ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็น แต่ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันเคยเป็น

เซาโลพบพระเยซู

…มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำ พระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำ  (1โครินธ์ 15:10)

ในพระคัมภีร์ใหม่ มีเรื่องการรักษาโรคมากมายที่มีพลังมาก แต่มีบางคำพยานที่พูดถึงการรักษาจิตวิญญาณที่เจ็บป่วย เช่นกรณีของ อ.เปาโล ท่านเป็นคนที่มีอดีต และไม่อายที่จะพูดถึงด้วย บ่อยครั้งเมื่อเทศนาหรือประกาศให้คนจำนวนมากฟัง ท่านจะเริ่มด้วยเรื่องส่วนตัวในอดีตของท่าน เมื่อเทศนาในกรุงเยรูซาเล็ม อ.เปาโล เริ่มต้นโดยเปิดเผยเรื่องราวในอดีต ท่านกล่าวว่า:

“ข้าพเจ้าเป็นยิว เกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซีลีเซีย แต่ได้เติบโตขึ้นในเมืองนี้ และได้เล่าเรียนกับท่านอาจารย์กามาลิเอล ตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเราโดยถี่ถ้วนทุกประการ จึงมีใจร้อนรนในการปรนนิบัติพระเจ้า เหมือนอย่างท่านทั้งหลายทุกวันนี้ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือในทางนี้ จนถึงตาย และได้ผูกมัดเขาจำไว้ในคุกทั้งชายและหญิง ตามที่มหาปุโรหิตกับสภาอาจเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้าได้ถือหนังสือจากท่านผู้นั้นไปยังพวกพี่น้อง และข้าพเจ้าได้เดินทางไปเมืองดามัสกัส เพื่อจับมัดคนทั้งหลายพามายังกรุงเยรูซาเล็มให้ทำโทษเสีย”(กิจการ 22:3-5)

อ.เปาโลยอมรับว่าท่านได้ทำสิ่งชั่วร้ายต่อพระเยซูคริสต์ และต่อคนที่เรียกตนเองว่าคริสเตียน ท่านเป็นฆาตกร และท่านกล่าวต่อไปว่า :

“ครั้นเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ประมาณเวลาเที่ยง ในทันใดนั้นมีแสงสว่างกล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้” ข้าพเจ้าจึงล้มลงที่ดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เซาโล เซาโล เจ้าข่มเหงเราทำไม?’

“พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด?” ข้าพเจ้าถาม

‘เราคือเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งเจ้าข่มเหงนั้น’  พระองค์ตอบ ฝ่ายคนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่าง แต่พระสุรเสียงที่ตรัสกับข้าพเจ้านั้นเขาหาได้ยินไม่

‘พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทำประการใด’  ข้าพเจ้าถาม

พระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัส และที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ถึง การทุกสิ่งซึ่งได้กำหนดไว้ให้เจ้าทำนั้น’ (กิจการ 22:6-10)

อ.เปาโลเริ่มต้นด้วยการเล่าว่าท่านเคยเป็นใคร และได้ทำสิ่งใดไว้ และเล่าต่อถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทันทีที่ท่านเชื่อ ท่านไม่ได้ปรุงแต่งอดีตของท่านให้ดูดี แค่เล่าว่า “นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยเป็น เมื่อได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าหน้าต่อหน้า และนี่คือตัวข้าพเจ้าที่เป็นหลังจากนั้น”

เป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้เรา แบ่งปันเรื่องส่วนตัวในอดีตและการช่วยกู้ไม่ได้เป็นเรื่องยาก เราไม่จำเป็นต้องเป็นนักพูดฝีปากเอก แค่เล่าว่ามารู้จักพระเยซู และสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้ในชีวิตเท่านั้น เป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆ

“นี่คือข้าพเจ้าที่เคยเป็น เมื่อพบพระเยซูหน้าต่อหน้า และนี่คือตัวตนปัจจุบันของข้าพเจ้า”

คุณทำได้ในสองประโยคหรือไม่? นี่คือสิ่งที่ฉันท้าทายให้คุณลองทำในวันนี้นะคะ โดยฉันขอเริ่มก่อน …

“ฉันโตขึ้นมาในบ้านที่มีแต่แอลกอฮอลและความรุนแรง — กลัว สับสน และขาดความมั่นคงในใจอย่างรุนแรง ฉันพบพระเยซูผ่านสตรีที่เป็นเพื่อนบ้านท่านหนึ่ง พระองค์ทรงรักษาจิตใจที่ฟกช้ำของฉัน ให้ความหวังใจในชีวิตนิรันดร์ และจับฉันให้เดินในเส้นทางสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในโลกนี้ (สำหรับฉันอาจจะไม่ง่ายนัก ยากกว่าที่คิด แต่ขอให้ลองทำดูค่ะ)

โดย : Sharon Jaynes

อนุญาตโดย : Girlsfriend in God : www.crosswalk.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.