มี.ค. 032014
 

มหาสมุทร

“คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วย และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะอสัตย์ในของมากเช่นกัน” (ลูกา 16:10)

คุณเคยคิดถึงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ประกอบไปด้วยหยดน้ำเล็กๆแต่ละหยดที่มาจากโมเลกุลเล็กๆ มาจากอะตอมเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือไม่?

ชีวิตของเราเอง ที่แม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็สร้างความแตกต่างได้ ของใหญ่ทุกอย่างประกอบด้วยของเล็กๆทั้งนั้น เรื่องใหญ่ก็เกิดจากการเลือกทีละนิด ลงมือทีละหน่อย ทั้งความคิด การกระทำ และคำพูด

สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องระวังให้ดี เพราะทุกวันเราสร้างผลกระทบสู่ผู้อื่นด้วยสิ่งเล็กๆที่เราพูดและกระทำ แต่ถ้าเราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย มันจะนำไปสู่สัตย์ซื่อในสิ่งที่ใหญ่กว่า หมายความว่า ถ้าเราทำเรื่องเล็กน้อยให้ถูกต้อง เรื่องใหญ่ๆก็จะเดินหน้าไปตามนั้น

“น้ำหยดเล็กๆ ทรายเม็ดเล็กๆ…” เพลงของเด็กๆที่เตือนใจเรา ดังนั้นจงระวังในของเล็กน้อยที่อาจเลยเถิดไปถึงของใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัว และทำให้พลาดเป้าไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)