มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ประตูสู่บาป

หนังสือมาลาคี 2:17 กล่าวว่า “เจ้าได้กระทำให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัยด้วยคำพูดของเจ้าเจ้ายังจะกล่าวว่าเราทั้งหลายกระทำให้พระองค์อ่อนพระทัยสถานใดก็ด้วยกล่าวว่าทุกคนที่กระทำความชั่วก็เป็นคนดีในสายพระเนตรพระเจ้าและพระองค์ทรงพอพระทัยคนเหล่านั้นหรือโดยถามว่าพระเจ้าแห่งความยุติธรรมอยู่ที่ไหน

ครับ มันไม่ได้เกิดขึ้นจากก้าวใหญ่ๆก้าวเดียว แต่มันสำเร็จลงโดยก้าวเล็กๆห้าก้าว

ก้าวที่ 1: ปรารถนาอยากจะทำผิด

ก้าวที่ 2: เริ่มคิดว่ามันไม่น่าจะผิด

ก้าวที่ 3: เริ่มสงสัยว่ามันผิดที่ตรงไหน

ก้าวที่ 4: เริ่มคิดว่ามันผิดในบางสถานการณ์เท่านั้น

ก้าวที่ 5: จากนั้นก็เริ่ม หาทาง (คิดวิธี) ว่าที่เรากำลังจะทำนั้นเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่ยกเว้น

 แล้วประตูมุ่งสู่ความผิดก็เปิดกว้าง ภายใต้การหลงผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดี

 อิสยาห์พูดเกี่ยวกับการหลอกตนเองเช่นนี้ไว้ใน : 5:20-23

วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายว่าความดีและความดีว่าความชั่วร้ายผู้ถือเอาว่าความมืดเป็นความสว่างและความสว่างเป็นความมืดผู้ถือเอาว่าความขมเป็นความหวานและความหวานเป็นความขม

วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่ฉลาดในสายตาของตัวและเฉียบแหลมในสายตาของตน

วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เป็นวีรชนในการดื่มเหล้าองุ่นและเป็นคนแกล้วกล้าในการประสมเมรัย

ผู้ปล่อยตัวคนทำผิดเพราะเขารับสินบนและเอาความยุติธรรมไปจากผู้ไร้ความผิด

 อนุญาตโดย : Ron Adams

จาก thursdaythought.homestead.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.