พระวจนะคำนำชีวิต

ทางเลือก

อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม (โรม 12:2)

ชีวิตเต็มด้วยตัวเลือกที่ไม่ง่าย แต่ขอบคุณพระเจ้า เรามีพระวจนะของพระองค์ที่ช่วยเราให้ตัดสินใจในเรื่องที่ยากได้ วันนี้ถ้าคุณมีตัวเลือกที่ยากและต้องตัดสินใจ ถามตัวเองห้าคำถามต่อไปนี้:

คำถามที่ #1: มันช่วยได้จริงหรือ? สิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจสนับสนุนให้คุณไปในทางรับใช้พระเยซูคริสต์หรือ? ถ้าไม่ใช่เส้นทางสู่เป้าหมายและตามน้ำพระทัยที่มีไว้ให้คุณ บางทีคุณไม่ควรตัดสินใจเลือก

คำถามที่ #2: มันจะกลายเป็นนิสัยหรือเปล่า? อะไรก็ตามที่มีแนวโน้มจะยึดคุณไว้ไม่ปล่อย คือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง ในฐานะคริสเตียน เราเป็นไทแล้วในพระคริสต์ที่จะไม่ทำบาป เราไม่ได้เป็นทาสของสิ่งใด ดังนั้นจงถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังตัดสินใจเลือกมีแนวโน้มหน่วงเหนี่ยวกักขังชีวิตคุณไว้เป็นทาสหรือเปล่า?

คำถามที่ #3: การตัดสินใจนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นพยานให้พระคริสต์หรือไม่? คุณไม่รู้หรอกว่าใครกำลังเฝ้าดูคุณ และแน่นอนคุณไม่ต้องการเป็นหินสะดุดให้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า จำได้หรือไม่โรม 14:13 กล่าวว่า “ดังนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจเสียดีกว่า ว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุด หรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้อง”

คำถามที่ #4: การตัดสินใจของคุณเสริมสร้างคุณขึ้นในความเชื่อหรือไม่? ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นในความเชื่อ เป็นคริสเตียนที่ดีขึ้น และทำให้อยากเป็นพยานเพื่อให้ผู้อื่นเห็นพระเยซูคริสต์หรือเปล่า? ถ้าไม่ใช่ คุณก็น่าจะรู้คำตอบแล้ว

และท้ายที่สุด

คำถามที่ #5: การเลือกของคุณถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่? อย่างที่กล่าวไว้ในโคโลสี 3:17 “และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า และขอบพระคุณพระบิดาเจ้า โดยพระองค์นั้น”

ผมขออธิษฐานให้สิ่งนี้ช่วยคุณเมื่อต้องเลือกตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ยากในชีวิต!
พระคำของพระเจ้าจะช่วยนำเราผ่านสถานการณ์ที่ตัดสินใจเลือกได้ยากในชีวิต

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jackgraham.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.