ลานคุณขาดหรือยัง?

ตุ๊กตาไขลาน

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”   (มัทธิว 28:19-20)

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเล่นตุ๊กตาไขลานของเธอ วันหนึ่งมันหยุดทำงาน เธอจึงนำตุ๊กตาไปหาแม่ แต่เนื่องด้วยเธอยังเล็กใช้คำพูดไม่เป็น เธอพูดว่า “คุณแม่คะ หนูคิดว่ามันพัง ไม่ยอมออกไปแล้ว”

ผมคิดว่าเป็นอาการเดียวกับหลายๆคริสตจักรในทุกวันนี้ ลานที่ทำให้ “ออกไป” มันเสีย พวกเขาได้รับพระมหาบัญชาจากพระเยซูคริสต์ให้ “ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก” แต่ความสะดวกสบาย หรือข้ออ้างต่างๆนาๆ พวกเขาจึงนั่งตรึงกับที่ ไม่เคยแม้แต่จะข้ามถนน เพื่อไปแบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์

แต่พระมหาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยเปลี่ยน และไม่มีการประนีประนอมต่อโลกทุกวันนี้ ยังเป็นเหมือนเดิมกับที่บัญชาไว้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว แปลว่าภารกิจเรายังเหมือนเดิม “จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา” เชื่อฟังพระมหาบัญชานี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิตคริสเตียน!

ความรักของพระเยซูคริสต์ผลักดันเราให้ทำตามพระมหาบัญชา ออกไปแบ่งปันข่าวประเสริฐกับผู้อื่น ดังนั้นอย่ามีชีวิตที่เหมือนตุ๊กตา “ลานขาด” ไม่ว่าจะข้ามถนนไปอีกฟาก หรือออกไปทั่วโลก จงออกไปแบ่งปันพระเยซูคริสต์กับคนที่ไม่รู้จักพระองค์นะครับ

จงออกไปแบ่งปันพระเยซูคริสต์กับผู้อื่นที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ตาม

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jackgraham.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.