สิ่งดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของ

ภายใต้ร่มเดียวกัน

สิ่งดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของ

แล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า “จงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการ เพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือย” (ลูกา 12:15)

สิ่งต่างๆของเป็นเพียงข้าวของที่เราครอบครองและใช้ไป ทั้งหมดจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเมื่อชีวิตจบสิ้นลง

เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น (1ทิโมธี 6:7)

************

แล้วอะไรคือสิ่งสำคัญแท้จริงในชีวิต? “ความสัมพันธ์”!

เพื่อน และครอบครัว

คนที่แบ่งปันเรื่องราวที่เราสนใจ และแบ่งเบาความทุกข์โศกเศร้าของเรา

น้ำมันและน้ำหอมกระทำให้ใจยินดี และคำเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็นที่ ให้ชื่นใจ (สุภาษิต 27:9)

พี่น้องในพระกาย

คนที่มีความเชื่อเดียวกัน รับการทรงเรียกและมีความหวังใจเดียวกัน

ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด (สดุดี 133:1)

จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว (โรม 12:10)

ในที่สุดนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอลาก่อน ท่านจงปรับปรุงตัวให้ดี จงฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้า จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับท่าน

(2โครินธ์ 13:11)

องค์พระเยซูคริสต์

ผู้ที่เรารับใช้อยู่ในชีวิตนี้ เพื่อจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปในชีวิตหน้า

ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จ ท่านปรนนิบัติพระคริสตเจ้าอยู่

(โคโลสี 3:23-24)

จงจำไว้ : ทุกๆความสัมพันธ์ต้องได้รับการบำรุงรักษาจากฝ่ายเรา ต้องหมั่นเพียรเพื่อรักษาไว้ – จงเป็นมิตร รักพี่น้อง และรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย จงยิ่งอุตส่าห์กระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้น เพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้น ท่านจะไม่พลาดจากทางที่นำไปสู่ความรอด

ดังนั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเรา เหตุฉะนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงแล้วก็ดี

ข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลาย ให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ (2เปโตร 1:10-12)

โดย : Ron Adams

Thursdaythought.homestead.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.