สารจากศิษยาภิบาล

ImageHandler

26 มกราคม 2014

สวัสดีครับพี่น้อง CJ

ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าด้วยกันในวันนี้ได้ ขออธิษฐานเผื่อบางคนที่ปรารถนาจะมาแต่มาไม่ได้ และขออธิษฐานเผื่อบ้านเมืองของเราด้วยนะครับ ขอให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ และบังเกิดผลดีในบั้นปลาย ขอให้เราเชื่อมั่นว่าคำตอบสุดท้ายสำหรับประเทศไทยและของโลกนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์คนใดหรือกลุ่มใด แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

ย้ำอีกครั้งว่า ปี 2014 นี้ CJ ของเราเน้นให้เป็นปี “สร้างสาวกให้เป็นสร้างสาวก” และได้กำหนดคุณลักษณะ 12 ประการที่สมาชิก CJ แท้ทุกท่านพึงกระทำ เวลานี้เราได้กล่าวถึงไปแล้ว 4 ประการ คือ

1. สมาชิก CJ ทุกคนต้องอธิษฐานเป็น และอธิษฐานเป็นชีวิตจิตใจ –หากคุณยังไม่ทำหรือทำไม่ได้ ขอให้รีบเรียนรู้และลงมือทำเลยนะครับ ประโยชน์จะตกแก่ชีวิตของคุณและคนรอบตัวอย่างมหาศาล

2. สมาชิก CJ ทุกคนต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวที่เรียกว่า “เฝ้าเดี่ยว” เป็น

3. สมาชิก CJ ทุกคนต้องเป็นพยานชีวิตและประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์เป็น

4. สมาชิก CJ ทุกคนต้องกระตือรือร้นร่วมสามัคคีธรรมร่วมกับพี่น้อง ทั้งในคริสตจักรหรือตามกลุ่มแคร์ (ตามบ้าน/ตามบริษัท) ฯลฯ

ดังนั้น เพื่อทำให้ตัวของทุกท่านมีคุณลักษณะดังกล่าว ขอให้ทุกท่านเข้ากลุ่มพันธกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนี้

  1. กลุ่มมัทธิว                    ผู้นำคือ     คุณณพิชญ์ (แดง)
  2. กลุ่มมาระโก                 ผู้นำคือ   คุณหทัยรัตน์(เอ๋)
  3. กลุ่มลูกา                       ผู้นำคือ   อาจารย์ธงชัย
  4. กลุ่มยอห์น                    ผู้นำคือ  คุณภาวิน (เฮียฝา)
  5. กลุ่มกิจการ                   ผู้นำคือ  คุณสุรัตนาวี (โบ)

และ/หรือเข้ากลุ่ม Line ของ “สมาชิก CJ” หรือเข้า IG ของผม thongchaibsc

ปีนี้เราจะก้าวหน้าด้วยกันไปสู่เป้าหมายที่จะถวายตัวของเราแต่ละคนให้เป็น “สาวกแท้” ของพระเยซูคริสต์ ที่ช่วยอีกคนหนึ่งให้เป็น “สาวกแท้” ของพระเยซูคริสต์ที่สามารถช่วยอีกคนหนึ่งเช่นกัน!

ผมขอบคุณพระเจ้าที่วันอังคารที่ บ.LoveIs มีผู้เข้าร่วม cell (กลุ่ม care) อย่างคึกคักตลอดมา ขอให้กลุ่มวันอื่น ๆ เช่นวันพุธ (บ้านครูเอ๋) วันศุกร์ (กลุ่มคุณอู๊ด/อ.แอน) และ ฯลฯ ล้วนมีคนกระตือรือร้นเข้าร่วมเช่นกัน!

ส่วนชั้นเรียนพระคัมภีร์วันพฤหัสก็เช่นกัน  ผมขอวิงวอนให้ CJ แท้ทุกคนหิวกระหายที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน เพื่อทำให้ท่านรู้และเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น

ผมประทับใจมากแม้ในช่วงที่มี ชุมนุมกันที่สี่แยกอโศก พี่น้องก็มีใจสู้มาศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานเผื่อประเทศไทยด้วยกันเป็นประจำทุกวันพฤหัส

ดังนั้นในปีใหม่นี้หากผู้ใดยังไม่เคยมาร่วมศึกษาเลย  ผมขอเชิญทุกท่านเริ่มต้นใหม่ด้วยกันในวันพฤหัสหน้านี้เลยนะครับ!

วันนี้ขอขอบคุณ อ. ขจร ที่แบ่งปันพระวจนะกับเรา

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับ!

ด้วยรัก

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.