สาส์นจากศิษยาภิบาล

ImageHandler

31 สิงหาคม 2014

สวัสดีชาว CJ และผู้มาเยือน

คริสตจักรแห่งนี้ชื่อว่า “คริสตจักรแห่งความสุข” (Church of Joy) เป็นความสุขแบบ Joy” คือ สุขจากภายใน ไม่ใช่สุขจากภายนอกเหมือน Happiness” เป็นสุขที่มาจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากมนุษย์ หรือ ปัจจัยแวดล้อมใด ๆ

จึงเป็น “ความสุข” แท้ ที่แม้แต่ความผิดหวังหรือความล้มเหลวใด ๆ ก็ไม่แย่งเอาไปได้

คนที่เป็นสมาชิก Church of Joy (CJ) แท้จะต้องรู้จักกับองค์ “พระคริสต์” เป็นส่วนตัว เขาต้องตระหนักว่า เขาไม่ได้ดีกว่าคนอื่น เขาต้องสำนึกตนว่าเป็นคนบาปที่พึ่งตัวเองไม่ได้ เขาจึงกลับใจใหม่จากบาปเข้ามาพึ่งพระคริสต์รับพระคุณ โดยรับการไถ่ให้พ้นโทษบาป และการช่วยเหลือของพระองค์ ได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยความถ่อมใจเชื่อและเชื่อฟังพระคริสต์

ดังนั้น วันนี้ ขอให้บรรดาลูก ๆ ของพระเจ้าและญาติมิตรจะร่วมกันนมัสการพระเจ้าด้วยความซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ และสรรเสริญพระองค์จากจิตวิญญาณของเราอย่างจริงใจ !

และในบ่ายวันนี้(หลังอาหารเที่ยง) ขอเชิญสมาชิก CJ แท้หรือผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิก CJ ทุกคนเข้าร่วมประชุมรวมสมาชิก CJ อย่างเป็นทางการครั้งแรก ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องนมัสการ (ชั่วคราว)นี้

เราจะมีการ

  1. รายงานผลการดำเนินงานของ CJ ที่ผ่านมา และความคืบหน้าการก่อสร้างห้องประชุมนมัสการ (ชั้น 6)
  2. แจ้งถึงนิมิต/เป้าหมายและทิศทางของ CJ ในอนาคต
  3. แนะนำทีมคณะผู้อภิบาลของคริสตจักร และพันธกิจต่างๆ ที่คริสตจักรกำลังกระทำ
  4. รับฟังคำแนะนำ /ข้อเสนอในการพัฒนา CJ ให้เป็นคริสตจักร (ในฝัน) ตามที่พระเจ้าและสมาชิกต้องการ
  5. สิ่งที่ต้องการขอให้สมาชิกร่วมมือ และกระทำ

 

วันนี้ขอบคุณ ศจ.ดร. เสรี   ที่ได้แบ่งปันพระวจนะในวันนี้ ในระหว่างนี้ผมกำลังเดินทางกลับมาร่วมนมัสการ

ร่วมรับประทานอาหาร และร่วมประชุมรวมสมาชิกกับทุกท่าน!

ขออธิษฐานเผื่อด้วย เพราะผมไปรับใช้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าที่คริสตจักรอันติโอเกียสวนมะลิ ในเช้าวันนี้

ขอพระเจ้าอวยพร และพบกันครับ

ด้วยรัก

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

ประกาศ    ขอเชิญสมาชิก CJ ทุกท่าน เข้าประชุมรวมสมาชิก เวลา 13.00 (ตรง) !

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.