ตัดสินใจตามพระเยซูเป็นส่วนตัว

บิลลี่ และแฟรงกลิน เกรแฮม

ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์   (กิจการ 2:38)

บิลลี่ เกรแฮม ตามความคิดของผม คือหนึ่งในนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ความเชื่อของคริสเตียน ครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินท่านพูดถึงลูกชาย แฟรงกลิน ที่โตมาในครอบครัวที่พ่อและแม่อยู่ในทางของพระเจ้า แต่เมื่ออายุได้ 25 ปี เขาตระหนักได้ว่าเขายังไม่รู้จักองค์พระเยซูคริสต์

เขาเติบโตขึ้นมาในบ้านของบิลลี่ เกรแฮม แต่ไม่รู้จักพระคริสต์… แฟรงกลินจึงต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นส่วนตัว เดี่ยวนี้เขาทำงานในพื้นที่ๆยากลำบากที่สุดในโลกเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณออกไป แต่ก่อนอื่นเขาต้องตระหนักว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวบิลลี่ เกรแฮมไม่อาจทำให้เขาเข้าสวรรค์ได้ ต้องมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัว

มันไม่สำคัญว่าคุณเป็นสมาชิกในครอบครัวบิลลี่ เกรแฮม หรือครอบครัวอาชญากรของโลก คุณจำเป็นต้องต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นส่วนตัว ความรอดเป็นการตัดสินใจส่วนตัว และทุกคนต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจนั้น

คุณอาจโตมาในครอบครัวคริสเตียน หรือถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่มีความเชื่ออื่น จะอย่างไรก็ตาม คุณมีตัวเลือกวันนี้ที่จะติดตามพระเยซูเป็นส่วนตัวหรือไม่ต้อนรับพระองค์ ดังนั้นไม่ว่าพื้นฐานชีวิตคุณเป็นอย่างไร จงก้าวออกมาด้วยความเชื่อ รับการอภัยโทษบาปโดยทางพระเยซูคริสต์ในวันนี้นะครับ!

ไม่ว่าคุณจะมาจากพื้นฐานครอบครัวแบบไหน คุณต้องตัดสินใจเป็นส่วนตัวเมื่อมาหาพระเยซูคริสต์ จงวางใจในการสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เพื่อรับการอภัยในทันทีนะครับ!

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jackgraham.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.