บทเรียนที่ต้องเรียนรู้

ไซมอนบอกว่า

ไซมอนบอกว่า …

เกมเด็กๆที่ร้องว่า “ไซมอนบอกว่า” เป็นกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้นำกลุ่ม เมื่อผู้นำกลุ่มร้องว่า “ไซมอนบอกว่า-กระโดด” ทุกคนก็ต้องกระโดด แต่ถ้าเขาพูดว่า “กระโดด” เฉยๆ โดยไม่มีคำนำหน้าว่า “ไซมอนบอกว่า” คนที่กระโดดก็ต้องถูกปรับออกจากเกม และถ้าคุณทำอย่างอื่นนอกเหนือจากกระโดด คุณก็ต้องถูกปรับให้ออกเหมือนกัน เป็นเกมที่น่าสนใจเพราะเป็นการฝึกให้คนตั้งใจฟังและทำตามคำสั่ง

พระคัมภีร์บอกว่า …

เช่นเดียวกัน ในเกมแห่งชีวิตเมื่อมีคำพูดว่า “พระคัมภีร์บอกว่า” นำร่องมาก่อนคำบัญชา หรือคำสั่ง ทุกคนก็ต้องเชื่อฟัง แต่ถ้าไม่มีคำว่า “พระคัมภีร์บอกว่า” นำร่องความเชื่อ คำสั่ง หรือคำชี้แนะใดๆ เราควรต้องถอยออกมา อย่าไปทำตาม เพราะถ้าไปทำตามคุณก็ต้องถูกปรับออกเหมือนกัน

เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์ มิใช่หรือ’

เมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่า ‘เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทำความชั่ว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา’

“เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเรา และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา

มัทธิว 7:22-24

เป็นคำพูดที่แรงหรือไม่? ไม่เลย นี่เป็นถ้อยคำจากพระผู้ช่วยให้รอดที่รักเรา และไม่ต้องการให้เราถูกปรับออกจากเกม

อนุญาตโดย : Ron Adams

Thursdaythought.homestead.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.