มี.ค. 232014
 

ImageHandler

23 มีนาคม 2014

สวัสดีครับชาว CJ และญาติมิตร

ขอทักทายทุกท่านในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า!

วันนี้ผมดีใจที่ได้ร่วมนมัสการกับพี่น้องที่รักของผม ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ทุกท่านให้ได้รับในสิ่งที่ท่านต้องการและเป็นผลดีต่อท่าน!

ผมขอให้ทุกท่านนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง

 1. อะไรที่ไม่ได้ออกมาจากจิตและวิญญาณ -สิ่งนั้นก็ไร้ผล
 2. อะไรที่ออกมาจากใจแต่เป็นสิ่งไม่จริงไม่ถูกต้อง -ก็ไร้ความหมายเช่นกัน

ขอให้เราวางภาระ ความคิด อารมณ์ ความเป็น “อัตตา” สูงของเราลง และถ่อมใจเข้าใกล้พระเจ้าด้วยกัน ขอให้

เราเปิดตา เปิดใจ เปิดหู รับคำสอนจากพระองค์ด้วยความกระตือรือร้น พร้อมทั้งให้ตั้งใจเชื่อฟังปฏิบัติตาม โดยไม่มีข้ออ้างข้อแก้ตัวใด ๆ อันจะเป็นที่ทำให้สิ่งที่พระเจ้าต้องการสอนเราต้องสูญหรือเสียไปอย่างน่าเสียดาย!

ผมพยายามหาทางลัดในการเป็นคริสเตียนหรือสาวกที่ดีของพระเจ้า โดย

 1. ไม่ต้องกลับใจ – เข้าหาพระเจ้าเพื่อรับพระคุณทุกวัน
 2. ไม่ต้องกระตือรือร้น – เข้าหาพระเจ้า เพื่อรับฟังคำสอน คำเทศนาหรือคำแนะนำของพระองค์ทุกวัน
 3. ไม่ต้องเกื้อกูล สามัคคีธรรมหนุนใจหรือรับใช้กันในหมู่ผู้เชื่อเป็นประจำ

แต่ก็ต้องขอสารภาพตามตรงเลยว่า ผมหาไม่เจอเพราะว่า เป็นไปไม่ได้!

ใช่ครับ!  เราต้องเข้าหา เข้าใกล้พระเจ้าทุกวัน แบบไม่อาจขาดได้ หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็ต้องบอกว่า เราต้องเข้าใกล้พระองค์ทุกวินาที มิฉะนั้น เราพลาดเสียหายจนสาหัสเกินจะรับได้

“พวกท่าน​จง​เข้า​ใกล้​พระเจ้า แล้ว​พระองค์​จะ​เสด็จ​เข้ามา​ใกล้​ท่าน พวก​คนบาป​เอ๋ย จง​ชำระ​มือ​ให้​สะอาด คน​สอง​ใจ จง​ชำระ​ใจ​ให้​บริสุทธิ์”  (ยากอบ 4:8)

หากวันนี้ เราต้องการนมัสการพระเจ้าจริง ๆ

 1. เราต้องเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความสำนึกว่า เราเป็นคนบาป และจำเป็นต้องสำนึกตน สารภาพกลับใจใหม่ (ส่วนคนอื่นเขาจะทำหรือไม่ เป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าเราไม่เกี่ยว)
 2. เราต้องเข้าหาพี่น้องของเรา ด้วยทาทีอย่างเดียวกันกับในข้อ 1ละรีบปรับความเข้าใจ/ความสัมพันธ์กับพี่น้องของเรา ถ้าจะให้ดีเราก็ควรทำเช่นนั้นก่อนการนมัสการจะเริ่มขึ้น (หากทำไม่ได้ ก็ควรรีบทำหลังเสร็จสิ้นการนมัสการ)
 3. เราต้องตั้งใจว่า เราจะไม่รับพระคุณของพระเจ้าเปล่า ๆ เราปรารถนาที่จะตอบสนองพระคุณของพระองค์ด้วยการรับใช้ เท่าที่จะทำได้ในทันที แบบไม่รีรอ!

แต่หากว่าท่านคิดไม่ออก มองไม่เห็นช่องทางหรือโอกาส กรุณาติดต่อผมที่ thongchai@gmail.com หรือ 081-8357327 หรือ Line (thongchaibsc) ผมยินดีรับใช้

ผมมีเรื่องวิงวอนพี่น้องเช่นกันดังนี้

 1. ผมต้องการพี่น้องที่เก่งภาษาไทย (รู้จักการจัดลำดับตัวอักษรเพื่อทำสารบัญหนังสือเพลงของ CJ)
 2. ผมต้องการพี่น้องที่ช่วยผมในการจัดเตรียมข้อมูลการเทศน์, การสอน, การเขียนและมีเวลาช่วยหาข้อมูลนั้นให้เป็นประจำทุกสัปดาห์
 3. ผมต้องการคนที่อาสาสมัครสรุปคำสอนและบทเรียนพระคัมภีร์ในวันพฤหัสเพื่อลงสูจิบัตรคริสตจักรประจำสัปดาห์
 4. ผมต้องการคนที่ช่วยบริหารจัดการด้านบัญชีและรายงานการเงิน รวมทั้งทีมหาทุนของ “สื่อเพื่อชีวิต” ที่ผลิตรายการโทรทัศน์ “คำตอบชีวิต” (ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์) กับ “คริสตจักรในบ้าน” (ทุกเสาร์เช้า)

หากพี่น้องท่านใดมีใจช่วยในเรื่องใด เที่ยงวันนี้ ขอรับประทานอาหารร่วมกับผมด้วย

ผมมีหัวข้ออธิษฐานฝากด้วย

 1. อธิษฐานเผื่อค่าย CJ ของเราวันที่ 27-29 มิถุนายน นี้  คุณเล็ก เป็นประธาน ( มีผู้ช่วยคือ อ.อู๊ด, คุณฟั่น, อ.แอน ฯลฯ)  -ขอให้รีบเตรียมตัวล็อคเวลาไว้เพื่อไปด้วยกัน
 2. อธิษฐานเผื่อประเทศชาติของเรา ให้มีทางออกที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นคุณต่อแผ่นดินไทยมากที่สุด
 3. อธิษฐานเผื่อการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันพฤหัสที่ CJ โดยทูลขอพระเจ้าอวยพรสมาชิก CJ และพี่น้องจากที่ต่าง ๆ ที่หิวกระหายพระวจนะของพระเจ้า จะได้รับคุณประโยชน์มหาศาลในฝ่ายจิตวิญญาณ

-ขอบคุณพระเจ้าที่พฤหัสที่ผ่านมามีคนมาเรียนกันแน่นขนัด!

4. อธิษฐานเผื่อกันและกันในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเผื่อพี่น้องที่ห่างเหินและห่างหาย ขอพระเจ้าคุ้มครองและนำเขากลับมาสู่สามัคคีธรรมของคริสตจักรของเรา ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและปกป้องเรานับจากเวลานี้และตลอดสัปดาห์ข้างหน้านี้ด้วยเทอญ

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)