ดำเนินตามชีวิตใหม่

ชีวิตใหม่ในพระเยซู

เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน (โรม 6:4)

เมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ พระองค์ไม่เพียงสิ้นพระชนม์ “เพื่อเรา” เท่านั้น แต่เราตายด้วยกัน “กับพระองค์” คุณอาจกล่าวว่า “มันแตกต่างที่ตรงไหน ไม่ว่าพระองค์ยอมตายเพื่อฉัน หรือฉันยอมตายไปกับพระองค์?” ก็แค่เป็นการเล่นคำเท่านั้น

ไม่ใช่นะครับ พี่น้องที่รัก

เมื่อคุณตายแล้ว ความตายก็ไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกต่อไป คุณไม่อาจฆ่าคนที่ตายไปแล้วได้ สมมุติว่านักโทษคนหนึ่งถูกตัดสินประหารชีวิตในอาชกรรมร้ายแรงที่เขาทำ แต่แล้วเขาถูกชุบชีวิตกลับคืนมา คุณคิดว่าเขาจะถูกจับขังคุกและรอโทษประหารอีกครั้งหรือ? ไม่ แน่นอน เพราะเท่ากับเป็นการฟ้องซ้ำในคดีอาญา เขาได้รับโทษในความผิดที่ทำไปแล้ว

จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องเข้าใจว่าเมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ คุณที่เป็นผู้เชื่อก็ตายไปด้วย และธรรมบัญญัติไม่มีสิทธิฟ้องผิดคุณอีกแล้ว! หนี้บาปที่นำไปจนถึงความตายได้รับการชดใช้ครบถ้วนแล้ว เพราะพระองค์สิ้นพระชนม์ “เพื่อคุณ” และคุณเองก็ตายไปแล้วพร้อมกับพระองค์

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย : Love worth finding Ministries : www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.