สารจากศิษยาภิบาล

ImageHandler

23 กุมภาพันธ์ 2014

สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยี่ยม

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันพฤหัสที่ผ่านมา ที่มีผู้ฝ่าม็อบมาเรียนพระคัมภีร์กันอย่างสนุกสนาน!

ผมแปลกใจที่มี “ผู้ไม่เป็นคริสเตียน” หิวกระหายหาพระเจ้าและสนใจมาเรียนพระคัมภีร์กันเพิ่มขึ้น (รวมทั้งพี่น้องคริสเตียนจากต่างคริสตจักร)

แต่ผมเห็นสมาชิก CJ ของเรากำลังรู้สึกพอใจในสภาพที่ตนเองเป็นอยู่ และไม่หิวกระหายในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างที่เคยเป็น!

ผมขอกล่าวในฐานะผู้เลี้ยงว่า การศึกษาพระคัมภีร์ในวันพฤหัส คือ การเลี้ยงดูสมาชิก CJ  ในฝ่ายจิตวิญญาณมื้อหลักของคริสตจักรที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการฟังเทศน์ในวันอาทิตย์เช้า และหากจะให้กล่าวแบบตรง ๆ ก็อาจพูดได้ว่า การศึกษาพระคัมภีร์ในวันพฤหัสของคริสตจักรนั้น เป็นอาหารมื้อสำคัญที่เป็นระบบต่อเนื่อง เพราะว่าเป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบ ยิ่งกว่าการนมัสการในวันอาทิตย์เสียอีก (ซึ่งคริสตจักรส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่สามารถจัดให้แก่สมาชิก  ได้ แต่คริสตจักร CJ ของเราได้จัดให้มีการเรียนการสอนเช่นนี้มายาวนานถึง 10 ปี) นับเป็นการสร้างรากฐานฝ่ายจิตวิญญาณที่สำคัญแก่สมาชิก CJ ของเรา

ดังนั้น ในจดหมายฉบับนี้ ผมจะขอรณรงค์ให้สมาชิกทุกคนของ CJ ได้เริ่มต้นใหม่ในการตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ และหนึ่งในเป้าหมายนั้นคือ วิงวอนให้สมาชิก CJ มาร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสมาชิกจะมีรากฐานและหลักการดำเนินชีวิตตามหลักพระคัมภีร์อย่างแข็งแกร่ง!

ขอย้ำว่า การมาเรียนพระคัมภีร์ในเย็นวันพฤหัสนี้ไม่ได้เพื่อผมหรือทีมคณะผู้อภิบาลหรือเพื่อผู้อื่น แต่เพื่อ “ตัวของคุณเอง” เพราะว่าเมื่อเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้ เมื่อเราไม่รู้พระคัมภีร์ เราก็ไม่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ เมื่อเราไม่เติบโต ไม่มั่นใจในพระเจ้าและในข่าวประเสริฐ เมื่อเราไม่มั่นใจในพระเจ้า(และข่าวประเสริฐ) เราก็ไม่กล้าประกาศหรือไม่กล้าสอน(คนรอบตัวก็ไม่เติบโต) และเมื่อเราไม่ประกาศ(หรือสอน) คนที่อยู่ใกล้ตัวหรือรอบตัวของเราก็ไม่เชื่อและไม่ได้รับความรอด (และไม่เติบโต)

ผมจึงวิงวอนขอให้สมาชิกทุกคนของ CJ ตั้งเป้าและตั้งใจที่จะมีวินัยชนะอุปสรรคทุกอย่างและมาร่วมศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน เพื่อที่ทุกท่านจะจะเข้าใจในพระทัยของพระเจ้าเติบโตขึ้นและทำให้ชีวิตที่เรามีอยู่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์!

หวังว่าจะได้พบหลายท่านในวันพฤหัสที่จะถึงนี้

อนึ่ง ขอผู้นำทุกกลุ่มพันธกิจได้หนุนใจให้สมาชิกในกลุ่มได้มีใจหิวกระหายที่จะมาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในวันพฤหัสนี้ด้วย!

ขอพระเจ้าอวยพร

ด้วยรัก

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

หมายเหตุ

  1. ขออธิษฐานเผื่อประเทศไทยของเราให้มีทางออกที่ดีเลิศ และพ้นภัยเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรือง
  2. ขอให้อธิษฐานเผื่อกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เจ็บป่วยหรือเจ็บปวดหรือกำลังเผชิญกับปัญหาในชีวิต
  3. ขอให้สมาชิกของเรารักกัน รักผู้อื่น และรักพระเจ้า รวมทั้งรักพระวจนะของพระองค์
  4. ขอให้ทุกกลุ่มพันธกิจทำงานอย่างแข็งขัน และขอให้สมาชิกทุกคนใน CJ ได้เข้ากลุ่มพันธกิจใดก็ได้ ณ บัดนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.