ผิด ก็คือ ผิด!

ผิด ถูก

“ผิดก็คือ ผิด แม้ว่า ทุก ๆ คนทำมันอยู่ ถูกก็คือ ถูก แม้ว่าจะไม่มีใครทำมันก็ตาม!”

(Wrong, is wrong Even if everyone is doing it.  Right, is rightEven if no one is doing it.)

การอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น นับว่าเป็นสิ่งยากที่จะไม่ทำตามสิ่งที่คนในสังคมนั้น ๆ กระทำกัน เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ตัวของเราจะต้องปฏิบัติตามขนบประเพณี หรือวิถีที่คนในชุมชนนั้น ๆ ปฏิบัติกันอยู่!

ดังภาษิตที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ให้หลิ่วตามตาม!”

จริง ๆ แล้ว พวกเราที่เป็นคริสเตียนก็ควรกระทำเช่นนั้นเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม คริสเตียนเรามี “หลักศีลธรรม” หรือ “จริยธรรมที่มาจากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์” ที่เราต้องปฏิบัติตามเช่นกัน

ดังนั้น หากว่าวิถีปฏิบัติของสังคมที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ขัดแย้งกับวิถีปฏิบัติของพระเจ้า ที่มอบหมายให้เราปฏิบัติตาม เราต้องพิจารณาดูว่าสมควรจะทำอย่างไร?

หากว่าวิถีที่ขัดแย้งกันนั้นเป็นเรื่องผิวเผินแค่เปลือกหรือรูปแบบภายนอก ซึ่งไม่ได้กระทบต่อหลักการถูก-ผิด ภายในจิตสำนึกผิดชอบชั่วดี ก็พอจะประนีประนอมกันได้ !

แต่หากว่า วิถีทั้ง 2 นั้นขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง เราคงต้องเลือก ประพฤติปฏิบัติตามวิถีที่ถูกต้องของพระเจ้า แม้ว่าจะต้องจ่ายราคาแพงสักเพียงใดก็ตาม ดังนั้น ถูกก็คือ ถูก แม้ใคร ๆ จะว่าผิดก็ช่างเขา!

เช่นเดียวกัน ผิดก็คือ ผิด แม้ว่าใคร ๆ จะว่าถูกก็ตาม

พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ชัดเจนในเรื่องนี้ว่า…

“จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่ว”   มัทธิว 5:37

(Let what you say be simply ‘Yes or No’ ; anything more than this comes from evil.)

ดังนั้น เราต้องเป็นคนมีความซื่อตรง ในวิจารญาณของตัวเรา

เราจะไม่ยอมปล่อยให้สังคมหรือผู้ใดมากดดันบีบคั้นให้ตาเราบอด หูเราหนวก หรือสมองเราชำรุดเสียหาย จนแยกไม่ได้ว่า อะไรถูก และอะไรผิด!

ผิดก็คือ ผิด               ถูกก็คือ ถูก               จริงก็คือ จริง

ฉะนั้น ต่อจากนี้ไป ขอให้เรายึดถือวิถีทางข้างต้นนี้เป็นแนวทางปฏิบัติของเรา ทั้งในการคิด การพูด และการกระทำ ทุกเรื่องในชีวิตของเรา

…จะดีไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer,  

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.