เก้าอี้โบราณ และ พระคัมภีร์เล่มเก่า

พระคัมภีร์เล่มเก่า

บางคนเคยกล่าวว่าเหตุผลที่เก้าอี้โบราณนั่งไม่สบายนั้น เป็นเพราะเก้าอี้ที่นั่งสบายๆเปื่อยขาดวิ่นไปหมดนานแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นจริง หรือไม่จริงก็ได้

แต่พระคัมภีร์เล่มเก่าๆที่ยังอยู่มาได้หลายปีในสภาพที่ดีนั้นแปลว่าไม่ค่อยได้ใช้ พระคัมภีร์มีไว้ให้ใช้จนพรุนนะครับ แม้แต่พระคัมภีร์ที่มีคนประดิดประดอยขึ้นมาจนสวยงาม ก็มีสิทธิพังได้ถ้าใช้บ่อยๆเป็นประจำ จะหาภาพอะไรสวยงามไปกว่า ได้เห็นบางคนใช้พระคัมภีร์อย่างชนิดสำบุกสำบัน จะดีกว่าหรือไม่ ที่หน้าในพระคัมภีร์หลุดร่วงลงมา มากกว่าจะติดแน่นแข็งแรงคาเล่ม

พระคัมภีร์ที่ไม่ค่อยได้ใช้อาจอยู่ไปได้อีกยาวนาน แต่จะเกิดประโยชน์อะไรในเมื่อมีหนังสือดีๆ แต่ไม่มีใครอยากอ่าน?  

พระเยซูได้ทรงกระทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายประการต่อหน้าสาวกเหล่านั้นซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ยอห์น 20:30-31

เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร์ – โรม 15:4

ยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเธสะโลนิกาด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้าและค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่ – กิจการ 17:11

อนุญาตโดย Ron Adams

จาก Thursdaythought.homestead.com/

เก้าอี้เก่า

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.