มี.ค. 182014
 

ปลอมตัว

เขาแสดงตัวว่ารู้จักพระเจ้า แต่ว่าในการกระทำของเขา เขาก็ปฏิเสธพระองค์ เขาเป็นคนน่าชัง ไม่เชื่อฟังใคร และไม่เหมาะที่จะกระทำกรรมดีใดๆเลย  (ทิตัส 1:16)

 เมื่อผมมองที่ท่าทีตอบสนองต่อโลกของคริสเตียนในทุกวันนี้ เห็นหลายคนพุ่งเป้าไปที่บางสิ่งและพูดว่า “ดูสิ…ถ้าเราสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ได้ ประเทศของเราก็จะดีกว่านี้มาก” ราวกับพวกเขาคิดว่าโลกของเราและความเชื่อของเราตกอยู่ในอันตรายเพียงเพราะสาเหตุเดียว

ผมเห็นด้วยเต็มที่กับบิลลี่ เกรแฮม เมื่อท่านพูดว่า “เรื่องคุกคามใหญ่สุดของคริสเตียน ไม่ใช่ระบอบคอมมูนิสต์ หรือลัทธิไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า แต่เป็นคริสเตียนที่พยายามแฝงกายเข้าสวรรค์โดยไม่มีส่วนในการแบ่งปันความเชื่อให้กับผู้อื่น หรือเข้ามารับใช้พระองค์อย่างทุ่มเทใจ”

ทราบหรือไม่ว่าเรื่องเสี่ยงที่สุดต่อโลกและความเชื่อของเราคืออะไร? คริสเตียนในนาม คริสเตียนที่ซึ้งใจเมื่อมาโบสถ์วันอาทิตย์ แต่ไม่อยากเสียสละถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าด้วยการรับใช้ฝ่ายวิญญาณ  เป็นได้แค่เพียงคริสเตียนบริโภคนิยม

… ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อในแบบที่พระเยซูคริสต์สอน

คำตอบสำหรับปัญหาของโลกคือคริสตจักรต้องเป็นคริสตจักร ไม่ใช่ไปไล่กำจัดบางสิ่ง หรือพยายามก่อตั้งบางสิ่งขึ้นมา แต่เพื่อให้คนของพระเจ้าเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างตามที่ทรงบัญชาไว้ จงเป็นคริสตจักรแท้ – อย่าเป็นแค่คริสตจักรในนาม จงรักพระเจ้าและรักผู้อื่น แล้วคุณจะประหลาดใจว่าได้มีส่วนก้าวไกลเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของโลกใบนี้

จงเป็นเกลือและแสงสว่างตามที่พระเจ้าเรียกมาให้เป็น หลุดออกจากการเป็นแค่คริสเตียนในนาม จงรักพระเจ้าและรักผู้อื่นอย่างจริงใจตามที่ได้ทรงบัญชาไว้

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)