2 พงศ์กษัตริย์ บทเรียนที่ 8

ความซื่อสัตย์ของพระเจ้า!

พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 8:1-29

อ้างอิง          2พกษ.1:17;4:8-37;6:24;8:18;9:1-4,29;10:13;15:16;19:8;2พศด.21:1-4
บทนำ           แม้มนุษย์จะทำตัวไม่ดี แต่พระเจ้าก็ยังคงซื่อตรงและซื่อสัตย์ในพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่อคนไม่ดีอย่างเราอยู่เสมอ ตราบเท่าที่เรายังตั้งใจที่จะเชื่อฟังทำตามพระเจ้าให้มากขึ้นอย่างจริงจังมากกว่าที่ผ่านมา!

บทเรียน

8:1 “เอลีชา​บอก​หญิง​คน​ที่​ท่าน​ได้​ให้​บุตร​ของ​นาง​กลับ​คืน​ชีวิตว่า “เจ้า​จง​ลุกขึ้น​และ​ออก​ไป​พร้อม​กับ​ครอบครัว ไป​อยู่​ใน​ที่​ที่​เจ้า​จะ​อยู่​ได้ เพราะ​พระยาห์เวห์​ทรง​เรียก​ให้​เกิด​การ​กันดาร​อาหาร และ​แผ่นดิน​นี้​จะ​กันดาร​อาหาร​อยู่​เจ็ด​ปี

    (Now Elisha had said to the woman whose son he had restored to life, “Arise, and depart with your  household, and sojourn wherever you can, for the Lord has called for a famine, and it will come  upon the land for seven years.” )

8:2 “หญิง​คน​นั้น​ก็​ลุกขึ้น​ทำ​ตาม​ถ้อยคำ​ของ​คน​ของ​พระเจ้า นาง​กับ​ครอบ​ครัว​ไป​อยู่​ใน​แผ่นดิน​ฟีลิสเตีย​เจ็ด​ปี”

(So the woman arose and did according to the word of the man of God. She went with her household and sojourned in the land of the Philistines seven years. )

8:3 “เมื่อ​สิ้น​เจ็ด​ปี​แล้ว หญิง​คน​นั้น​ก็​กลับ​มา​จาก​แผ่นดิน​ฟีลิสเตีย และ​ได้​ออก​ไป​ทูล​อุทธรณ์​ต่อ​พระราชา​เพื่อ​ขอ​บ้านและ​ที่ดิน​ของ​ นาง​คืน”

     (And at the end of the seven years, when the woman returned from the land of the Philistines, she  went to appeal to the king for her house and her land. )

8:4 “พระราชา​กำลัง​ตรัส​กับ​เกหะซี​ผู้​รับใช้​ของ​คน​ของ​พระเจ้า​ว่า “จง​บอก​เรา​ถึง​สิ่ง​ยิ่ง​ใหญ่​ทุก​อย่าง​ที่​เอลีชา​ได้​ทำ

     (Now the king was talking with Gehazi the servant of the man of God, saying, “Tell me all the  great things that Elisha has done.” )

8:5 “เมื่อ​เขา​กำลัง​ทูล​กษัตริย์​เรื่อง​ที่​เอลีชา​ชุบ​ชีวิต​คน​ตาย นี่แน่ะ ผู้หญิง​คน​ที่​ท่าน​ได้​ชุบ​ชีวิต​บุตร​ของ​นาง​ได้​มา​ร้อง​ อุทธรณ์​ต่อ​พระราชาเพื่อ​ขอ​บ้าน​และ​ที่ดิน​ของ​นาง​คืน และ​เกหะซี​ทูล​ว่า “ข้าแต่​พระราชา​เจ้านาย​ของ​ข้า​พระบาท นี่​เป็น​หญิง​คน​นั้น และ​นี่​เป็น​บุตร​ของ​นาง​ที่​เอลีชา​ได้​ชุบ​ชีวิต

  (And while he was telling the king how Elisha had restored the dead to life, behold, the woman    whose son he had restored to life appealed to the king for her house and her land. And Gehazi

   said, “My lord, O king, here is the woman, and here is her son whom Elisha restored to life.” )

8:6 “พระราชา​ตรัส​ถาม​หญิง​นั้น นาง​ก็​ทูล​เรื่อง​ถวาย​พระองค์ พระราชา​จึง​ทรง​ตั้ง​ข้า​ราชการ​คน​หนึ่ง​ให้​นาง และ​รับ‌สั่ง​ว่า “จง​จัด​การ​คืน​ทุก​สิ่ง​ที่​เป็น​ของ​นาง พร้อม​ทั้ง​พืชผล​ทั้งหมด​ของ​นา​นั้น ตั้งแต่​วัน​ที่​นาง​ออก​จาก​แผ่นดิน​มา​จน​ถึง​เวลา​นี้

     (And when the king asked the woman, she told him. So the king appointed an official for her,   saying, “Restore all that was hers, together with all the produce of the fields from the day that she      left the land until now.”)

8:7 “แล้ว​เอลีชา​มา​ยัง​กรุง​ดามัสกัส เบนฮาดัด​พระราชา​แห่ง​ซีเรีย​ประชวร และ​มี​คน​ทูล​พระองค์​ว่า “คน​ของ​พระเจ้า​มา​ที่นี่

     (Now Elisha came to Damascus. Ben-hadad the king of Syria was sick. And when it was told him, “The man of God has come here,” )

8:8 “พระราชา​ตรัส​กับ​ฮาซาเอล​ว่า “จง​นำ​ของ​กำนัล​ไป​พบ​คน​ของ​พระเจ้า ให้​ทูลถาม​พระยาห์เวห์​โดย​ท่าน​ว่า ‘เรา​จะ​หาย​ป่วย​ไหม?’

       (the king said to Hazael, “Take a present with you and go to meet the man of God, and inquire of   the Lord through him, saying, ‘Shall I recover from this sickness?’” )

8:9 “ฮาซาเอล​จึง​ไป​พบ​ท่าน นำ​ของ​กำนัล​ติด​มือ​ไป​ด้วย คือ​ของ​ดี​ทุก​อย่าง​จาก​กรุง​ดามัสกัส บรรทุก​หลัง​อูฐ 40 ตัว  เมื่อ​เขา​มา​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​ท่าน เขา​กล่าว​ว่า “ลูก​ของ​ท่าน​คือ​เบนฮาดัด​พระราชา​แห่ง​ซีเรีย ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​มา​หา​ท่าน​กล่าว​ว่า ‘เรา​จะ​หาย​ป่วย​ไหม?’

    (So Hazael went to meet him, and took a present with him, all kinds of goods of Damascus, forty  camels’ loads. When he came and stood before him, he said, “Your son Ben-hadad king of Syria

    has sent me to you, saying, ‘Shall I recover from this sickness?’” )

8:10 “และ​เอลีชา​ตอบ​เขา​ว่า “จง​ไป​ทูล​พระราชา​ว่า ‘พระองค์​จะ​หาย​ประชวร​แน่’ แต่​พระยาห์เวห์​ทรง​สำแดง​แก่​ข้าพเจ้า​ว่า พระองค์​จะ​สิ้นพระชนม์​แน่

       (And Elisha said to him, “Go, say to him, ‘You shall certainly recover,’ but the Lord has shown   me that he shall certainly die.” )

8:11 “และ​ท่าน​ก็​เพ่งดู​ตัว​เขา​จน​เขา​อาย และ​คน​ของ​พระเจ้า​ก็​ร้องไห้”

        (And he fixed his gaze and stared at him, until he was embarrassed. And the man of God wept )

8:12 “และ​ฮาซาเอล​ถาม​ว่า “ทำไม​เจ้านาย​ของ​ข้าพเจ้า​จึง​ร้องไห้?” ท่าน​ตอบ​ว่า “เพราะ​ข้าพเจ้า​ทราบ​ถึง​เหตุ​ร้าย​ที่​ท่าน​จะ​ทำ​ต่อ​คน​อิสราเอล ท่าน​จะ​เอา​ไฟ​เผา​ป้อม​ปราการ​ของ​เขา และ​จะ​ฆ่า​คน​หนุ่ม​ด้วย​ดาบ และ​จับ​เด็ก​เล็ก​ฟาด​จน​แหลก และ​ผ่า​ท้อง​หญิง​มี​ครรภ์​เสีย

       (And Hazael said, “Why does my lord weep?” He answered, “Because I know the evil that you             will do to the people of Israel. You will set on fire their fortresses, and you will kill their young   men with the sword and dash in pieces their little ones and rip open their pregnant women.” )

8:13 “และ​ฮาซาเอล​ตอบ​ว่า “ผู้​รับใช้​ของ​ท่าน​ผู้​เป็น​เพียง​สุนัข เป็น​ใคร​เล่า​ที่​จะ​ทำ​สิ่ง​ใหญ่​นี้?” เอลีชา​ตอบ​ว่า   “พระยาห์เวห์​ทรง​สำแดง​แก่​ข้าพเจ้า​ว่า ท่าน​จะ​เป็น​กษัตริย์​ครอบครอง​ซีเรีย

        (And Hazael said, “What is your servant, who is but a dog, that he should do this great thing?”    Elisha answered, “The Lord has shown me that you are to be king over Syria.” )

8:14 “เขา​ก็​ไป​จาก​เอลีชา​มา​ยัง​นาย​ของ​ตน และ​นาย​ถาม​เขา​ว่า “เอลีชา​พูด​อย่างไร​กับ​เจ้า​บ้าง?” และ​เขา​ทูล​ตอบ​ว่า  “เขา​บอก​ว่า​ฝ่า​พระบาท​จะ​หาย​ประชวร​แน่

       (Then he departed from Elisha and came to his master, who said to him, “What did Elisha say to   you?” And he answered, “He told me that you would certainly recover.” )

8:15 “และ​ใน​วัน​รุ่งขึ้น เขา​ก็​เอา​ผ้า​ปู​ที่นอน​จุ่ม​น้ำ​คลุม​พระพักตร์​พระองค์​จน​สิ้น​ พระชนม์ และ​ฮาซาเอล​ก็​ขึ้น​ครองราชย์​แทน”

      (But the next day he took the bed cloth and dipped it in water and spread it over his face, till he  died. And Hazael became king in his place.)

8:16 “ใน​ปี​ที่ 5 ของ​รัชกาล​โยรัม พระราชโอรส​ของ​อาหับ​พระราชา​แห่ง​อิสราเอล เยโฮรัม​พระราชโอรส​ของ​เยโฮชา‍ฟัท​พระราชา​แห่ง​ยูดาห์​ได้​ขึ้น​ ครองราชย์”

       (In the fifth year of Joram the son of Ahab, king of Israel, when Jehoshaphat was king of Judah,   Jehoram the son of Jehoshaphat, king of Judah, began to reign. )

8:17 “พระองค์​มี​พระชนมายุ 32 พรรษา​เมื่อ​ทรง​เป็น​กษัตริย์ และ​พระองค์​ทรง​ครองราชย์​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม 8 ปี”

      (He was thirty-two years old when he became king, and he reigned eight years in Jerusalem. )

8:18 “และ​พระองค์​ทรง​ดำเนิน​ตาม​ทาง​ของ​บรรดา​พระราชา​แห่ง​อิสราเอล ตาม​อย่าง​ราชวงศ์​อาหับ​ได้​ทำ เพราะว่า​ พระราชธิดา​ของ​อาหับ​เป็น​มเหสี​ของ​พระองค์ และ​พระองค์​ทรง​ทำ​สิ่ง​ชั่วร้าย​ใน​สายพระเนตร​ของ​พระยาห์เวห์”

     (And he walked in the way of the kings of Israel, as the house of Ahab had done, for the daughter   of Ahab was his wife. And he did what was evil in the sight of the Lord. )

8:19 “อย่างไร​ก็​ดี พระยาห์เวห์​ไม่ได้​ตั้ง​พระทัย​ทำลาย​ยูดาห์ เพราะ​ทรง​เห็นแก่​ดาวิด​ผู้​รับใช้​ของ​พระองค์ เหตุ​ที่​พระ‌องค์​ได้​ตรัส​สัญญา​ว่า จะ​ประทาน​ประทีป​แก่​ดาวิด แก่​เชื้อสาย​ของ​ท่าน​เป็น​นิตย์”

       (Yet the Lord was not willing to destroy Judah, for the sake of David his servant, since he  promised to give a lamp to him and to his sons forever.)

8:20 “ใน​รัชกาล​ของ​เยโฮรัม เอโดม​ได้​กบฏ ไม่​ยอม​อยู่​ใต้​การ​ปกครอง​ของ​ยูดาห์ และ​ตั้ง​กษัตริย์​ขึ้น​เหนือ​ตน”

        (In his days Edom revolted from the rule of Judah and set up a king of their own. )

8:21 “ดังนั้น​เยโฮรัม​ จึง​เสด็จ​ข้าม​ไป​ยัง​เมือง​ศาอีร์​พร้อมกับ​รถ​รบ​ทั้งสิ้น พอ​กลางคืน​ก็​ทรง​ตั้ง​ต้น​ตี​ฝ่า​คน​เอโดม ซึ่ง​มา​ ล้อม​พระองค์​และ​บรรดา​แม่​ทัพ​รถ​รบ แล้ว​กองทัพ​ของ​พระองค์​ได้​หนี​กลับ​บ้าน”

        (Then Joram passed over to Zair with all his chariots and rose by night, and he and his chariot   commanders struck the Edomites who had surrounded him, but his army fled home. )

8:22 “เอโดม​จึง​ได้​กบฏ ไม่​ยอม​อยู่​ใต้​การ​ปกครอง​ของ​ยูดาห์​จน​ทุก​วันนี้ แล้ว​ลิบนาห์​ก็​ได้​กบฏ​ใน​เวลา​เดียว​กัน”

        (So Edom revolted from the rule of Judah to this day. Then Libnah revolted at the same time. )

8:23 “ส่วน​พระราชกิจ​อื่นๆ ของ​เยโฮรัม และ​ทุก​สิ่ง​ที่​ทรง​กระทำ ได้​บันทึก​ไว้​ใน​หนังสือ​พงศาวดาร​กษัตริย์​แห่ง​ยูดาห์​ ไม่​ใช่​ หรือ?”

          (Now the rest of the acts of Joram, and all that he did, are they not written in the Book of the  Chronicles of the Kings of Judah? )

8:24 “เยโฮรัม​จึง​ทรง​ล่วงหลับ​ไป​อยู่​กับ​บรรพบุรุษ และ​เขา​ฝัง​ไว้​กับ​บรรพบุรุษ​ใน​นคร​ดาวิด และ​อาหัสยาห์​พระราช‍โอรส​ของ​พระองค์​ได้​ขึ้น​ครองราชย์​แทน”

         (So Joram slept with his fathers and was buried with his fathers in the city of David, and   Ahaziah his son reigned in his place.)

8:25 “ใน​ปี​ที่ 12 แห่ง​รัชกาล​โยรัม​พระราชโอรส​ของ​อาหับ​พระราชา​แห่ง​อิสราเอล อาหัสยาห์​พระราชโอรส​ของ​  เยโฮรัม​พระราชา​แห่ง​ยูดาห์​ได้​ขึ้น​ ครองราชย์”

          (In the twelfth year of Joram the son of Ahab, king of Israel, Ahaziah the son of Jehoram, king of  Judah, began to reign. )

8:26 “เมื่อ​อาหัสยาห์​ทรง​เป็น​กษัตริย์​นั้น พระองค์​มี​พระชนมายุ 22 พรรษา และ​ทรง​ครองราชย์​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม 1   ปี พระราชมารดา​ของ​พระองค์​มี​พระนาม​ว่า​อาธาลิยาห์ พระนาง​เป็น​พระราช​นัดดา​ของ​อม-รี​พระราชา​แห่ง​ อิสราเอล”

      (Ahaziah was twenty-two years old when he began to reign, and he reigned one year in  Jerusalem. His mother’s name was Athaliah; she was a granddaughter of Omri king of Israel. )

8:27 “พระองค์ ​ทรง​ดำเนิน​ใน​ทาง​ของ​ราชวงศ์​อาหับ​ด้วย และ​ทรง​ทำ​สิ่ง​ชั่วร้าย​ใน​สายพระเนตร​ของ​พระยาห์เวห์ ดังที่​ราชวงศ์​ของ​อาหับ​ได้​ทรง​กระทำ เพราะ​เป็น​พระราช​บุตร​เขย​ใน​ราชวงศ์​ของ​อาหับ”

       (He also walked in the way of the house of Ahab and did what was evil in the sight of the Lord,   as the house of Ahab had done, for he was son-in-law to the house of Ahab.)

8:28 “พระองค์​เสด็จ​ไป​กับ​โยรัม​พระราชโอรส​ของ​อาหับ เพื่อ​ทำ​สงคราม​กับ​ฮาซาเอล​พระราชา​แห่ง​ซีเรีย​ที่​ราโมทกิเลอาด และ​คน​ซีเรีย​ทำ​ให้​โยรัม​บาดเจ็บ”

       (He went with Joram the son of Ahab to make war against Hazael king of Syria at Ramoth-gilead,   and the Syrians wounded Joram. )

8:29 “และ​พระราชา​โยรัม​ทรง​กลับ​มา​รักษา​พระองค์​ที่​ยิสเรเอล ให้​หาย​บาดเจ็บ​จาก​ที่​คน​ซีเรีย​ได้​ทำ​แก่​พระองค์​ที่​รามาห์ เมื่อ​ทรง​สู้​กับ​ฮาซาเอล​พระราชา​แห่ง​ซีเรีย และ​อาหัสยาห์​พระราชโอรส​ของ​เยโฮรัม​พระราชา​แห่ง​ยูดาห์ ได้​เสด็จ​ลง​ไป​หา​โยรัม​พระราชโอรส​ของ​อาหับ​ใน​เมือง​ยิสเรเอล เพราะ​โยรัม​ประชวร”

      (And King Joram returned to be healed in Jezreel of the wounds that the Syrians had given him   at Ramah, when he fought against Hazael king of Syria. And Ahaziah the son of Jehoram king of    Judah went down to see Joram the son of Ahab in Jezreel, because he was sick.)

ข้อมูลมีประโยชน์

8:1       “หญิงคนที่ท่านได้ให้บุตรของนางกลับคืนชีวิต” (the woman whose son he had restored to life ) –2พกษ.4:8-37

         “พระยาห์เวห์ทรงเรียกให้เกิดการกันดารอาหาร” (the Lord has called for a famine)  = การกันดารจะเป็นคำสาปตามพันธสัญญาที่เกิดจากบาปของชาวอิสราเอล (ฝ่ายเหนือ) (4:38) –ลนต.26:26; ฉธบ.28:22;นรธ.1:1

         “แผ่นดินนี้จะกันดารอาหารอยู่เจ็ดปี” (and it will come upon the land for seven years) = ไม่ปรากฏชัดว่าเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่ซีเรียมาโจมตีสะมาเรีย (4:38;6:24-7:20) –ปฐก.12:10

8:2       “หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นทำตาม”(the woman arose and did according to the word of the man of God)      = คำสั่งของเอลีชาช่วยหญิงที่รักพระเจ้าคนหนึ่งและครอบครัวให้หลีกหนีพ้นภัยจากการกันดารอาหารได้

8:3       “ไปทูลอุทรณ์ต่อพระราชา” (she went to appeal to the king) –ในอิสราเอล ชาวอิสราเอลและผู้อาศัยในแผ่นดินสามารถยื่นคำร้องต่อกษัตริย์ได้โดยตรง (2ซมอ.15:2)  ดังกรณีหญิงโสเภณี 2 คน เข้าเฝ้ากษัตริย์ใน      1พกษ.3:16  โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ระดับล่าง (ฉธบ.16:18)

“ขอบ้านและที่ดินของนางคืน” (for her house and her land) =หญิงคนนี้ไปถวายฏีกาขอรับบ้านและที่ดินของนางกลับคืน เพราะอาจมีคนไปอาศัยอยู่ในที่ดินของเธออย่างผิดกฎหมายในระหว่างที่เธอไม่อยู่หรืออาจถูกยึดไปเป็นทรัพย์สินของกษัตริย์ เนื่องจากถูกทิ้งร้าง

8:4       “จงบอกเราถึงสิ่งยิ่งใหญ่ทุกอย่างที่เอลีชาได้ทำ”(Tell me all the great things that Elisha has done)  -การที่กษัตริย์ไม่คุ้นเคยกับพันธกิจของเอลีชา นี้ ทำให้นักวิชาการตีความว่า นี่อาจบ่งบอกว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงต้นรัชกาลของเยฮูมากกว่าจะเป็นรัชกาลของโยรัม ผู้ซึ่งได้พบเอลีชาหลายครั้ง (3:13-14;5:7-10;       6:10-23;6:24-7:20;2พกษ.5:7)

8:5       “ผู้หญิงคนที่ท่านได้ชุบชีวิตบุตรของนาง” (the woman whose son he had restored to life) –2พกษ.4:35

8:6       “จงจัดการคืนทุกสิ่งที่เป็นของนาง” (Restore all that was hers) = หญิงม่ายและบุตรชายในเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของชีวิตที่ได้รับการเลี้ยงดู และการอวยพรจากพระเจ้า เพราะเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้า (ผ่านทางผู้เผยพระวจนะ)

8:7       “แล้วเอลีชามายังกรุงดามัสกัส” (Now Elisha came to Damascus) –2ซมอ.8:8

= ถึงเวลาที่เอลีชาต้องทำหน้าที่ 1 ใน 3 เรื่อง ที่แต่เดิมมอบหมายให้เอลียาห์ ที่ภูเขาโฮเรบ(1พกษ.19:15-16) จดหมายเหตุของอัสซีเรีย ชัลมาเนเสอร์ที่ 3 ได้บันทึกถึงชัยชนะของอัสซีเรีย เหนือเบนฮาดัด (ฮาดัดเอเซอร์) แห่งดามัสกัสในปี 846 ก.ค.ศ. และฮาชาเอลแห่งดามัสกัสในปี 842 ก.ค.ศ.

-เอลีชาน่าจะเดินทางไปดามัสกัสประมาณ 843 ก.ค.ศ. –2พกษ.6:24

8:8       “ตรัสกับฮาซาเอล” (the king said to Hazael)  -1พกษ.19:15

          “จงนำของกำนัลไปพบคนของพระเจ้า” (Take a present with you and go to meet the man of God) –ปฐก.32:20;1ซมอ.9:7

“ให้ทูลถามพระยาห์เวห์โดยท่านว่า”(inquire of the Lord through him, saying) = เหตุการณ์ที่แปลก (กลับกันใน 1:1-4) ที่กษัตริย์ต่างชาติอย่างเบนฮาดัดกลับส่งคนไปขอคำพยากรณ์จากพระเจ้าแห่งอิสราเอลผ่านคนของพระองค์อย่างเอลีชา “เรา​จะ​หาย​ป่วย​ไหม?“  (Shall I recover from this sickness?) = คำถามเหมือนกับที่อาหัสยาห์เคยถาม      ใน 1:2

8:9       “ของดี ๆ ทุกอย่างจากกรุงดามัสกัสบรรทุกหลังอูฐ 40 ตัว”(all kinds of goods of Damascus, forty camels’ loads) = ดามัสกัสเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่าง อียิปต์ เอเชียน้อย และเมโสโปเตเมีย

= ดูเหมือนว่า เบนฮาดัดคิดว่า การมอบของกำนัลให้เอลีชามาก ๆ จะช่วยทำให้ผลการทำนายออกมาในทางดี (ปท. ของกำนัลของนาอามานใน 5:5)

“ลูกของท่านคือเบนฮาดัด” (Your son Ben-hadad) = กษัตริย์เบนฮาดัดใช้สรรพนามเรียกเอลีชาเป็นดุจบิดา เท่ากับยอมรับว่า เอลีชานั้นเหนือกว่าตัวของท่านผู้เป็นกษัตริย์ (6:21;1ซมอ.25:8)

8:10     “พระองค์จะหายประชวรแน่” (You shall certainly recover) = ให้ความมั่นใจว่าอาการป่วยของกษัตริย์เบนฮาดัดไม่หนักหนาจนถึงขั้นเสียชีวิต

“พระองค์จะสิ้นพระชนม์แน่”(he shall certainly die)= แต่เบนฮาดัดจะตาย(ในมือของฮาเซเอล)   (ข้อ 14-15)

8:12     “เหตุร้ายที่ท่านจะทำต่อคนอิสราเอล”( Because I know the evil that you will do to the people of Israel) = พระเจ้าให้เอลีชาเห็นภาพชัดเจนว่า การพิพากษาของพระเจ้าที่มาเหนืออิสราเอลนั้นรุนแรงมากสักเพียงใด (9:14-16;10:32;12:17-18;13:3,22) ที่จะเกิดจากมือของฮาซาเอล

“ผ่าท้องหญิงมีครรภ์เสีย” (rip open their pregnant women) = สิ่งเลวร้ายที่กองทัพของผู้มีชัยชนะมักกระทำต่อผู้แพ้ (15:16;ฮชย.13:16;อมส.1:13) = การกระทำโหดร้ายเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเด็กผู้ชายเกิดขึ้นมา ในดินแดนที่พ่ายแพ้ และคนที่เหลืออยู่จะไม่ลุกขึ้นมาแย่งดินแดนคืน

= เอลีชาไม่ได้กล่าวสนับสนุนการกระทำเช่นนั้น เพียงแต่บรรยายให้เห็นว่า ฮาซาเอลจะ.โจมตีอย่างไรในอนาคต –ปฐก.34:29;สดด.137:9;อสย.13:16;นฮม.3:10;ลก.19:44

8:13     “ผู้รับใช้ของท่านเป็นเพียงสุนัข เป็นใครเล่าที่จะทำสิ่งใหญ่นี้?“  (What is your servant, who is but a dog, that he should do this great thing?) –สำเนาที่เปรียบตัวเองเป็นสุนัขนี้ แสดงถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตน –2ซมอ.9:8 หรือแสดงความรังเกียจตัวเอง

ตัวอย่างดาวิดเคยกล่าวกับซาอูลโดยเปรียบตัวเองเป็นดุจ “สุนัขตาย”  (1ซมอ.24:14) เตือนแนะนำกษัตริย์ซาอูลอย่าให้ความสนใจคนไร้ค่าอย่างตัวท่าน

-การใช้คำนี้ของดาวิดนับว่าน่ายกย่อง (2ซมอ.7:18;1ซมอ.18:18)

แต่เมื่อคนอื่นใช้หรือใช้กับคนอื่น อาจมีความหมายถึง “คนโง่” ที่แช่งสาปดูหมิ่น หรือต่อต้านผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้ตัวอย่าง โกลิอัท (1ซมอ.17:43;25:3)

-ในตอนนี้ ฮาซาเอลไม่ได้แสดงอาการรังเกียจพฤติกรรมที่รุนแรงตามที่พรรณา แต่มองไม่เห็นว่าตนเองจะมีอำนาจใดกระทำให้สำเร็จตามสิ่งเหล่านั้นได้

“ท่านจะเป็นกษัตริย์ครอบครองซีเรีย” (you are to be king over Syria) = คำพยากรณ์ของเอลีชาที่บ่งบอกว่า ฮาซาเอลจะได้เป็นผู้ปกครองซีเรียคนต่อไปโดยไม่ได้เป็นผู้สืบทอดที่ถูกต้องของเบนฮาดัด

-ในศิลาจารึกของอัสซีเรีย เรียกฮาซาเอลว่า “บุตรของคนไม่สำคัญ” (หรือสามัญชน) ซึ่งแย่งบัลลังก์ไป

8:15     “สิ้นพระชนม์” ( till he died) = การที่ฮาซาเอลจะได้เป็นกษัตริย์นั้นไม่ได้เป็นการพยากรณ์ของเอลีชาที่รับรองว่าการที่ฮาซาเอลลอบปลงพระชนม์กษัตริย์เบนฮาดัดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่การกระทำของฮาซาเอลเกิดจากพฤติกรรมบาปของตัวและใจบาปของเขาเอง (อสย.10:5-19) เขาตั้งชื่อบุตรชายผู้สืบทอดว่าเบนฮาดัด (13:24)

8:16     “ในปีที่ 5 ของรัชกาลโยรัม” (In the fifth year of Joram) = ปี 848  ก.ค.ศ  เยโฮรัม(โยรัม) สำเร็จราชการร่วมกับบิดามาตั้งแต่ปี 853 ก.ค.ศ (1:17) แต่เวลานี้ได้ครองราชย์แค่เพียงผู้เดียว

8:17     “ทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 8 ปี” (he reigned eight years in Jerusalem) = ช่วงเวลาที่โยรัมครองราชย์อยู่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ปี 848 -841 ก.ค.ศ

8:18     “ตามอย่างราชวงศ์อาหับได้ทำ” (as the house of Ahab had done) = โยรัมนำการนมัสการพระบาอัลเข้าไปในยูดาห์เช่นเดียวกับที่อาหับได้กระทำในอิสราเอล (ฝ่ายเหนือ -3:1-2)

“เพราะว่าพระราชธิดาของอาหับเป็นมเหสีของพระองค์” ( for the daughter of Ahab was his wife)

–ภรรยาของโยรัมคือ อาธาริยาห์บุตรสาวของอาหับ แต่อาจไม่ได้เกิดจากเยเซเบล (ข.26;2พศด.18:1)

อาธาริยาห์มีอิทธิพลเหนือโยรัม คล้ายกับกรณีที่เยเซเบลมีอิทธิพลเหนืออาหับ (1พกษ.16:31;18:4;19:1-2;2พศด.21:6)

8:19     “จะประทานประทีปแก่ดาวิด” (for the sake of David) –1พกษ.11:36;สดด.132:17

= พระเจ้าทรงละเว้นยูดาห์ และราชวงศ์ในยูดาห์ ให้รอดพ้นจากการพิพากษาที่พระองค์ส่งมาเหนือราชวงศ์ของอาหับ เพราะพันธสัญญาที่พระเจ้ากระทำไว้กับดาวิด (2ซมอ.7:16,27;2พศด.21:7)

8:20     “ตั้งแต่กษัตริย์ขึ้นเหนือตน” (set up a king of their own) = ก่อนหน้านี้เอโดมเป็นเมืองขึ้นของยูดาห์และปกครองโดยผู้สำเร็จราชการ (3:9;1พศด.22:47)

8:22     “จนทุกวันนี้” (this day)  -ภายหลังเอโดมพ่ายแพ้อย่างราบคาบต่ออามาซิยาห์ แห่งยูดาห์ (14:7) และ

รัชทายาทคือ อาซาริยาห์ก็ได้ครอบครองเส้นทางการค้าไปยังเอลัท ผ่านเขตแดนของเอโดม   (14:22;2พศด.26:2)

“ลิบนาห์” (Then Libnah)  -ลิบนาห์ตั้งอยู่บนบริเวณชายแดนฟิลิสเตียใกล้ ๆ ลาคีช (19:8) เป็นไปได้ว่า การกบฎของลิบนาห์นั้นสัมพันธ์กับการกบฎของฟิลิสเตีย และอาหรับ ที่บรรยายไว้ใน 2พศด.21:16-17

8:23     “ส่วนพระราชกิจอื่น ๆ ของเยโฮรัม” (the rest of the acts of Joram )-2พศด.21:4-20

“หนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งยูดาห์” (the Book of the Chronicles of the Kings of Judah) –1พกษ.14:29

8:24     “ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ” (slept with his fathers) 1พกษ.1:21;2พศด.21:20

8:25     “ในปีที่ 12 แห่งรัชกาลโยรัม” (In the twelfth year of Joram) –ปี 841 ก.ค.ศ.

-ใน 9:29  ปีแรกของรัชกาลโยรัมนั้น นับเป็นปีขึ้นครองราชย์ และปีที่ 2 ถือว่าเป็นปีแรกของรัชกาล แต่ในที่นี้นับปีที่ขึ้นครองราชย์เป็นปีแรกของรัชกาล

8:26     “มีพระชนมายุ 22 พรรษา” (was twenty-two years old) –2พศด.22:2

8:27     “ดำเนินไปกับโยรัมพระราชโอกาสของอาหับ”( walked in the way of the house of Ahab)  –2พศด.22:3-5

8:28    “เสด็จไปกับโยรัมพระราชโอรสของอาหับเพื่อทำสงครามกับฮาซาเอล” (He went with Joram the son of Ahab to make war against Hazael) = เช่นเดียวกับที่เยโฮชาฟัทเข้าร่วมกับอาหับในการต่อสู้กับซีเรียที่    ราโมทกิเลอาด (1พกษ.22) และอาหับพบกับความตาย (1พกษ.22:37)  = ในตอนนี้อาหัสยาห์ก็ได้ร่วมกับโยรัม ญาติฝ่ายแม่ในการกระทำในลักษณะที่คล้าย ๆ กัน ครั้งนี้  ผลคือ โยรัมได้รับบาดเจ็บ และขณะที่กำลังพักฟื้นที่ยิสเรเอล (1พกษ.21:1) ทั้งโยรัมและอาหัสยาห์หลานชายก็ถูกเยฮูสังหาร(9:14-28)

 คำถามนำอภิปราย

  1.   แม้ว่าชีวิตของคุณอาจจะเคยได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้ามาแล้ว แต่คุณก็อาจเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ ขึ้นอีกได้ คุณเคยประสบกับเหตุการณ์ในทำนองที่กล่าวมาหรือไม่? แล้วคุณฟันฝ่ามันออกมาได้อย่างไร?
  2. คุณเคยมีประสบการณ์อะไรกับพระคุณและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณ? (แบ่งปัน)
  3. เคยมีผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณในฐานะที่เป็นผู้เชื่อพระเจ้าบ้างหรือไม่?  ในเรื่องอะไร? และคุณช่วยเขาหรือไม่?  อย่างไร?
  4. คุณเคยคิดหรือหวังว่าจะได้ข่าวดี แต่กลับได้ยินข่าวร้ายแทนบ้างหรือไม่?  เรื่องราวเป็นอย่างไร? แบ่งปัน
  5. คุณเคยร้องไห้ทุกข์ใจเพราะได้รับรู้หรือได้เห็นโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดอยู่ หรือกำลังจะเกิดขึ้น (ในอนาคตอันใกล้) บ้างหรือไม่? และคุณรับมืออย่างไร?
  6. คุณเคยเห็นคนที่ดูเหมือน “เล็กน้อย” หรือ “ดูไม่สำคัญ”  แต่ภายหลังกลับมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวง และสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงบ้างหรือไม่? อย่างไร?
  7. คุณเคยได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าเพียงเพราะว่า พระเจ้าพอพระทัยในคนที่มาก่อนหน้าคุณซึ่งพระเจ้าทรงสัญญากับเขาว่า จะคุ้มครองพวกเขาและผู้ที่สืบต่อจากพวกเขาบ้างหรือไม่? อย่างไร?(หรือกลับกัน)

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.