อะไรคือสิทธิในการอธิษฐานของคุณ?

ดาเนียลอธิษฐาน

ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพูด กำลังอธิษฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้า และบาปของอิสราเอล ประชากรของข้าพเจ้า และเสนอคำวิงวอนของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า เพื่อภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่นั้น เออ ขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐานอยู่ ชายที่ชื่อ กาเบรียล ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้น ได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้าในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็น (ดาเนียล 9:20-21)

อะไรคือถวายเครื่องบูชาตอนเย็น? ดาเนียลกำลังอธิษฐานอยู่ในบาบิโลน ที่นั่นไม่มีพระวิหารหรือแท่นบูชา ไม่มีการถวายเครื่องบูชา ที่จริงมันเกือบเจ็ดสิบปีแล้วตั้งแต่การถวายบูชาครั้งสุดท้าย ในพระวิหารเวลาสำหรับถวายเครื่องบูชาตอนเย็นคือระหว่างบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็น เป็นเวลาที่สัตว์ถูกฆ่านำมาถวายบูชา และยังเรียกอีกชื่อว่า “ชั่วโมงที่เก้า”

ดาเนียลกล่าวว่า “ข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐานอยู่…ในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็น” หมายความว่าท่านกำลังอธิษฐานตามแบบดั้งเดิมในการถวายบูชาเมี่อนานมาแล้ว และกำลังเชื่อมโยงคำอธิษฐานนั้นเข้ากับพิธีถวายบูชา

ผมอยากจะบอกว่า พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ในเวลาเดียวกันพอดี “ครั้นประมาณบ่ายสามโมง พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามาสะบักธานี”  แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย” (มัทธิว 27:76) เป็นเวลาเดียวกับที่ดาเนียลอธิษฐาน เพียงแต่ท่านอธิษฐานห่างจากพิธีถวายบูชาตอนบ่ายมานานมาก และหลายร้อยปีก่อนพระเยซูสิ้นพระชนม์

คำอธิษฐานของดาเนียล เช่นเดียวกับคำอธิษฐานอื่นที่มีต่อพระเจ้า จะไปถึงสวรรค์ได้โดยการหลั่งเลือดถวายบูชา ไม่ว่าจะเป็นการถวายบูชาก่อนหน้าดาเนียลเจ็ดสิบปี หรือสองพันกว่าปีในกรณีของพวกเรา เราจำเป็นต้องเชื่อมโยงคำอธิษฐานของเราเข้ากับไม้กางเขนที่โกละโกธาครับ .

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย  Love worth finding Ministries : www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.