บทเรียน 2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 20

รอดโดยพระคุณ แต่พังเพราะการโอ้อวด

พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 20:1-21

อ้างอิง            2พศด.32:24-26;32-33;อสย.38:1-8;39:1-8

บทนำ                 พระเจ้าทรงมีพระคุณแก่คนที่ติดตามพระองค์อยู่เสมอมา และเสมอไป   แต่บางครั้งเราอาจนำเอาปัญหามาสู่ตัวเองอย่างไม่จำเป็น

ดังนั้น จงระวังไว้เสอมว่า ในยามที่พระเจ้าทรงอวยพรหรือช่วยเหลือเรา อย่าให้เราหลงระเริงจนประมาทขาดสติยั้งคิด เพราะว่า ผลลัพธ์หรือหายนะที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นอาจหนักหนาสาหัสจนเกินกว่าที่เราจะรับได้!

บทเรียน

20:1 “ใน ​เวลา​นั้น เฮเซคียาห์​ประชวร​ใกล้​จะ​สิ้น​พระชนม์ และ​ผู้​เผย​พระวจนะ​อิสยาห์​บุตร​อามอส​เข้า​มา​เฝ้า​พระองค์และ​ทูล​พระองค์​ว่า “พระยาห์เวห์​ตรัส​ดังนี้​ว่า ‘จง​จัด​การ​บ้าน​เมือง​ของ​เจ้า​ให้​เรียบร้อย เจ้า​กำลัง​จะ​ตาย​และ​ไม่​ฟื้น

   (In those days Hezekiah became sick and was at the point of death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came to him and said to him, “Thus says the Lord, ‘Set your house in order, for       you shall die; you shall not recover.’” )

20:2 “แล้ว​เฮเซคียาห์​หัน​พระพักตร์​เข้า​ข้างฝา และ​อธิษฐาน​ต่อ​พระยาห์เวห์​ว่า”

         (Then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord, saying, )

20:3 “ข้าแต่ ​พระยาห์เวห์ ขอ​ทรง​ระลึก​ว่า ข้า​พระองค์​ดำเนิน​อยู่​เฉพาะ​พระพักตร์​ของ​พระองค์​ด้วย​ความ​ ซื่อสัตย์​  และ​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ และ​ได้​ทำ​สิ่ง​ดี​ใน​สายพระเนตร​ของ​พระองค์” แล้ว​เฮเซคียาห์​ทรง​กันแสง​มาก”

                 (“Now, O Lord, please remember how I have walked before you in faithfulness and with a whole heart, and have done what is good in your sight.” And Hezekiah wept bitterly. )

20:4 “และ​ก่อน​ที่​อิสยาห์​จะ​ออก​ไป​ถึง​ลาน​กลาง พระวจนะ​ของ​พระยาห์เวห์​มา​ถึง​ท่าน​ว่า”

                 (And before Isaiah had gone out of the middle court, the word of the Lord came to him: )

20:5 “จง​กลับ​ไป​บอก​เฮเซคียาห์​ผู้นำ​ประชากร​ของ​เรา​ว่า พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ดาวิด​บรรพบุรุษ​ของ​เจ้า ตรัส​ดังนี้​ ว่า เรา​ได้​ยิน​คำ​อธิษฐาน​ของ​เจ้า​แล้ว เรา​ได้​เห็น​น้ำตา​ของ​เจ้า​แล้ว ดูสิ เรา​จะ​รักษา​เจ้า ใน​วัน​ที่​สาม เจ้า​จะ​ขึ้น​ไป​ยัง​พระนิเวศ​ของ​พระยาห์เวห์”

       (“Turn back, and say to Hezekiah the leader of my people, Thus says the Lord, the God of  David your father: I have heard your prayer; I have seen your tears. Behold, I will heal you. On       the third day you shall go up to the house of the Lord, )

20:6 และ ​เรา​จะ​เพิ่ม​ชีวิต​ของ​เจ้า​อีก 15 ปี เรา​จะ​ช่วย​กู้​เจ้า​และ​เมือง​นี้​จาก​มือ​ของ​พระราชา​แห่ง​อัสซีเรีย และ​จะ​ป้องกัน​เมือง​นี้​ไว้​เพื่อ​เห็นแก่​เรา​เอง และ​เพื่อ​เห็นแก่​ดาวิด​ผู้​รับใช้​ของ​เรา

         (and I will add fifteen years to your life. I will deliver you and this city out of the hand of the king   of Assyria, and I will defend this city for my own sake and for my servant David’s sake.” )

20:7 “และ​อิสยาห์​บอก​ว่า “พวกท่าน​จง​เอา​ขนม​มะเดื่อ​มา​อัน​หนึ่ง” พวกเขา​ก็​เอา​มา​วางไว้​บน​พระยอด​นั้น แล้ว​ เฮเซคียาห์​ก็​ทรง​หาย​เป็น​ปกติ”

               (And Isaiah said, “Bring a cake of figs. And let them take and lay it on the boil, that he may   recover.”)

20:8 “และ​เฮเซคียาห์​ตรัส​กับ​อิสยาห์​ว่า “อะไร​เป็น​หมาย​สำคัญ​ที่​แสดง​ว่า​พระยาห์เวห์​จะ​ทรง​รักษา​ข้า พเจ้า และ​ที่​  แสดง​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ขึ้น​ไป​ยัง​พระนิเวศ​ของ​พระยาห์เว ห์​ใน​วัน​ที่​สาม

                 (And Hezekiah said to Isaiah, “What shall be the sign that the Lord will heal me, and that I shall      go up to the house of the Lord on the third day?” )

20:9 “และ​อิสยาห์​ทูล​ว่า “นี้​เป็น​หมาย​สำคัญ​สำหรับ​ฝ่า​พระบาท​จาก​พระยาห์เวห์ ที่​พระยาห์เวห์​จะ​ทรง​ทำ​ตาม​ที่​พระองค์​ตรัส​ไว้ คือ​จะ​ให้​เงา​คืบหน้า​ไป​สิบ​ขั้น หรือ​จะ​ให้​ย้อนกลับ​มา​สิบ​ขั้น​ดี?”

               (And Isaiah said, “This shall be the sign to you from the Lord, that the Lord will do the thing that   he has promised: shall the shadow go forward ten steps, or go back ten steps?” )

20:10 “เฮเซคียาห์​ตรัส​ตอบ​ว่า “เป็น​เรื่อง​ง่าย​ที่​เงา​จะ​ยาว​ออก​ไป​อีก​สิบ​ขั้น แต่​ขอ​ให้​เงา​ย้อนกลับ​มา​สิบ​ขั้น

(And Hezekiah answered, “It is an easy thing for the shadow to lengthen ten steps. Rather let the  shadow go back ten steps.” )

20:11 “และ​อิสยาห์​ผู้​เผย​พระวจนะ​ได้​ร้องทูล​พระยาห์เวห์ และ​พระองค์​ทรง​นำ​เงา​ซึ่ง​เลย​ไป​ใน​นาฬิกา​แดด​ของ​อาหัส​ ย้อน​กลับ ​มา​สิบ​ขั้น”

       (And Isaiah the prophet called to the Lord, and he brought the shadow back ten steps, by  which it had gone down on the steps of Ahaz)

20:12 “คราว​นั้น เมโรดัคบาลาดัน พระราชโอรส​ของ​บาลาดัน พระราชา​แห่ง​บาบิโลน ทรง​ส่ง​พระราชสาร​และ​เครื่อง​บรรณา​การ​มา​ยัง​เฮเซคียาห์ เพราะ​พระองค์​ทรง​ได้​ยิน​ว่า​เฮเซคียาห์​ประชวร”

         (At that time Merodach-baladan the son of Baladan, king of Babylon, sent envoys with letters  and a present to Hezekiah, for he heard that Hezekiah had been sick. )

20:13 “และ​เฮเซคียาห์​ได้​ทรง​ต้อนรับ​พวกเขา และ​ทรง​พา​พวกเขา​ชม​คลัง​ทรัพย์​ทั้งหมด​ของ​พระองค์ ให้​ชม​เงิน ทองคำ เครื่อง​เทศ น้ำมัน​อย่าง​ดี และ​คลัง​พระแสง​ ของ​พระองค์ และ​ทุก​อย่าง​ซึ่ง​มี​ใน​ท้อง​พระคลัง ไม่มี​สิ่งใด​ใน​พระราชวัง​หรือ​ใน​ราชอาณาจักร​ทั้งสิ้น​ของ​ พระองค์ ซึ่ง​เฮเซคียาห์​ไม่ได้​สำแดง​แก่​เขา”

      (And Hezekiah welcomed them, and he showed them all his treasure house, the silver, the gold,     the spices, the precious oil, his armory, all that was found in his storehouses. There was nothing  in his house or in all his realm that Hezekiah did not show them. )

20:14 “แล้ว​อิสยาห์​ผู้​เผย​พระวจนะ​ก็​เข้าเฝ้า​กษัตริย์​เฮเซคียาห์ และ​ทูล​พระองค์​ว่า “คน​เหล่านี้​ทูล​อะไร​บ้าง? และ​เขา​มา​เฝ้า​พระองค์​จาก​ที่​ไหน?” และ​เฮเซคียาห์​ตรัส​ว่า “เขา​มา​จาก​เมือง​ไกล​คือ​จาก​บาบิโลน

       (Then Isaiah the prophet came to King Hezekiah, and said to him, “What did these men say?   And from where did they come to you?” And Hezekiah said, “They have come from a far         country, from Babylon.” )

20:15 “ท่าน​ทูล​ว่า “พวกเขา​เห็น​อะไร​ใน​พระราชวัง​ของ​พระองค์​บ้าง?” และ​เฮเซคียาห์​ตรัส​ตอบ​ว่า “เขา​เห็น​ทุก​อย่าง​ใน​วัง​ของ​เรา ไม่มี​สิ่งใด​ใน​พระคลัง​ของ​เรา​ที่​เรา​ไม่ได้​สำแดง​แก่​เขา

                 (He said, “What have they seen in your house?” And Hezekiah answered, “They have seen all   that is in my house; there is nothing in my storehouses that I did not show them.”)

20:16 “แล้ว​อิสยาห์​ทูล​เฮเซคียาห์​ว่า “จง​ฟัง​พระวจนะ​ของ​พระยาห์เวห์”

                 (Then Isaiah said to Hezekiah, “Hear the word of the Lord: )

20:17 “นี่แน่ะ วัน​เวลา​กำลัง​มา​ถึง​เมื่อ​ทุก​สิ่ง​ใน​วัง​ของ​เจ้า และ​สิ่ง​ที่​บรรพบุรุษ​ของ​เจ้า​ได้​สะสม​มา​จน​ถึง​ทุก​วันนี้ จะ​ต้อง​ถูก​เอา​ไป​ยัง​บาบิโลน และ​ไม่มี​สิ่ง​ใด​เหลือ​เลย พระยาห์เวห์​ตรัส​ดังนี้​แหละ”

                   (Behold, the days are coming, when all that is in your house, and that which your fathers have  stored up till this day, shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. )

20:18 “และ​ลูก​บางคน​ซึ่ง​ถือ​กำเนิด​จาก​เจ้า ผู้​ซึ่ง​เกิด​แก่​เจ้า จะ​ถูก​นำ​เอา​ไป และ​พวกเขา​จะ​ไป​เป็น​ขันที​ใน​พระราชวัง​ของ​พระราชา​แห่ง​บาบิโลน

       (And some of your own sons, who shall be born to you, shall be taken away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon.” )

20:19 “แล้ว​เฮเซคียาห์​ตรัส​กับ​อิสยาห์​ว่า “พระวจนะ​ของ​พระยาห์เวห์​ซึ่ง​ท่าน​กล่าว​นั้น​ดี​แล้ว” ที่​ตรัส​อย่าง​นี้​เพราะ​ทรง​คิด​ว่า “ก็​ดี​แล้ว​มิใช่​หรือ? ใน​เมื่อ​มี​ความ​อยู่​เย็น​เป็น​สุข​และ​ความ​ปลอดภัย​ใน​สมัย​ของ​เรา

                   (Then Hezekiah said to Isaiah, “The word of the Lord that you have spoken is good.” For he  thought, “Why not, if there will be peace and security in my days?”)

20:20 “ส่วน​พระราชกิจ​อื่นๆ ของ​เฮเซคียาห์ และ​พระราช​อำนาจ​ทั้งสิ้น​ของ​พระองค์ และ​การ​ที่​พระองค์​ทรง​สร้าง​สระ​และ​ราง​ระบาย​น้ำ นำ​น้ำ​เข้า​มา​ใน​กรุง​อย่างไร ได้​บันทึก​ไว้​ใน​หนังสือ​พงศาวดาร​กษัตริย์​แห่ง​ยูดาห์​ไม่​ใช่​หรือ?”
       (The rest of the deeds of Hezekiah and all his might and how he made the pool and the conduit  and brought water into the city, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings    of Judah?

20:21 “และ​เฮเซคียาห์​ทรง​ล่วงหลับ​ไป​อยู่​กับ​บรรพบุรุษ และ​มนัสเสห์​พระราชโอรส​ของ​พระองค์​ได้​ขึ้น​ครองราชย์​ แทน”

                   (And Hezekiah slept with his fathers, and Manasseh his son reigned in his place.)

 

ข้อมูลมีประโยชน์

20:1     “ในเวลานั้น” (In those days) = ช่วงเวลาที่กษัตริย์เฮเซคียาห์เจ็บป่วย (ข.1-11)

= อาการเจ็บป่วยนี้เกิดก่อนเขาเสียชีวิตประมาณ 15 ปี (ข.6) ดังนั้นในเวลานั้น เขาน่าจะอายุราว ๆ 37-38 ปี โดยสันนิษฐานว่า เขาเริ่มครองราชย์เพียงผู้เดียว เมื่ออายุ 25 ปี ในปี 715 ก.ค.ศ.

“อิสยาห์บุตรอามอส” (Isaiah the son of Amoz) –ถูกกล่าวถึงครั้งแรกใน 19:2

20:3     “ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความเต็มใจ”(walked before you in faithfulness and with a whole heart)

= เฮเซคียาห์ แสดงออกว่า เขารับรู้ว่า พระเจ้าเมตตาต่อผู้รับใช้พระองค์อย่างจริงใจ เขามิได้อ้อนวอนขอความช่วยเหลือเพื่อทดแทนความประพฤติดีของเขา (2ซมอ.22:21)

20:5     “เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้ว” (I have heard your prayer) –1พกษ.9:3

“เราได้เห็นน้ำตาของเจ้าแล้ว” (I have seen your tears) –สดด.6:6,8;39:12;56:8

          “เราจะรักษาเจ้า” (I will heal you) = พระเจ้าเป็นผู้กำหนดทุกสิ่งที่เกิดขึ้น (สดด.139:16;อฟ.1:11)

การทูลขอของเฮเซคียาห์ และการตอบสนองของพระเจ้าแสดงว่า

 1. พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจสูงสุด และอำนาจยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้านั้นเป็นพื้นฐานแห่งคำอธิษฐานของเขา
 2. ทั้งคำอธิษฐานด้วยความถ่อมใจ/กลับใจและการตอบสนองของพระเจ้าต่อการสำนึกผิดบาปมีผลกระทบต่อชีวิตของเขา (1พกษ.21:29;อสค.33:13-16)

20:6     “เราจะเพิ่มอายุของเจ้าอีก 15 ปี” (I will add fifteen years to your life) = เฮเซคียาห์เสียชีวิตในปี 686 ก.ค.ศ. ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการต่ออายุของเขาจึงไม่เกินปี 702 ก.ค.ศ.

“เพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา” (for my servant David’s sake) –19:34;1พกษ.11:13

20:7     “พวกท่านจงเอาขนมมะเดื่อมาอันหนึ่ง” (Bring a cake of figs) = เตรียมยาพอกจากมะเดื่อมาพอกที่ฝี (อพย.9:9) = พระเจ้าทรงรักษาเขาให้หายโดยใช้ยาที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว
20:9     “ขั้น” (steps) –ดู ข.11 ;ปท.อสย.38:8

20:10   “เป็นเรื่องง่ายที่เงาจะยาวออกไปอีกสิบขั้น” (It is an easy thing for the shadow to lengthen ten steps) = เงาเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นเรื่องปกติ เพราะเงาทอดไปทิศนั้นตามธรรมชาติ

“แต่ขอให้เงาย้อนกลับมาสิบขึ้น” (or go back ten steps?)

=เฮเซคียาห์ ขอหมายสำคัญ (ที่ยากกว่าเรื่องปกติ) ในเรื่องทิศทาง การเคลื่อนที่ของเงาที่ยากกว่าการเป็นเรื่องง่าย ๆ หรือบังเอิญ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นหมายสำคัญมาจากพระเจ้า

20:11   “เงา…นาฬิกาแดดของอาหัส” (shadow…on the steps of Ahaz) = เครื่องมือที่ใช้วัดหรือบอกเวลาในสมัยโบราณ        ปท.ยชว.10:13;2พศด.32:31

20:12   “เมโรดัคบาลาดัน” (Merodach-baladan) = “(พระ) มาร์ดุคได้ประทานบุตรชายแก่เรา”

= ปกครองบาบิโลนในช่วง 721 – 710 ก.ค.ศ. ก่อนถูกบีบบังคับให้ยอมอยู่ใต้การปกครองของซาร์กอนที่ 2 แห่งอัสซีเรีย

-หลังจากที่ซาร์กอนเสียชีวิตในปี 705 ก.ค.ศ. เมโรดัคบาลาดันได้ปลดปล่อยบาบิโลนเป็นอิสระในช่วงเวลาสั้น ๆ และปกครองบาบิโลนจนกระทั่งเซนนาเคอริบบังคับให้เขาต้องหนีไปในปี 703 ก.ค.ศ.

“ส่งพระราชสารและเครื่องบรรณาการ” (sent envoys with letters and a present) = ส่งสาส์นและของกำนัลมาให้

= เป็นไปได้ว่า เขาพยายามจะดึงเฮเซคียาห์ให้มาเป็นพันธมิตรต่อต้านอัสซีเรีย แม้ว่าเฮเซคียาห์จะปฏิเสธนโยบายสนับสนุนอัสซีเรียของอาหัสผู้เป็นบิดา (16:7) และกบฏต่ออัสซีเรีย (18:7) แต่เขาก็ผิดพลาดที่คิดว่าอิสราเอลจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยการผูกมิตรกับบาบิโลนและอียิปต์ (2พศด.32:31;อสย.30:31;1ซมอ.17:1; 1พกษ.15:19)

20:13   “ต้อนรับ…พาพวกเขาชมคลังสมบัติทั้งหมดของพระองค์” (welcomed them, and he showed them all his treasure house) = เฮเซคียาห์ ต้อนรับคณะฑูตจากบาบิโลนดีเกินไป อาจต้องการสร้างความประทับใจในความมั่งคั่งและอำนาจของยูดาห์ เพื่อเป็นพื้นฐานการร่วมมือในการต่อต้านอัสซีเรีย แต่ก็เป็นการปฏิเสธพื้นฐานความจริงที่ว่า กษัตริย์อิสราเอลนั้นอยู่ใต้พันธสัญญากับพระเจ้า (2ซมอ.24:1)

“เงิน…น้ำมันอย่างดี” (the silver… the precious oil) = การที่สมบัติเหล่านี้ยังอยู่แสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการถวายบรรณาการให้แก่เซนนาเคอริบในปี 701 ก.ค.ศ. (18:15-16)

20:14   “คนเหล่านั้นทูลอะไรบ้าง” (What did these men say?) = เฮเซคียาห์ ไม่ได้ตอบคำถามอิสยาห์ว่า คณะฑูตบาบิโลนมีเป้าหมายอะไรในทางการทูต

20:17   “จะต้องถูกกวาดไปยังบาบิโลน” (shall be carried to Babylon) = การที่เฮเซคียาห์ต้อนรับพวกบาบิโลนจะส่งผลตรงกันข้ามกับที่เขาต้องการและคาดหวังไว้ อิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 115 ปี ถึงการตกเป็นเชลยที่บาบิโลน ซึ่งเป็นคำทำนายที่ไม่ธรรมดาเลย เพราะว่าในเวลานั้นอัสซีเรียมีอำนาจมากที่สุดในโลกและยูดาห์ก็กลัวอัสซีเรียไม่ใช่บาบิโลน

20:18   “ลูกบางคน…ผู้ซึ่งเกิดแก่เจ้าจะถูกนำเอาไป” (some of your own sons, who shall be born to you, shall be taken away) = “วงศ์วานของเจ้าบางคนจะถูกกวาดต้อนไป”

= มนัสเสห์ บุตรชายของเฮเซคียาห์เองถูกอัสซีเรียจับไปเป็นนักโทษอยู่ระยะหนึ่งในบาบิโลน (2พศด.33:11) และต่อมาภายหลังวงศ์วานของดาวิดอีกหลายคนก็ถูกกวาดต้อนไปด้วย (24:15;25:7;ดนล.1:3)

20:19   “พระวจนะของพระยาห์เวห์ซึ่งท่านกล่าวนั้นดีแล้ว” (The word of the Lord that you have spoken is good.) = ถึงแม้จะเข้าใจได้ว่า เฮเซคียาห์พูดเช่นนั้นด้วยความโล่งใจอย่างเห็นแก่ตัว ว่าตัวเองไม่ต้องประสบกับเรื่องร้ายตามคำพยากรณ์ด้วยตัวเองแต่ก็มองได้อีกแง่ถึงความถ่อมใจในการยอมรับการพิพากษาของพระเจ้า (2พศด.32:26) และซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าที่ประทานช่วงเวลาแห่งความสงบสุขช่วงหนึ่งให้แก่ชนชาติยูดาห์

20:20   “สร้างสระและรางระบายน้ำ” ( made the pool and the conduit) = สระน้ำและท่อส่งน้ำ, เฮเซคียาห์ได้สร้างท่อส่งน้ำจากน้ำพุกีโฮน (1พกษ.1:33,38) ไปยังสระน้ำ(2พศด.32:30) ภายในกำแพงเมือง ท่อส่งน้ำนี้ทำให้เยรูซาเล็มยังคงเข้มแข้งในยามที่ถูกล้อม เพราะมีน้ำใช้อยู่เสมอ

-ในปี ค.ศ. 1880 ปี มีการค้นพบจารึก (จารึกสิโลอัม) บนกำแพงหินที่ปากทางของท่อส่งน้ำนี้ บรรยายถึงวิธีการก่อสร้าง ท่อน้ำนี้ตัดผ่านหินทึบ มีความยาวประมาณ 534 เมตร ความสูงมีตั้งแต่ 12 เมตร ถึง 3.5 เมตร และโดยเฉลี่ยแล้วกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร (1พกษ.14:29)

คำถามนำอภิปราย

 1. คุณเคยป่วยหรือประสบเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะตายบ้างหรือไม่? อย่างไรบ้าง? (แบ่งปัน)
 2. คุณเคยรู้สึกว่า คุณทุ่มเทในทางดี(หรือทางของพระเจ้า)อย่างซื่อสัตย์ แต่ได้รับผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามและ         คุณเสียใจบ้างหรือไม่? อย่างไร?
 3. คุณเคยมีประสบการณ์กับการที่พระเจ้าทรงสดับคำอธิษฐานด้วยน้ำตาของคุณและตอบคำทูลขอนั้นบ้างหรือไม่? อย่างไร?
 4. คุณเคยได้รับการรักษาหรือการยืดชีวิตจากพระเจ้าบ้างหรือไม่? อย่างไร?

…..1) โดยตรงจากพระเจ้า ที่ไม่ผ่านใคร?

…..2) โดยอ้อมจากพระเจ้า โดยผ่านมือหมอหรือยา?

 1. คุณเคยทูลขอหมายสำคัญอะไรจากพระเจ้าบ้าง? ในเรื่องอะไร? แล้วพระเจ้าตอบหรือไม่? อย่างไร?
 2. คุณเคยโอ้อวดในสิ่งใดบ้าง ที่นำความทุกข์ยากลำบากมาสู่คุณหรือลูกหลานของคุณและอย่างไร? คุณรู้สึกอย่างไร?
 3. คุณเคยทำอะไรที่เข้าข่ายสะเพร่า ประมาท หรือหลงตนจนนำความเสียหายมาสู่คุณอย่างใหญ่หลวงบ้างหรือไม่? ในเรื่องอะไร?
 4. คุณเคยเสียใจหรือสำนึกผิดกับสิ่งที่คุณทำความเดือดร้อนให้แก่คนรอบตัวของคุณอย่างจริงใจหรือไม่? ในเรื่องอะไร? และคุณทำอะไรบ้าง?

  ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.