ใบสั่งยาแห่งความสุข

มุ่งสู่เส้นชัย

พระเยซูทรงตอบเขาว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ และข้อต้น ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:37-39)

ความคิดของคนทั่วไปกล่าวว่าถ้าคุณอยากมีความสุข คุณต้องเป็นที่หนึ่ง ต้องทำทุกทางเพื่อประสบความสำเร็จ และพยายามทุกวิถีทางเติมเต็มความต้องการของตัวเอง ไม่ว่าจะเหยียบหัวใคร ไม่ว่าใครจะเดือดร้อนเสียใจ ตัวเราเองต้องมาก่อน นี่คือแนวคิดของโลก

คำถามคือ เป็นจริงตามนั้นหรือ? เพราะเราทุกคนรู้จากประสบการณ์ว่าหลังจากได้ลองทำมักเจอแต่ความล้มเหลว เรารู้ว่าความสุขนั้นมาแล้วก็ไป ไม่เคยอยู่นาน

แต่นี่คือสูตรสำเร็จของชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมาย นี่คือวิธีการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าตรัสไว้

เหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระคริสต์อำนวยการเร้าใจประการใด ถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรัก ถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณ ถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใด ก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกัน มีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกัน อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว (ฟีลิปปี 2:1-3)

ทุกคนต่างก็พูดว่า “ค้นหาตัวเอง และเติมเต็มความต้องการของตัวเอง” แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า “อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย (ฟีลิปปี 2:4)

พระคัมภีร์สอนให้เรามุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง แต่เป็นหนึ่งในการทำตามสิ่งที่พระวจนะสอนไว้

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.