แค่ทางผ่านกลับไปบ้านของเรา

หว่านเมล็ดพันธ์

ดูก่อนท่านที่รัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน (1เปโตร 2:11)

พระเจ้าทรงช่วยกู้คุณออกจากโลกนี้ และทรงส่งคุณกลับเข้าไปในโลกเพื่อบอกคนทั้งหลายว่าพระเยซูคริสต์ช่วยให้รอดบาปได้ พระองค์ทรงหว่านคุณออกไปเหมือนหว่านเมล็ดพันธ์ที่มีค่า คุณเป็นทูต เป็นตัวแทนของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทำหน้าที่อยู่ในแผ่นดินของคนต่างด้าว

คุณไม่เพียงแต่ถูกหว่านออกไปเหมือนเมล็ดพันธ์ที่มีค่า คุณยังถูกหว่านออกไปในฐานะธรรมิกชนที่พร้อมจะทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ คุณเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินที่คุณต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆ แต่คุณไม่ต้องลงหลักปักฐานบนโลกใบนี้ เพราะที่นี่ไม่ใช่บ้าน คุณเพียงแค่เดินทางผ่านไป

คุณควรอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ถ้าผมจะสร้างรัง ขอทรงใส่ต้นหนามไว้ในรังนั้น” ถ้าคุณหลงไหลได้ปลื้มในโลกใบนี้ ทั้งๆที่เป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ คุณก็จะเป็นคนที่เท้าข้างหนึ่งอยู่ในโลก และอีกข้างอยู่ในสวรรค์ ในไม่ช้าโลกใบนี้จะหยิบยื่นให้คุณแต่ความทุกข์ยาก และเป็นความทุกข์ที่จะกัดกร่อนวิญญาณจิตของคุณไปด้วย

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.