ก.พ. 132014
 

กันฝน

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา (อิสยาห์ 41:10)

ผมโตขึ้นมาในฟลอริด้าตอนใต้ ที่ๆเรียกได้ว่าเป็นเมืองเฮอริเคน เมื่อเรารู้ว่าเฮอริเคนจะเข้า พ่อผมจะบอกว่า “เด็กๆ วิ่งไปสนามหลังบ้าน ไปผูกข้าวของไว้” ของจำพวกโต๊ะเก้าอี้สนาม และของอื่นๆ

บ่อยครั้งเมื่อเฮอริเคนผ่านไป ของที่เราผูกเอาไว้หายเกลี้ยง รวมถึงหลักที่ผูกของก็หายไปด้วย

พี่น้องครับ คุณควรจะผูกตัวไว้กับพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์จะไม่มีวันปลิวหายไปไหน

ความหวังคุณอยู่ที่ไหน?

ความมั่นคงคุณอยู่ที่ไหน?

คุณนำความหวังไปยึดไว้กับสมอประเภทไหน?

หวังว่าจะเป็นศิลาที่แข็งแกร่ง คือองค์พระเยซูคริสต์นะครับ

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

Love worth finding Ministries : www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.