ความคิดอย่าให้เป็นอย่างนี้!

อย่าคิดอย่างนี้

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า

“ความคิด” เป็นทรัพย์สินที่ล้ำค่าเกินประเมินราคา

คุณค่าตัวของเราขึ้นอยู่กับคุณค่าความคิดของเรา!

คิดลบ ได้ลบ

คิดบวก ได้บวก

คิดท้อ ได้ความพ่ายแพ้

คิดสู้ มีกำลังใจได้ชัยชนะ

คิดไม่ดี จะนำปัญหามาสู่ตัวของเราและคนอื่น

คิดดี จะเป็นพรแก่ตัวเองและคนรอบตัว

ในพระคัมภีร์เตือนว่ามีความคิดหลายอย่างที่เราต้องพึงระวังอย่าให้เกิดขึ้นในสมองหรือใจของเรา!

ดังเช่น

1.    อย่าคิดว่าตนฉลาด -สภษ.3:7

2.   อย่าคิดว่าตนคิดถูกคนเดียว-สภษ.16:25

3.   อย่าคิดเห็นแก่คนเองฝ่ายเดียว-1คร.13:5

4.   อย่าคิดอิจฉา/ริษยา -สภษ.24:1;กจ.7:9

5.   อย่าคิดแผนร้าย(ชั่ว) -สภษ.30:32;มธ.9:4;อฟ.4:3

6.   อย่าคิดแช่งด่า -ปญจ.10:20

7.   อย่าคิดวิตกกังวลถึงชีวิต -ลก.21:34;1ปต.3:14

8.   อย่าคิดถ้อยคำหลอกลวง  -สดด.35:20

9.   อย่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ   -รม.1:21

10.  อย่าคิดด้วยเหตุผล จอมปลอม -2คร.10:5

11. อย่าคิดแต่แสดงความคิดเห็นของตน -สภษ.18:2

12. อย่าคิดเสียดาย(เมื่อให้) -ฉธบ.15:10

13. อย่าคิดว่าพระเจ้าลืม  -สภษ.10:11

14.  อย่าคิดถือตัวเกินที่ควรคิด  -รม.12:3

ฉะนั้น หากว่าเราต้องการจะให้ชีวิตของเราปลอดมลภาวะฝ่ายจิตวิญญาณ ก็ขอให้เราห่างไกลจากความคิดเชิงไม่สร้างสรรค์เหล่านั้น หรือหากมันยังคงติดอยู่ในสมองของเราในเวลานี้  ก็ขอให้เรารีบถอดทิ้งหรือชำระล้างสมองกับใจของเราให้สะอาดโดยทันที เพื่อว่าเราจะได้ปลอดภัยจากมลพิษทางความคิดนั้น!

…จะดีไหมครับ?

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.