2 พงศ์กษัตริย์ (บทเรียนที่ 2)

อ้ายหัวล้าน!

 

พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 2:1-25

อ้างอิง               ฉธบ.21:17;2พกษ.13:14

บทนำ                ทุกคนมีวาระของตนเองในชีวิต รวมทั้งวาระสุดท้าย! หากวันนี้ถึงกำหนดวาระที่คุณต้องจากโลกนี้ไป คุณจะรู้สึกเสียใจหรือไม่? ทำไม?  คุณได้มอบสิ่งใดที่ล้ำค่าแก่โลกนี้บ้าง?

บทเรียน

2:1 “ต่อ​มา​เมื่อ​ถึง​เวลา​ที่​พระยาห์เวห์​จะ​ทรง​รับ​เอลียาห์​ไป​ยัง​ฟ้า​ สวรรค์​ด้วย​พายุ เอลียาห์​และ​เอลีชา​กำลัง​เดิน​ทาง​จาก​กิลกาล”

      (Now when the Lord was about to take Elijah up to heaven by a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal.)

2:2 “เอลียาห์​พูด​กับ​เอลีชา​ว่า “จง​คอย​อยู่​ที่นี่ เพราะ​พระยาห์เวห์​ทรง​ใช้​เรา​ไป​เบธเอล”แต่​เอลีชา​ตอบ​ว่า“พระยาห์เวห์​ ทรง​พระชนม์​อยู่​และ​ท่าน​เอง​มี​ชีวิต​อยู่​แน่​ฉัน​ใด ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​ไป​จาก​ท่าน​ฉัน​นั้น” ดังนั้น​เขา​ทั้งสอง​ก็​ลง​ไป​ เบธเอล”

  (And Elijah said to Elisha, “Please stay here, for the Lord has sent me as far as Bethel.” But  Elisha said, “As the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you.” So they went down  to Bethel.)

2:3 “และ​เหล่า​ผู้​เผย​พระวจนะ​ผู้​อยู่​ใน​เบธเอล​ได้​ออก​มา​หา​เอลีชาและ​บอก​ท่าน​ว่า“ท่าน​ทราบ​ไหม​ว่า วันนี้​พระยาห์‍เวห์​จะ​ทรง​รับ​อาจารย์​ของ​ท่าน​ไป​จาก​ท่าน?” ท่าน​ตอบ​ว่า “ข้าพเจ้า​ทราบ​แล้ว เงียบๆ ไว้

    (And the sons of the prophets who were in Bethel came out to Elisha and said to him, “Do you  know that today the Lord will take away your master from over you?” And he said, “Yes, I know it;  keep quiet.”)

2:4 “เอลียาห์​พูด​กับ​ท่าน​ว่า “เอลีชา จง​คอย​อยู่​ที่นี่ เพราะ​พระยาห์เวห์​ทรง​ใช้​เรา​ไป​เมือง​เยรีโค” แต่​ท่าน​ตอบ​ว่า “พระยาห์เวห์​ทรง​พระชนม์​อยู่​และ​ท่าน​เอง​มี​ชีวิต​อยู่​แน่​ฉัน​ใด ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​ไป​จาก​ท่าน​ฉัน​นั้น” ดังนั้น​เขา​ทั้งสอง​ ก็​มา​ยัง​เมือง​เยรีโค”

     (Elijah said to him, “Elisha, please stay here, for the Lord has sent me to Jericho.” But he said, “As  the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you.” So they came to Jericho. )

2:5 “และ​เหล่า​ผู้​เผย​พระวจนะ​ผู้​อยู่​ใน​เมือง​เยรีโค​เข้า​มา​ใกล้​เอลีชา ​และ​พูด​กับ​ท่าน​ว่า “ท่าน​ทราบ​ไหม​ว่า วันนี้​ พระยาห์เวห์​จะ​ทรง​รับ​อาจารย์​ของ​ท่าน​ไป​จาก​ท่าน?” ท่าน​ตอบ​ว่า “ข้าพเจ้า​ทราบ​แล้ว เงียบๆ ไว้

    (The sons of the prophets who were at Jericho drew near to Elisha and said to him, “Do you know  that today the Lord will take away your master from over you?” And he answered, “Yes, I know it;  keep quiet.”)

2:6 “เอลียาห์​พูด​กับ​ท่าน​ว่า “จง​คอย​อยู่​ที่นี่ เพราะ​พระยาห์เวห์​ทรง​ใช้​เรา​ไป​ที่​แม่น้ำ​จอร์แดน” แต่​ท่าน​ตอบ​ว่า  “พระยาห์เวห์​ทรง​พระชนม์​อยู่​และ​ท่าน​เอง​มี​ชีวิต​อยู่​แน่​ฉัน​ใด ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​ละทิ้ง​ท่าน​ฉัน​นั้น” แล้ว​เขา​ทั้งสอง​ก็​เดิน​ต่อไป”

   (Then Elijah said to him, “Please stay here, for the Lord has sent me to the Jordan.” But he said,   “As the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you.” So the two of them went on. )

2:7 “คน 50 คน​จาก​กลุ่ม​ผู้​เผย​พระวจนะ​ก็​ไป​ด้วย​เช่น​กัน และ​ยืน​อยู่​ไกล​ออก​ไป ส่วน​ท่าน​ทั้งสอง​ยืน​อยู่​ริม​แม่น้ำ​จอร์แดน”

  (Fifty men of the sons of the prophets also went and stood at some distance from them, as they  both were standing by the Jordan. )

2:8 “แล้ว​เอลียาห์​เอา​เสื้อ​คลุม​ของ​ท่าน​ม้วน​เข้า​แล้ว​ฟาด​ลง​ที่​น้ำ​นั้น น้ำ​ก็​แยก​ออก​ไป​สอง​ข้าง ท่าน​ทั้งสอง​ก็​เดิน​ข้าม​ไป​บน​ดินแห้ง”

   (Then Elijah took his cloak and rolled it up and struck the water, and the water was parted to the  one side and to the other, till the two of them could go over on dry ground.)

2:9 “เมื่อ​ข้าม​ไป​แล้ว เอลียาห์​พูด​กับ​เอลีชา​ว่า “ท่าน​อยาก​ให้​เรา​ทำ​อะไร​ให้ ก็​จง​ขอ​เถิด ก่อน​ที่​เรา​จะ​ถูก​รับ​ไป​จาก​ท่าน” และ​เอลีชา​ตอบ​ว่า “โปรด​ให้​ข้าพเจ้า​ได้​รับ​ฤทธิ์เดช​ของ​ท่าน​สอง​ส่วน

  (When they had crossed, Elijah said to Elisha, “Ask what I shall do for you, before I am taken  from you.” And Elisha said, “Please let there be a double portion of your spirit on me.” )

2:10 “และ​เอลียาห์​ตอบ​ว่า “ท่าน​ขอ​สิ่ง​ที่​ยาก​นัก แต่​ถ้า​ท่าน​เห็น​เรา​ถูก​รับ​ไป​จาก​ท่าน ท่าน​ก็​จะ​ได้​อย่าง​นั้น แต่​ถ้า​ท่าน​ไม่​เห็นท่าน​ก็​จะ​ไม่ได้

  (And he said, “You have asked a hard thing; yet, if you see me as I am being taken from you, it shall be so for you, but if you do not see me, it shall not be so.”)

2:11 “เมื่อ​ท่าน​ทั้งสอง​ยัง​เดิน​สนทนา​กัน​ต่อไป ดูสิ รถรบ​เพลิง​คัน​หนึ่ง​และ​พวก​ม้าเพลิง​ได้​แยก​เขา​ทั้งสอง​ออก​จาก​กัน และ​เอลียาห์​ได้​ขึ้น​ไป​สวรรค์​์โดย​พายุ”

  (And as they still went on and talked, behold, chariots of fire and horses of fire separated the two  of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. )

2:12 “เอลีชา​เห็น และ​ร้อง​ว่า “พ่อ​ของ​ข้า พ่อ​ของ​ข้า รถรบ​แห่ง​อิสราเอล และ​ทหารม้า​ประจำ​รถ” และ​ท่าน​ก็​ไม่ได้​เห็น​เอลียาห์​อีก​เลย แล้ว​ท่าน​จับ​เสื้อ​ของ​ตน​ฉีก​ออก​เป็น​สอง​ท่อน”

   (And Elisha saw it and he cried, “My father, my father! The chariots of Israel and its horsemen!”   And he saw him no more.Then he took hold of his own clothes and tore them in two pieces.)

2:13 “เอลีชา​ก็​หยิบ​เสื้อคลุม​ของ​เอลียาห์ ที่​ตก​ลง​มา​จาก​เอลียาห์​นั้น และ​กลับ​ไป​ยืน​อยู่​ที่​ฝั่ง​แม่น้ำ​จอร์แดน”

      (And he took up the cloak of Elijah that had fallen from him and went back and stood on the bank  of the Jordan. )

2:14 “แล้ว​ท่าน​ก็​เอา​เสื้อคลุม​ของ​เอลียาห์​ที่​ตก​ลง​มา​นั้น ฟาด​ลง​ที่​น้ำ กล่าว​ว่า “พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​เอลียาห์​ สถิต​ที่​ใด?” และ​เมื่อ​ท่าน​ฟาด​ลง​ที่​น้ำ น้ำ​ก็​แยก​ออก​ไป​สอง​ข้าง และ​เอลีชา​ก็​เดิน​ข้าม​ไป”

   (Then he took the cloak of Elijah that had fallen from him and struck the water, saying, “Where is  the Lord, the God of Elijah?” And when he had struck the water, the water was parted to the one  side and to the other, and Elisha went over.)

2:15 “เมื่อ​เหล่า​ผู้​เผย​พระวจนะ​ที่​อยู่​เมือง​เยรีโค​เห็น​ท่าน​อยู่​แต่​ไกล เขา​ทั้งหลาย​พูด​ว่า “ฤทธิ์​เดช​ของ​เอลียาห์​อยู่​กับ​เอลีชา” และ​เขา​ทั้งหลาย​มา​พบ​ท่าน แล้ว​โน้ม​ตัว​ลง​ถึง​ดิน​คำ​นับ​ท่าน”

 (Now when the sons of the prophets who were at Jericho saw him opposite them, they said, “The spirit of Elijah rests on Elisha.” And they came to meet him and bowed to the ground before him.)

2:16 “เขา​ทั้งหลาย​พูด​กับ​ท่าน​ว่า “มี​ชาย​ฉกรรจ์ 50 คน​อยู่​กับ​ผู้รับใช้​ของ​ท่าน โปรด​ให้​พวกเขา​ไป​เสาะ​หา​อาจารย์​ของ​ท่าน บางที​พระวิญญาณ​ของ​พระยาห์เวห์​ได้​รับ​ท่าน​ไป​แล้ว​เหวี่ยง​ท่าน​ ลง​มา​ที่​ภูเขา​ลูก​หนึ่ง​หรือ​หุบเขา​แห่ง​หนึ่ง” และ​ท่าน​ว่า “อย่า​ใช้​พวกเขา​ไป​เลย

  (And they said to him, “Behold now, there are with your servants fifty strong men. Please let them   go and seek your master. It may be that the Spirit of the Lord has caught him up and cast him   upon some mountain or into some valley.” And he said, “You shall not send.” )

2:17 “แต่​เมื่อ​พวกเขา​รบเร้า​ท่าน​จน​ท่าน​ละอาย แล้ว​ท่าน​จึง​พูด​ว่า “ใช้​ไป​ซี” เพราะ​ฉะนั้น เขา​จึง​ใช้​ห้าสิบ​คน​ไป พวก‌เขา​เสาะหา​เอลียาห์​อยู่​สาม​วัน​แต่​ไม่​พบ​ท่าน”

    (But when they urged him till he was ashamed, he said, “Send.” They sent therefore fifty men.   And for three days they sought him but did not find him. )

2:18 “พวกเขา ​ก็​กลับ​มา​หา​เอลีชา ขณะ​ที่​ท่าน​พัก​อยู่​ที่​เมือง​เยรีโค และ​ท่าน​พูด​กับ​พวกเขา​ว่า “เรา​บอก​พวกท่าน​ แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า อย่า​ไป​เลย

     (And they came back to him while he was staying at Jericho, and he said to them, “Did I not say to you, ‘Do not go’?”)

2:19 “ผู้​คน​ใน​เมือง​นั้น​ พูด​กับ​เอลีชา​ว่า “ดูสิ ทำเล​เมือง​นี้​ร่มรื่น​ดี เหมือน​อย่าง​ที่​เจ้านาย​ของ​ข้าพเจ้า​ได้​เห็น​แล้ว แต่​น้ำ​ไม่​ดี​และ​แผ่นดิน​นั้น​ก็​ไม่​เกิด​ผล​”

  (Now the men of the city said to Elisha, “Behold, the situation of this city is pleasant, as my lord  sees, but the water is bad, and the land is unfruitful.” )

2:20 “ท่าน​พูด​ว่า “จง​เอา​ชาม​ใหม่​มา​ใบ​หนึ่ง ใส่​เกลือ​ใน​นั้น” แล้ว​เขา​ทั้งหลาย​ก็​หา​มา​ให้”

        (He said, “Bring me a new bowl, and put salt in it.” So they brought it to him. )

2:21 “แล้ว​ท่าน​ก็​ไป​ที่​น้ำพุ โยน​เกลือ​ลง​ใน​นั้น​และ​กล่าว​ว่า “พระยาห์เวห์​ตรัส​ดังนี้​ว่า เรา​ทำ​น้ำ​นี้​ให้​ดี​แล้ว ตั้งแต่​นี้​ไป​ จะ​ไม่มี​ความ​ตาย​หรือ​การ​ไม่​เกิด​ผล​เพราะ​น้ำ​นี้​อีก

     (Then he went to the spring of water and threw salt in it and said, “Thus says the Lord, I have  healed this water; from now on neither death nor miscarriage shall come from it.” )

2:22 “ดังนั้น น้ำ​นั้น​จึง​ดี​มา​จน​ถึง​ทุก​วันนี้ ตาม​ถ้อยคำ​ที่​เอลีชา​กล่าว​นั้น”

    (So the water has been healed to this day, according to the word that Elisha spoke.)

2:23 “ท่าน​ได้​ขึ้น​ไป​จาก​ที่นั่น​ถึง​เมือง​เบธเอล และ​ขณะ​ขึ้น​ไป​ตาม​ทาง มี​กลุ่ม​เด็กชาย​เล็กๆ ​ออก​มา​จาก​เมือง​ล้อเลียน​ท่าน​ว่า “อ้าย​หัวล้าน ไป​ให้​พ้น อ้าย​หัวล้าน ไป​ให้​พ้น

     (He went up from there to Bethel, and while he was going up on the way, some small boys came  out of the city and jeered at him, saying, “Go up, you baldhead! Go up, you baldhead!” )

2:24 “ท่าน​ก็​หันมา​เห็น​พวกเขา จึง​แช่ง​พวกเขา​ใน​พระนาม​พระยาห์เวห์ และ​หมี​ตัวเมีย​สอง​ตัว​ออก​มา​จาก​ป่า ฉีก​เด็ก​พวก​นั้น​เสีย 42 คน

     (And he turned around, and when he saw them, he cursed them in the name of the Lord.  And  two she-bears came out of the woods and tore forty-two of the boys. )

2:25 “จาก​ที่นั่น​ท่าน​ขึ้น​ไป​ถึง​ภูเขา​คารเมล และ​จาก​ที่นั่น​ท่าน​ก็​กลับ​มา​ยัง​กรุง​สะมาเรีย”

           (From there he went on to Mount Carmel, and from there he returned to Samaria.)

ข้อมูลมีประโยชน์

2:1       “กิลกาล” (Gilgal) = น่าจะเป็นกิลกาลที่อยู่ประมาณ 3 กิโลเมตรเหนือเบธเอล

2:2       “ข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่าน” (I will not leave you  ) = เอลีชาตระหนักว่า พันธกิจของเอลียาห์ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว และเอลียาห์กำลังจะจากไป (ข.5) เอลีชาจึงตั้งใจที่จะอยู่กับเอลียาห์จนกระทั่งพระเจ้าทรงรับเอลียาห์ไป

-เอลีชาจึงทุ่มเทให้เอลียาห์และพันธกิจของเอลียาห์อย่างเต็มที่ (ข.9;1พกษ.19:21)

2:3       “เหล่าผู้เผยพระวจนะ” (the sons of the prophets)  แปลตรงตัว “บรรดาบุตรผู้เผยพระวจนะ” (1พกษ.20:35) –ในสมัยของเอลียาห์และเอลีชา มีกลุ่มผู้เผยพระวจนะเช่นนี้ในเบธเอล (ข.3) ในเยรีโค (ข.5) และในกิลกาล (4:38)

-เอลียาห์เดินทางตามคำสั่งของพระเจ้าไปยังกิลกาล (ข.1)  เบธเอล (ข.2) และเยรีโค (ข.4) เพื่อพบกับบรรดาผู้เผยพระวจนะเหล่านี้เป็นครั้งสุดท้าย

2:7       “คน 50 คน” (Fifty men) –ก่อนหน้าอาหัสยาห์บัญชาทหาร 50 คนไปหาเพื่อจัดการกับเอลียาห์  (1พกษ.1:9,11,13)  มี 50 คนที่ตามหาเอลียาห์ (1พกษ.2:16-17) (เปรียบเทียบกับผู้เผยพระวจนะแอบซ่อนในถ้ำ ๆ ละ 50 คน ในสมัยที่เยเชเบลไล่ล่า) แต่กลุ่ม 50 คน ในตอนนี้มาเป็นสักขีพยานในการข้ามแม่น้ำอย่างอัศจรรย์ของเอลียาห์และเอลีชา

2:8       “เอลียาห์เอาเสื้อคลุมของท่านม้วนเข้าแล้วฟาดลงที่น้ำนั้น” (Then Elijah took his cloak and rolled it up and struck the water) = เหมือนที่โมเสสใช้ไม้เท้าเพื่อทำให้น้ำแยกออกและชาวอิสราเอลเดินข้ามทะเลแดงไป        (อพย.14:16,21,26)

2:9       “โปรดให้ข้าพเจ้าได้รับฤทธิ์เดชของท่านสองส่วน” (Please let there be a double portion of your spirit on me) = เอลีชาไม่ได้ขอทำพันธกิจที่ใหญ่กว่าเอลียาห์เป็น 2 เท่า แต่สำนวนนี้มีความหมายตามกฎหมายการสืบทอดมรดกที่กำหนดให้บุตรหัวปีได้รับมรดกจากบิดาเป็น 2 เท่าของน้องคนอื่น ๆ          (ฉธบ.21:17)

= ในที่นี้หมายความว่า เอลีชาต้องการสืบทอดพันธกิจของเอลียาห์

2:10     “ท่านขอสิ่งที่ยากนัก” (You have asked a hard thing) = แม้ว่าก่อนหน้านี้เอลียาห์ได้รับคำบัญชาให้ตั้งเอลีชาเป็นผู้สืบทอด (1พกษ.19:16, 16-21)  แต่ท่านก็ทราบว่าเรื่องนี้อยู่กับพระประสงค์ของพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว ตัวท่านเองจะสัญญาให้อะไรแก่ใครตามใจไม่ได้เลย

“แต่ถ้าท่านเห็นเราถูกรับไปจากท่าน ท่านก็จะได้อย่างนั้น” (if you see me as I am being taken from you) = เอลียาห์ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ตอบคำขอของเอลีชา

2:11     “รถรบเพลิงคันหนึ่ง” (chariots of fire) = บรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้ามีส่วนร่วมและสนับสนุนพันธกิจของเอลียาห์ ดังที่สนับสนุนโมเสส (อพย.15:1-10) ตลอดมา และขณะนี้เอลียาห์กำลังจะจากไป เอลีชาจึงได้รับอนุญาตให้มองเห็นได้ (6:17)

“เอลียาห์ได้ขึ้นไปสวรรค์โดยพายุ” (Elijah went up by a whirlwind into heaven.) = เอลียาห์ได้ถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์โดยไม่ตายเช่นเดียวกับเอโนค (ปฐก.5:24)

= เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปในขณะที่อยู่นอกดินแดนแห่งพันธสัญญาเหมือนโมเสส (ฉธบ.34:4-6)

2:12     “รถรบแห่งอิสราเอลและทหารม้าประจำรถ” (The chariots of Israel and its horsemen) = เอลีชาประกาศว่า เอลียาห์คือสัญลักษณ์ของพลังแห่งอำนาจที่แท้จริงของอิสราเอล

-พวกเขาทิ้งพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าทิ้งพวกเขา (13:14)

“จับเสื้อของตนฉีกออกเป็นสองท่อน” (took hold of his own clothes and tore them in two pieces) –ปฐก.44:13

= เครื่องหมายของความทุกข์ใจและเศร้าโศกเสียใจ (ปฐก.37:29;37:34)
2:13     “เอลีชาก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาห์” (he took up the cloak of Elijah) –ข.-8, การเป็นเจ้าของเสื้อคลุมของเอลียาห์เป็นสัญลักษณ์ว่า เอลีชาเป็นผู้สืบทอดพันธกิจของเอลียาห์ (1พกษ.19:19)

2:14     “เอาเสื้อคุลมของเอลียาห์…ฟาดลงที่น้ำ…น้ำแยกออกไปสองข้าง” (took the cloak of Elijah …struck the water, … water was parted to the one side and to the other)  = พระเจ้ารับรองเอลีชาในฐานะผู้สืบทอดพันธกิจของเอลียาห์ และได้สำแดงว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่เคยอยู่กับเอลียาห์ในการกระทำพันธกิจบัดนี้สถิตอยู่กับเอลีชาด้วย

“เอลีชาก็เดินข้ามไป” (Elisha went over) = เหมือนกับตอนโยชูวาเดินข้ามแม่น้ำจอร์แดนในที่นี้ บัดนี้เอลีชาเป็นดุจ “โยชูวา” ของเอลียาห์

“เอลีชา” มีความหมายว่า “พระเจ้าทรงช่วย” และ “โยชูวา” หมายความว่า “พระยาห์เวห์ทรงช่วย”

2:15     “โน้มตัวลงถึงดินคำนับท่าน” (bowed to the ground before him ) = บ่งบอกว่า พวกเขายอมรับเอลีชาในการสืบทอดพันธกิจต่อจากเอลียาห์

= ประกาศว่าเอลีชาเป็นตัวแทนของพระเจ้าในดินแดน และในสมัยราชวงศ์ที่ละทิ้งพระเจ้าอย่างเป็นทางการแล้ว

2:16     “บางทีพระวิญญาณของพระยาห์เวห์ได้รับท่านไปแล้วเหวี่ยงท่านลงมาที่ภูเขา” (It may be that the Spirit of the Lord has caught him up and cast him upon some mountain) = โอบาดีห์ก็เคยแสดงความเชื่อเช่นนี้เมื่อหลายปีก่อน (1พกษ.18:12)
“อย่าใช้พวกเขาไปเลย” (You shall not send) = รู้ว่าส่งไปก็ไร้ประโยชน์

2:17     “จนท่านละอาย” (he was ashamed) = จนขัดไม่ได้ เป็นคำภาษาฮีบรูคำเดียวกับใน วนฉ.3:25 ที่หมายถึง “จนรู้สึกวุ่นวายใจ”

-เอลีชาถูกผู้เผยพระวจนะกดดันจนต้องส่งคนออกไปตามหาเอลียาห์

“ใช้ไปซี” (Send) = จะไปก็ไป เมื่อพวกผู้เผยพระวจนะไม่ยอมฟังคำของเอลีชา ท่านก็อนุญาตให้พวกเขาไปหาเพื่อยืนยันสิทธิอำนาจและความจริงในคำพูดของท่าน

2:19     “แต่น้ำไม่ดีและแผ่นดินนั้นก็ไม่เกิดผล” (but the water is bad, and the land is unfruitful.) = ผู้ที่อาศัยอยู่ในเยรีโคกำลังประสบผลตามคำสาปแช่งในพันธสัญญา

-เปรียบเทียบความแตกต่างใน ฉธบ.28:15-18;อพย.23:25-26;ลนต.26:9;ฉธบ.28:1-4;1พกษ.16:34;

ยชว.6:26

2:20     “ชามใหม่” (new bowl) = เป็นเครื่องหมายว่า สิ่งที่จะนำมารับใช้พระเจ้าจะต้องไม่ใช่สิ่งที่เป็นมลทินจากการใช้มาก่อนหน้านี้ (ลนต.1:3,10;กดว.19:2;ฉธบ.21:3;1ซมอ.6:7)

“ใส่เกลือในนั้น” (put salt in it) = ใช้เกลือเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ของพระเจ้าตามพระสัญญา (กดว.18:19;2พศด.13:5)

= เกลือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องหอมพิเศษที่ใช้ในสถานนมัสการ (อพย.30:35) อาจเป็นเกลือที่ใช้ในอาหารสำหรับถวายบูชา มักใช้ควบคู่กับการทำพันธสัญญา (ปฐก.31:54;อพย.24:5-11;สดด.50:5)

2:21     “เราทำน้ำนี้ให้ดีแล้ว” (I have healed this water) =สั่งทำให้น้ำมีสภาพดีไม่ใช่เกลือ แต่ผู้ที่ทำให้น้ำหายจากสภาพไม่ดี คือ พระเจ้า

= นี่คือพันธกิจแรกของเอลีชาเป็นสัญลักษณ์ประกาศแก่ประชาชนว่า ถึงแม้พวกเขาจะไม่เชื่อฟัง แต่พระเจ้ายังทรงเมตตา และยื่นมือช่วยเหลือพวกเขาด้วยพระคุณ (13:23)

2:23     “อ้ายหัวล้าน ไปให้พ้น” (Go up, you baldhead!) = อาการหัวล้านเป็นสิ่งที่ไม่พบบ่อยนักในชนชาติยิวยุคโบราณ เพราะการมีผมหนา ยาว และแข็งแรงเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงและความมีพลัง (2ซมอ.14:26) = คำเรียกเอลีชาว่า “อ้ายหัวล้าน” จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการดูหมิ่นเหยียดหยามตัวแทนของพระเจ้า และมองว่าผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าไม่มีน้ำยาหรืออำนาจใด ๆ

“ไปให้พ้น” (Go up) = อาจเป็นคำล้อเลียนให้เอลีชาไปสวรรค์เหมือนเอลียาห์หรือเป็นการต่อต้านไม่ให้เอลีชาสืบสานงานต่อจากเอลียาห์ ในการต่อต้านราชวงศ์ที่ละทิ้งพระเจ้า เพราะเบธเอลเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของบรรดากษัตริย์แห่งอาณาจักรเหนือ (1พกษ.12:29;อมส.7:13)

2:24     “จึงแช่งพวกเขาในพระนามพระยาห์เวห์” (he cursed them in the name of the Lord) = คำสาปแช่งคล้ายคำสาปแช่งในพันธสัญญา (ลนต.26:21-22) เป็นการเตือนว่าชนชาตินี้จะถูกพิพากษา หากว่าพวกเขายังไม่กลับใจ (2พศด.36:16)

สิ่งที่เอลีชาทำในช่วงต้นพันธกิจของท่าน จึงเป็นการประกาศถึง

 1. พระพรตามพันธสัญญาของพระเจ้าสำหรับผู้ที่แสวงหาพระองค์ (2:19-22)
 2. คำสาปแช่งตามพันธสัญญาสำหรับผู้ที่หันหลังต่อสู้พระองค์ (1พกษ.19:17)

คำถามนำอภิปราย

 1. ทุกคนมีเวลาที่จะถูกรับไป(จากโลกนี้) หากวันนี้ถึงกำหนดที่คุณต้องจากไป คุณจะรู้สึกอย่างไร? ทำไม?
 2. หากคุณรู้ว่าคุณกำลังจะถูกรับไปเร็ว ๆ นี้ คุณจะปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตของคุณบ้าง? อย่างไร? และทำไม?
 3. คุณเคยอยู่ใกล้ชิดผู้รับใช้พระเจ้าคนใดที่คุณไม่อยากห่างไกลจากบุคคลนั้น? ทำไม? ทั้ง ๆ ที่คุณถูกห้ามไม่ให้ติดตามไป?
 4. หากเป็นไปได้ คุณอยากได้อะไรจากคนของพระเจ้า(หรือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า) ? ทำไมต้องการเช่นนั้น?
 5. คุณเคยรู้สึกเสียใจกับการจากไปของ “บุคคลใด” มากที่สุด? (โดยเฉพาะอย่าง์ยิ่งผู้รับใช้ของพระเจ้า) ทำไม?
 6. คุณมีประสบการณ์อะไรกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่สำแดงผ่านชีวิตของคุณบ้าง? เรื่องอะไร? อย่างไร และผลที่เกิดขึ้นคืออะไร?
 7. คุณเคยเป็นผู้นำ(หรือขึ้นมาเป็นผู้นำ)แล้ว(ผู้นำ)คนอื่น ๆ ไม่ยอมเชื่อฟังคุณบ้างหรือไม่? แล้วคุณทำอย่างไร?
 8. คุณเคยเห็นพระเจ้าทรงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรหรือใครอย่างอัศจรรย์บ้าง? คุณมีส่วนอะไรในการเปลี่ยนแปลงนั้นบ้าง? อย่างไร?
 9. คุณเคยนำการสาปแช่งของพระเจ้าไปถึงผู้ใดบ้าง? อย่างไร?  และทำไม?
 10. คุณเคยเห็นการลงโทษของพระเจ้าต่อคนที่ดูหมิ่นผู้รับใช้ของพระเจ้าบ้างหรือไม่? อย่างไร?

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.