พระเจ้าตรัสถึงร่างกายคุณว่าอย่างไร

บ้านของพระเจ้า

ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด  (1โครินธ์ 6:19-20)

บ่อยครั้ง ผมได้ยินพ่อแม่ที่พาลูกมาโบสถ์ดุลูก เด็กนั้นอาจดื้อหรือกำลังแผลงฤทธิ์อยู่ในบริเวณโบสถ์ พ่อหรือแม่จะพูดว่า “ทำตัวอย่างนี้ได้ยังไง? ไม่รู้หรือว่าลูกกำลังอยู่ในบ้านของพระเจ้า?”

ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ได้ยินคนพูดถึงโบสถ์ว่าเป็น “บ้านของพระเจ้า” แล้วรู้สึกเสียวสันหลังวาบ ไม่ได้เป็นเพราะมีอำนาจพิเศษในอิฐ หิน หรือซีเมนต์ที่สร้างตัวอาคารโบสถ์

แล้วอะไรคือบ้านของพระเจ้า? แล้วพระเจ้าประทับที่ตรงไหน?

ครับ ในพระคัมภีร์เดิม พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มรู้จักกันว่าเป็นพระนิเวศหรือบ้านของพระเจ้า เพราะในอภิสุทธิสถานเป็นที่พระสิริของพระองค์ประทับอยู่ แต่เมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ ม่านในพระวิหารถูกฉีกสองท่อนตลอดบนลงล่าง (มัทธิว 27:51) ซึ่งแปลว่าที่ประทับของพระเจ้าไม่ได้ถูกกำหนดไว้เจาะจงในที่ใด

บ้านหรือวิหารของพระเจ้าในพระวจนะวันนี้ คือร่างกายของเราเมื่ออยู่ในพระคริสต์ เพราะในนาทีที่เรารับเชื่อ พระวิญญาณของพระเจ้าจะเข้ามาในใจ และประทับอยู่ในชีวิตเรา

ตัวอาคารโบสถ์ไม่ใช่เป็นบ้านของพระเจ้า ผู้เชื่อของคริสตจักรต่างหากที่เป็นบ้านของพระเจ้า ดังนั้นถ้าคุณถูกล่อลวงให้ทำบาป จงจำไว้ว่ามีใครประทับอยู่ในคุณ และทำให้คุณมีอำนาจต่อต้านได้
เมื่อถูกล่อลวงให้ทำบาป จำไว้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในคุณ และประทานอำนาจให้คุณมีชัยชนะได้

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.powerpoint.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.