ความคิดต้องเป็นอย่างนี้

คิดพ้นน้ำ

“ความคิด” เป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่น

อาจทำให้เราดีกว่า หรือแย่กว่า

อาจทำให้เราคงอยู่กับที่หรือเจริญก้าวหน้าไปไกลกว่าเดิม

อาจทำให้เราเป็นได้แต่ผู้ตามหลังตลอดไป

หรือทำให้เรากลับกลายเป็นผู้นำที่เดินหน้า

ดังนั้น   จงคิดให้เป็น   จงคิดให้ถูกต้อง   และ  จงคิดให้ดี !

ความคิดอะไรที่ไม่ดี ไม่งาม หรือ ไม่ควร ก็จงตัดทิ้งไป และจงบรรจงเลือกสรรความคิดที่พึงมีเพิ่มเติมเข้าไปในชีวิต!

ในพระคัมภีร์ได้ให้คำแนะนำไว้มากมายถึงความคิดที่เราพึงมี นั่นคือ เราควร

1.  คิดอย่างพระเจ้า -มก.8:33

2. คิดดี  มีปัญญา -สดด.45:1-ปฐก.41:33

3. คิดการดี -สภษ.14:22

4. คิดถ่อมสุขุม -รม.12:3

5. คิดยอมรับในความคิด ของกันและกัน -รม.14:5

6. คิดราคาก่อนลงมือทำ  -ลก.14:28

7. คิดดีสนองคิดร้าย -ปฐก. 50:20

8. คิดพร้อมเพรียง  อย่างเดียวกัน -ฟป.2:2;1ปต.4:1

9. คิดถึงคำของพระคริสต์ -มก.14:72

10. คิดได้ว่าพระเจ้าเป็นความรัก -พคค.3:21

11. คิดอย่างผู้ใหญ่ -ฟป.3:15;1คร.14:20

 ดังนั้น หากว่าวันนี้ คุณคิดดี -คุณจะพูดดี และทำดีออกมา  หากคุณคิดไม่ดี –คุณก็จะพูดหรือทำไม่ดีออกมาเช่นกัน!

ขอให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากความคิดและคำพูดของคุณ

ขอให้ความคิดของคุณทำให้ชีวิตของคุณมีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้า และคนในแผ่นดินไทยนี้ (รวมทั้งคนในคริสตจักรและในบ้านของคุณ) มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลาย ๆ เท่า!

 …จะดีไหม?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/

thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.