สมาชิกในกายเดียวกัน

2012_09_29_22_59_223

“ส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้น”  

   Now you are the body of Christ and individually members of it.  (1โครินธิ์ 12:27)

ร่ายกายของคนเราจะมีเพียงอวัยวะเดียวไม่ได้ !

อะไรจะเกิดขึ้นหากว่า นับจากนี้เป็นต้นไป

…คนเราจะมีแต่ “ลูกตา” ทั้งตัวเท่านั้น

หรือมีแต่ “ปาก” ทั้งตัว

หรือมีแต่ “จมูก” ทั้งตัว

หรือมีแต่ “ขา” ทั้งตัว

หรือมีแต่ “แขน” ทั้งตัวเท่านั้น       ฯลฯ

แค่คิดก็สยองแล้ว!

ซึ่งเราเองรู้อยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะหากว่า ทั้งร่างกายของคนเรามี แต่ “ตา” การได้ยินจะอยู่ที่ไหน ?

หากทั้งหมดในกายของเรามี แต่ “หู” อย่างนั้นการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหน? หรือหากว่าทั้งร่างกายของเรามีแต่ “จมูก” แล้ว การมองเห็นจะอยู่ที่ไหน?            ฯลฯ

แต่ละร่างกายจำเป็นต้องมีหลาย ๆ อวัยวะ

คริสตจักรเปรียบเหมือนร่างกายขององค์พระเยซูคริสต์!

คริสตจักรจะมีแต่ “อวัยวะแบบเดียว” หมดย่อมไม่ได้

ถ้าทุกคนในคริสตจักรเป็นนักเทศน์หมดเลย แล้วใครจะฟัง

ถ้าทุกคนในคริสตจักรเป็นทีมนำนมัสการหมด แล้วใครจะเป็นผู้ร่วมนมัสการพระเจ้า

ถ้าทุกคนในคริสตจักรเป็นแค่ผู้มารับพระพรหมด แล้วใครจะเป็นผู้แบ่งปันพระพร             ฯลฯ

ในคริสตจักรต้องมีสมาชิกหรือคนที่กระทำตามบทบาทของเขา ซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่ที่พวกเขาต้องกระทำหลากหลายแตกต่างกันและต้องทำอย่างประสานกลมกลืนกัน คริสตจักรจึงจะอยู่รอด และปฏิบัติหน้าที่จนเติบโตแข็งแรงได้

เหมือนกับที่อวัยวะทุกส่วนในร่างกายจะต้องทำงานตามหน้าที่ของแต่ละอวัยวะอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่ายกายจึงจะมีชีวิตไปรอด และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

ใช่ครับ…

คริสตจักรต้องมีสมาชิกที่ทำหน้าอันหลากหลายที่อันหลากหลายอย่างมีเอกภาพ โดยไม่มีใครหรืออวัยวะใดอยู่เฉย ๆ โดยไม่ทำอะไรในร่างกาย

ดังนั้น หากคุณเป็นสมาชิกในคริสตจักร คุณต้องทำหน้าที่ของคุณ อย่างน้อยคุณต้องอยู่กับร่างกายของคุณ นั่นคือ อย่าขาดการประชุมสามัคคีธรรมกับพี่น้องในคริสตจักร!

ลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น หากว่า…  นิ้วชี้ไม่ค่อยอยู่ติดที่มือ

ขาไม่ค่อยอยู่ติดกันตัว

ตาไม่ค่อยอยู่ติดกับที่ใบหน้า

ตับไม่ค่อยติดอยู่ในร่างกาย

แต่ช่างน่าแปลกใจที่ดสมาชิกบางคนทำตัวเหมือนราวกับว่า เขาเป็นอวัยวะที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดอยู่กับร่างกายเลย… ซึ่งเป็นไปไม่ได้ !

เพราะอวัยวะที่ไม่ติดอยู่กับร่างกายหรือติดอยู่กับร่างกายแต่ไม่ทำหน้าที่ของมัน ก็คือ อวัยวะที่ตายแล้วหรือกำลังตาย!

ฉะนั้นเราต้องตื่นตัวขึ้น อย่าให้เราเป็นอวัยวะที่ตายแล้วเป็นอันขาด!

เราต้องเป็นสมาชิกคริสตจักรหรืออวัยวะชั้นดีที่มีส่วนทำให้ร่างกาย(คริสตจักร) อยู่รอด และแข็งแรงจนทำหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับการกำหนดหรือตามที่ได้รับการคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ

แล้วอะไรละที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า เรากำลังเป็นอวัยวะในร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่ และมีความสำคัญอย่างยิ่ง?

คำตอบคือ….หากว่าเราเป็นสมาชิก(อวัยวะ)ในคริสตจักร(กาย)ของพระคริสต์ เราต้องสำแดงสิ่งเหล่านี้ออกมา

 1. เราจะทำงานตามบทบาทหน้าที่ของเราอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 2. เราจะร่วมมือกับสมาชิก(อวัยวะ) อื่น ๆ ในการเสริมสร้างร่างกายอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน
 3. เราจะห่วงใยและเอาใจใส่ในกันและกันอยู่เสมอ
 4. เราจะเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือกันทุกโอกาสที่มี
 5. เราจะยอมรับซึ่งกันและกันอยู่เสมอ แม้แต่ในความอ่อนแอ ความต่ำต้อย หรือความไม่น่าดูของคนอวัยวะ

อื่น ๆ และไม่ดูถูกหรือพิพากษาตัดสินกัน

 1. เราจะให้เกียรติหรือให้ความเคารพในความแตกต่าง(ในความคิด/ความเชื่อ/ความชอบ) ของกันและกัน ด้วยความถ่อมใจ
 2. เราจะไม่อิจฉาริษยา ชิงดี หรือรังเกียจกันและกัน
 3. เราจะไม่ยั่วยุ ขัดแย้ง โจมตีหรือทำร้ายกันและกัน (ไม่ว่าจะด้วยท่าที/คำพูดหรือการกระทำ)
 4. เราจะเอาใจเขามาใส่ใจเรา และคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือส่วนรวมก่อนส่วนตัวของเราอยู่เสมอ
 5. เราจะเตือนสติและหนุนใจกันให้ต่างทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด
 6. เราจะแสดง และชื่นชมในความสำเร็จหรือความดีที่คนอื่น(อวัยวะ) ได้กระทำ
 7. เราจะไม่สนับสนุนให้คนใด (อวัยวะใด) กระทำสิ่งที่ผิดหรือก่อเกิดผลเสียแก่ตัวเขาหรือส่วนรวม
 8. เราจะให้อภัยและปกป้องผู้ที่พลาดพลั้งหรือผิดพลาดด้วยความรักเมตตา และให้โอกาสใหม่
 9. เราจะร่วมแบ่งปันทุกข์สุข โดยไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป
 10. เราจะร่วมมือกันรักษาผู้(อวัยวะ)ที่บาดเจ็บหรือติดเชื้อร้ายให้รอดพ้นจากอันตรายนั้น
 11. เราจะพร้อมใจเชื่อฟังศีรษะ(พระคริสต์) อย่างสุดหัวใจ ไม่ดื้อดึงหรือบ่ายเบี่ยงใด ๆ เพื่อเกิดผลต่อคริสตจักร(พระกาย) รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายมาให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำ (ตามพระประสงค์ของพระองค์)

 

หากว่า เราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อ ตระหนักแล้วว่า เมื่อเรารับพระคุณและความรอดแล้ว เราได้รับบัพติศมา เข้าสู่พระกายของพระคริสต์ เป็นอวัยวะ(สมาชิก) ที่สำคัญและจำเป็นต่อพระกายนั้น !

ขอให้เราแต่ละคนรับหน้าที่และกระทำตามบทบาทนั้นอย่างสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง สุดความคิด อย่างมีความสุขและความยินดี

…แล้วเราจะอัศจรรย์ใจกับการได้เห็น “สิ่งดี” และ “พระพร” อันมากล้นในบรรยายเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งดีเหล่านั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้น หากว่า อวัยวะ (สมาชิก) ทั้งหลายไม่ร่วมมือประสานกันทำหน้าที่อย่างเป็นเอกภาพด้วยความสัมพันธ์แห่งรักที่ลื่นไหลและด้วยใจสามัคคี!

พี่น้องที่รัก…ในเมื่อเราเข้าใจความจริงเช่นนี้แล้ว นับจากนี้ไป ขอให้คริสตจักของเราจะกลายเป็นพระกายของพระคริสต์ที่มีศักดิ์ศรี ไม่มีด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใด ๆ แต่จะบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิเป็นที่พอพระทัยของพระคริสต์ เพราะสมาชิกทุกคนได้เชื่อมและประสานเข้าด้วยกัน โดยการทำตามหน้าที่ของตนอย่างดีเลิศ อันเป็นเหตุที่ทำให้คริสตจักร

(พระกาย) ของพระคริสต์แห่งนี้เจริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก (เอเฟซัส 5:26-7;4:15-16)

…จะดีไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.