พระคุณใดที่คุณต้องการในวันนี้?

พระคุณที่มีพร้อมเสมอ

ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า (1เปโตร 4:10)

พระคัมภีร์พูดถึงพระคุณ “นานาประการ” ของพระเจ้า สิ่งนี้แปลว่าอะไร? แปลว่าเราสามารถมีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าได้หลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น มีพระคุณแห่งการร้องเพลง เมื่อ อ.เปาโลและสิลาสติดอยู่ในคุก พระเจ้าประทานพระคุณแห่งการร้องเพลงสรรเสริญให้กับพวกท่าน (ดูกิจการ 16:25)

ยังมีพระคุณแห่งการพูด โคโลสี 4:6 กล่าวว่า “จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคน” พระเจ้าจะประทานความสามารถในการพูดเกี่ยวกับปัญหาของคุณด้วยพระคุณของพระองค์

พระเจ้าจะประทานพระคุณแห่งการเสริมกำลังให้แก่เรา บ่อยครั้งทิโมธีเจ็บป่วยด้วยหลายโรค อ.เปาโลบอกกับท่านว่า “… จงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์” (2ทิโมธี 2:1)

พระคุณแบบไหนที่จำเป็นสำหรับคุณในวันนี้? พระคุณแห่งการร้องเพลงสรรเสริญ? พระคุณแห่งการพูด? พระคุณแห่งการเสริมกำลัง? หรือว่าทั้งหมด?

ใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้า เพื่อจะมีโอกาสเข้าถึงพระคุณ “นานาประการ” ที่พระองค์เตรียมพร้อมไว้เสมอเพื่อให้เรานำมาใช้

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย : Love worth finding Ministries : www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.