คำถามแรกของคุณ?

ชาวสะมาเรียใจดี

ใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?”

(“And who is my neighbor?”)   (ลูกา 10:29)                        

มีผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมบัญญัติคนหนึ่ง มาหาพระเยซูคริสต์ แล้วถามพระเยซูคริสต์ว่า …

            “ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์”

พระเยซูถามกลับไปว่า…

            “ในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไร? ท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไร?”

เขาตอบว่า …

            “ให้รักพระเจ้า …และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง!”

พระเยซูคริสต์ตรัสกับเขา

            “ท่านตอบถูกแล้ว จงไปทำอย่างนั้น แล้วจะได้ชีวิต!”

แต่ชายคนนั้นต้องการรักษาหน้าและแก้ตัว จึงถามพระเยซูคริสต์ว่า …

            “ใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?”

พระเยซูคริสต์จึงทรงเล่าอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขา(และเรา)ฟังดังนี้

  1. มีชาย(ชาวยิว) คนหนึ่งลงมาจากกรุงเยรูซาเล็ม(ที่อยู่บนเนินเขาสูง) ไปยังเมืองเยรีโค (ที่อยู่ต่ำและห่างออกไป)
  2. เขาถูกโจรปล้น แย่งชิงทรัพย์ของเขาไป ทั้งทุบตี และทิ้งเขาไว้ในสภาพปางตาย
  3. มีบุคคล 3 คน เดินทางผ่านมาพบเขา แต่ปฏิกริยาตอบสนองของคนเป็นทั้ง 3 ดังนี้

1)       คนแรกเป็นปุโรหิต (นักศาสนาตัวแม่) ผ่านมา เห็นเขา – ก็รีบเดินเลยไปอีกฟากหนึ่ง

2)       คนที่สองเป็นเลวี (ผู้รับใช้ตัวเก่ง) ก็เช่นกัน เห็นเขา ก็รีบเลยไปอีกฟากหนึ่ง

3)       คนที่สาม เป็นชาวสะมาเรีย (ตัวน่ารังเกียจของชาวยิวทุกคน)เดินทางผ่านมาใกล้เขา

ก.       เห็นแล้ว

ข.        มีใจสงสาร

ค.       ตรงเข้าไปหาเขา

ก)       เอาเหล้าองุ่นกับน้ำมันเทใส่บาดแผล(เพื่อล้างแผล/ฆ่าเชื้อ)

ข)       เอาผ้าพันให้

ง.        ให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตน

จ.       พาเขาไปที่โรงแรม (โรงเตี๊ยมเล็ก ๆ )

ฉ.       ดูแลรักษาพยาบาลเขา

ช.       ก่อนจะไปในวันรุ่งขึ้น

ก)       เอาเงิน 2 เดนาริอัน (เงินค่าจ้างแรงงาน 2 วัน) จ่ายให้เจ้าของโรงแรม

ข)       บอกเจ้าของโรงแรมว่า ช่วยรักษาเขาด้วย สำหรับเงินที่ต้องเสียเพิ่มเกินกว่านี้ จะใช้ให้ เมื่อกลับมา!

หลังจากเล่าอุปมาเรื่องนี้จบ พระเยซูคริสต์ถามชายหนุ่มผู้เชี่ยวชาญในธรรมบัญญัติผู้นี้ว่า “ท่านเห็นว่าในสามคนนั้น คนไหนถือได้ว่า เป็น “เพื่อนบ้าน” ของคนที่ถูกปล้น?”

เขาตอบอ้อมแอ้มว่า… “คือ คนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขา!”

พระเยซูคริสต์จึงตรัสกับเขาว่า … “ท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นแหละ!” (ลก.10:25-37)

ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูงเนียร์ เคยกล่าวว่า … คำถามแรกที่ปุโรหิตและเลวีถามก็คือ… “ถ้าฉันหยุดและช่วยชายคนนี้ จะเกิดอะไรขึ้นกับฉัน?”

แต่สำหรับชายชาวสะมาเรีย (ที่เป็นคนใจดี) เขาถามคำถามกลับกัน เขาถามว่า …“ถ้าฉันไม่หยุดและช่วยชายคนนี้ จะเกิดอะไรขึ้นกับเขา?”

เช่นเดียวกัน

หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าของคุณ ในวันนี้…คำถามแรกที่คุณจะถามตัวเองคืออะไร? และคุณจะลงมือกระทำด้วยความรักเมตตาอย่างที่ชาวสะมาเรียกระทำหรือไม่?

…ขอตอบที!

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.