มี.ค. 102014
 

Jesus Hand

เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร (ปฐมกาล 12:2)

ตอนเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง มีเมืองๆหนึ่งในยุโรปมีรูปปั้นพระเยซูตั้งอยู่กลางเมือง ในช่วงสงคราม รูปปั้นนั้นถูกทำลายไป เมื่อการสู้รบสิ้นสุด มีการซ่อมสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ พวกเขานำชิ้นส่วนรูปปั้นที่แตกหักมาประกอบกันขึ้นใหม่ ครบทุกชิ้น เว้นแต่พระหัตถ์หายไป

เจ้าหน้าที่เมืองคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า “ให้จัดหาช่างผู้เชี่ยวชาญมาตกแต่งรูปปั้นนี้ใหม่” แต่มีบางคนมีความคิดว่าให้ปล่อยไว้อย่างนั้น และให้สลักคำพูดลงไปที่ฐานว่า “พระหัตถ์ของพระองค์คือมือของเรา”

ประเทศของเราพระเจ้าทรงอวยพระพรอย่างล้นเหลือ ไม่มีเวลาไหนอีกแล้วในประวัติศาสตร์โลกที่คริสตจักรต่างก็มีแหล่งทรัพยากร มีตัวช่วยมากมายเท่ากับในยุคนี้  และด้วยตัวช่วยมหัศจรรย์มากมายขนาดนี้ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบและสิทธิพิเศษในการใช้สิ่งต่างๆนี้ให้เป็นเหมือนพระหัตถ์ และพระบาทของพระเยซูคริสต์

พี่น้องคริสเตียนครับ จงฉวยโอกาสในทุกวันนี้ ยอมให้พระเจ้าใช้เรา ใช้ความรู้ความสามารถของเรา ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและแหล่งตัวช่วยมากมายที่มีอยู่ ออกไปสร้างผลกระทบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ให้เราพร้อมใจกันเป็นพระหัตถ์และพระบาทของพระเยซูครับ!

จงเป็นพระหัตถ์และพระบาทของพระเยซู โดยใช้ทรัพยากรที่พระองค์ประทานให้เพื่อสร้างผลกระทบในแผ่นดินของพระองค์

 อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.powerpoint.org

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)