สารจากศิษยาภิบาล

ImageHandler

วันที่ 19 มกราคม 2014

สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รัก

ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีพี่น้อง 3 ท่านต้อนรับพระคริสต์ คือ 1 คุณออย   2 คุณเยาวลักษณ์  และ 3. คุณทิพย์

ขอพระเจ้าทรงนำให้ทั้ง 3 เจริญเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ !

ในปีนี้เราเน้นให้สมาชิก CJ ทุกคนมีลักษณะพึงประสงค์ของพระคริสต์ 12 ประการ

หนึ่งคือ อธิษฐานได้อธิษฐานเป็น ทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนรวม

สองคือ  เฝ้าเดี่ยวได้เฝ้าเดียวเป็น  และแบ่งปันสิ่งที่เฝ้าเดี่ยวนั้นกับผู้อื่นทุกวัน

วันนี้ เราเน้นประการที่สาม คือ เป็นพยานชีวิตและประกาศข่าวดีของพระคริสต์แก่คนที่พบปะหรืออยู่ร่วมได้ในทันที   และภายในสิ้นปีเราหวังว่าสมาชิก CJ ของเราจะมีชีวิตอย่างสาวกแท้ของพระคริสต์ที่สามารถนำและสร้างคนอื่นให้สามารถสร้างสาวกถวายพระคริสต์เช่นกัน

วันนี้ คุณเองเป็นสาวกของพระคริสต์แล้วหรือยัง?

วันนี้ คุณช่วยผู้ใดให้กลายเป็นสาวกของพระคริสต์แล้วหรือยัง?

ถ้ายัง เริ่มต้นทำทั้ง 2 ประการดังกล่าวได้แล้ว !

ขอให้เราอธิษฐานเผื่อชาติบ้านเมืองของเราให้ผ่านวิกฤติและสามารถกำจัดคอรัปชั่นให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยจริง ๆ

ขอให้เราในคริสตจักรรักกันและกัน!

ขอให้เราทุกคนในคริสตจักรได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น !

ขอให้เรามีส่วนช่วยทั้งคนดีและคนบาปให้รอด ทั้งกายจิต และวิญญาณ!

ขอพระเจ้าทรงรักษาความเจ็บไข้ของสมาชิก ทรงช่วยเหลือบางท่านที่กำลังประสบวิกฤติด้านหนึ่งด้านใดหรือหลาย ๆ ด้านในชีวิต และขอพระองค์คุ้มครองสมาชิก CJ ทุกคนให้ปลอดภัย และเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตวิญญาณ!

ขอพระเจ้าทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากพวกเราเพิ่มทวีคูณ

ด้วยรักในพระคริสต์

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.