ความคิด

ความคิด

“ความคิด”

“เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา”

พระเจ้าตรัสดังนี้ “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด

วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น”

อิสยาห์ 55:8-9

พระเจ้าไม่จำกัด แต่เราจำกัด

พระเจ้าทรงเป็นอมตะ แต่เราเป็นมตะ

พระองค์ทอดพระเนตรลงมาและเห็นทุกสิ่ง

เรามองขึ้นไปและเห็นเท่าที่พระองค์ทรงเปิดเผย

ความสามารถเข้าใจในแนวคิดต่างๆของเรานั้นถูกจำกัดโดยความเป็นมตะของเรา

เราทำผิดใหญ่หลวงเมื่อพยายามจะจำกัดฤทธิอำนาจของพระเจ้า

จากสิ่งที่เราเห็นและเข้าใจ

~~~~~~~~~~~~

เราขาดสำนึกเมื่อเรา

ดึงแค่บางส่วนของพระคัมภีร์มาใช้ และไม่อาจเข้าใจว่าจะเป็นไปได้อย่างไร

เราไขว้เขวเมื่อเรา

สงสัยในคำสอนที่พบบางตอนในพระวจนะและเราไม่เข้าใจ

เราพลาดเมื่อเรา

ปฏิเสธพระคัมภีร์เพราะค้านกับความคิดของเรา

~~~~~~~~~~~~

โอ พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้น ล้ำลึกเท่าใด ข้อตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะหยั่งรู้ได้

และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้

เพราะว่า ใครเล่ารู้พระทัยของพระเจ้า หรือใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์

หรือใครเล่าได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์ ที่พระองค์จะต้องประทานตอบแทนให้แก่เขา

เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์ ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน

โรม 11:33-36

โดย : Ron Adams

Thursdaythought.homestead.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.