น โดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้า  (ฮีบรู 11:1-2 THSV11)

ถ้าไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับตัวคุณ ขอให้มีคนพูดถึงคุณว่า “นั่นคือบุรุษของพระเจ้า” หรือ “นั่นคือสตรีของพระเจ้า” ผมคิดว่าไม่มีคำชมใดที่ดีไปกว่านี้

Continue Reading “ทำให้ความเชื่อเป็นจริง”

สารจากศิษยาภิบาล

13  มกราคม 2019

สวัสดีครับ ชาว CJ

ปีนี้ เราจะไปไกลด้วยกันกับพระเจ้า เราจะร่วมมือกับพระเจ้าในการเลี้ยงดูคนของพระองค์ เราจะช่วยกันนำคนมากมายมาหาพระคริสต์เพื่อรับความรอด

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

เราควรรักใคร?

 เราควรรักใคร?

“มีเพียงความสุขเดียวในชีวิตนี้ คือ การได้รัก และได้รับความรัก!”

(There is only one happiness in this life, to love and be loved.)  — George Sand

แน่นอนว่า เราจะมีคนที่เรารักอยู่ในแต่ละช่วงของชีวิต

ความรักที่เรามี มักมากน้อยแตกต่างกันไปตามระดับความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน อาทิ เมื่อเราเกิดมา ถ้ามีพ่อแม่เลี้ยงดูใกล้ชิด เราก็รักพ่อแม่ หากพ่อแม่ไม่ได้เป็นผู้ฟูมฟักเลี้ยงดู แต่เป็นปู่ย่าตายายทำหน้าที่แทน ความรักของเราก็จะถ่ายโอนไปให้ท่านเหล่านั้นแทนผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเรา  หรือบางทีคนใช้ หรือพี่เลี้ยง(แม่นม)ก็อาจกลับกลายเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าพ่อแม่ ถ้าเขาเอาใจใส่ทุ่มเทเลี้ยงดูเราดีมากยิ่งกว่าที่พ่อแม่ของเราแสดงออกต่อเรา

Continue Reading “เราควรรักใคร?”