จงรับผิดชอบ!

หยุดตำหนิสภาพแวดล้อม

“จงรับผิดชอบ และเริ่มต้นทำสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อตัวคุณเอง

จงหยุดตำหนิต่อว่าสภาพแวดล้อมของคุณ สำหรับสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้!”

(Take responsibility and initiative for yourself. 

Stop blaming your circumstances on what you are able to change.)

ใครทำอะไรคนนั้นต้องรับผิดชอบ            ตัวของคุณก็เช่นกัน!

หากว่าวันนี้ คุณเป็นคนที่รับผิดชอบในการดำเนินชีวิตและในการทำงานอยู่แล้ว ก็ดีใจด้วย

แต่หากคุณกำลังดำเนินชีวิตหรือทำงานอย่างไม่ระวัง ไม่รับผิดชอบ คุณต้องระวังตัว!

คุณต้องถูกเรียกให้รายงานตัวต่อพระเจ้า ผู้ทรงสร้างคุณและประทานทุกสิ่งให้อยู่ในมือหรือในการดูแลของคุณ ณ เวลานี้

คุณต้องรายงานต่อพระองค์ว่า คุณได้ใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบหรือไม่? รวมถึงการปฏิบัติต่อบรรดาคนเหล่านั้นที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณด้วยเช่นกัน!

คุณต้องรายงานว่า คุณรับผิดชอบการเรียน การสอน การทำงาน หรือการทำหน้าที่ตามตำแหน่งหน้าที่ของคุณอย่างไรบ้าง?

คุณต้องรายงานว่า คุณละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่คุณพึงกระทำในเรื่องใดบ้างหรือไม่?

ฉะนั้น หากว่าคุณไม่ได้กระทำสิ่งที่คุณสมควรกระทำ หรือคุณได้กระทำสิ่งใดที่ผิดไปจากที่คุณพึงกระทำ ก็ขอให้คุณยุติสิ่งเหล่านั้น และเริ่มต้นกระทำในสิ่งที่คุณมีความรับผิดชอบอยู่ให้ดีที่สุด

คุณต้องยุติการบ่นว่าสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมใด ๆ คุณต้องไม่เอาบุคคลใด เหตุการณ์ใด หรือสถานการณ์ใดมาเป็นข้ออ้างที่คุณจะไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำสิ่งที่ดีและถูกต้อง!

ในโลกนี้…ใคร ๆ ก็เรียกร้องหาการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น พระเจ้าก็กำลังปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงโลกหรือสังคมนี้และชุมชนที่เราอยู่ให้ดีขึ้นเช่นกัน แต่พระเจ้าจะสามารถใช้ใครบางคนหรือบางกลุ่มในการนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการนั้นได้บ้าง? แต่บางทีคนที่พระเจ้ากำลังเรียกและแต่งตั้งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญนั้น อาจจะไม่ใช่คนอื่นไกล?

พระองค์อาจเรียกคนที่กำลังบ่นว่า หรือ กำลังหงุดหงิด กับสถานการณ์ที่อยู่เบื้องหน้านั้น ให้มาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น และอาจเป็นไปได้ว่า…

บุคคลที่พระเจ้ากำลังเรียกให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ อาจคือ ตัวของคุณเองก็ได้!

ใครจะไปรู้?

…จริงไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer,facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.