มี.ค. 282014
 

บ้านพัง

ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า (สดุดี 127:1)

หลายปีมาแล้ว นิตยสารนิวส์วีคได้พิมพ์บทความเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา และหนึ่งในข้อสรุปของบทความนั้นคือ “มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากระหว่างครอบครัวที่แตกแยก และทุกๆปัญหาในสังคมที่รุนแรงจนนึกไม่ถึง
จำได้ว่าพออ่านบทความนั้น ผมวางหนังสือลงแล้วคิด  “ว้าว… เป็นการค้นคว้าที่ยอดเยี่ยม มีความคิด และเป็นบทสรุปเดียวกันกับพระคัมภีร์” นิตยสารนิวส์วีคพูดถูก ถ้าครัวเรือนแตกแยกไม่เป็นขบวน แน่นอนจะมีแต่ความวุ่นวายยุ่งเหยิงตามมา

บ้านไม่ใช่เป็นแค่ที่กินที่นอน แต่เป็นที่ๆมีการอบรมสั่งสอน มีความรักทั้งให้และรับ และมีพระเยซูเป็นเอกเป็นหนึ่ง นี่คือบ้านตามแบบของพระคัมภีร์  –  และบ้านแบบนี้จะสร้างคุณประโยชน์อย่างมหันต์ให้กับสังคม

การโจมตีบ้านหรือครอบครัว ก็เท่ากับเป็นการโจมตีรากฐานของสังคมและวิถีชีวิตของพวกเรา เพราะบ้านคือสถาบันที่พระเจ้าสร้างไว้ โดยมีพระประสงค์ให้ดำเนินชีวิตที่ผูกพันอยู่กับพระองค์ และสั่งสอนให้คุณรุ่นต่อๆไปทำตาม ดังนั้นจงยืนหยัดเพื่อครอบครัว และต่อต้านความวุ่นวายที่บ่อนทำลายชีวิตและสังคมของพวกเรา

จงยืนหยัดเพื่อครอบครัวในสังคมที่ยุ่งเหยิง คุณจะพยุงให้ครอบครัวอยู่รอด และชีวิตเดินหน้าไปได้   

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Minstry : www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)