ไม่มีใครควรพินาศ

ไม่มีใครควรพินาศ

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดว่าเฉื่อยช้านั้น แต่ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านาน ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่จะให้คนทั้งปวงมาถึงการกลับใจเสียใหม่ (2 เปโตร 3:9)

บางคนเชื่อว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่จะได้รับความรอด คนพวกนี้ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้แล้ว ไม่มีอะไรที่เราทำได้อีกแล้ว พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าได้กำหนดบางคนไว้ให้ไปสวรรค์ และบางคนไปนรก

ผมไม่เชื่อแม้แต่วินาทีเดียว!

ผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้รับความรอด อ่านพระวจนะด้านบน – โดดเด่นชัดเจนบนกระดาษสีขาว อย่ามีความคิดว่าพระเจ้าทรงสร้างทารกน้อยขึ้นมาและตรัสว่า “เด็กคนนี้ ต้องตกนรก ไม่มีใครช่วยอะไรได้”

ผมไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อย!

ฟังนะครับ – พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่จะให้คนทั้งปวงมาถึงการกลับใจเสียใหม่

การเชื่อแบบนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การไปแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งความรอดกับผู้คนเป็นอีกเรื่อง คุณจะทำอย่างไรเพื่อจะไปบอกผู้คนว่าพวกเขามีโอกาสรอดได้? คุณนำพระเยซูคริสต์ออกไปแบ่งปันหรือเปล่าครับ?

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย : Love worth finding Ministries : www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.