สิ่งเล็กน้อยที่ความหมายยิ่งใหญ่

ส่องสว่างจากมุมของคุณ

สิ่งเล็กน้อยที่ความหมายยิ่งใหญ่

เรื่องเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญ เช่นมีใจเอื้อเฟื้อ ใจเมตตา และห่วงใย ยากที่ใครจะมองเห็น แต่ไม่อาจรอดพ้นสายพระเนตรที่ใส่ใจของพระบิดาบนสวรรค์ไปได้

ใจเอื้อเฟื้อ

พระองค์ทรงเห็นหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจน นำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วย พระองค์ตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่า หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงนี้ เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวาย แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด” – ลูกา 21:2-4

ใจเมตตา

ในเมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึ่งเป็นศิษย์ ชื่อทาบิธา ตามภาษากรีกว่าโดรคัสแปลว่าเนื้อสมัน หญิงคนนี้เคยกระทำการอันเป็นคุณประโยชน์และให้ทานมามากแล้วกิจการ 9:36

ช่วยเหลือในยามยาก

ครั้นเวลารุ่งเช้าพวกยิวได้สมทบกันสาบานตัวว่า จะไม่กินจะไม่ดื่มอะไรกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย…แต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยินเรื่องซึ่งเขาคอยทำร้ายนั้น จึงเข้ามาในกรมทหารบอกแก่เปาโล – กิจการ 23: 12, 16

ไม่ต้องมองหาเรื่องยิ่งใหญ่ทำ (ซึ่งอาจหรือไม่อาจเกิดขึ้น) แต่จงทำในสิ่งเล็กๆที่มีความหมายมากต่อพระบิดาของคุณในสวรรค์ จงมีใจเอื้อเฟื้อในเรื่องเวลาและทรัพย์สมบัติของคุณ มีใจเมตตาต่อทุกคน และหยิบยื่นความช่วยเหลือในยามจำเป็น จำบทเพลงนมัสการพระเจ้าบทนี้ได้หรือไม่ :

“ส่องสว่างออกไปจากในมุมของคุณ”

ไม่ต้องรอทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่

ไม่ต้องรอที่จะส่องความสว่างของคุณออกไป

จงใส่ใจในสิ่งเล็กน้อยที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวคุณ

ส่องสว่างออกไปจากในมุมของคุณ

โดย : Ron Adams

Thursdaythought.homestead.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.