สาส์นจากศิษยาภิบาล

ImageHandler

5 ตุลาคม 2014

สวัสดีครับชาว CJ

ผมขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้รับเชื่อพระคริสต์ คือ คุณ แหม่ม

เรามีการมอบใบรับรองสมาชิกภาพ CJ ชุดแรกไป 26 ราย !

ผมดีใจที่เรากำลังวางมาตรฐานใหม่สำหรับคริสตจักรของเรา

เรามีความชัดเจนมากขึ้นระหว่าง

 1. สมาชิก   กับ
 2. ผู้มารับพระพร

นั่นคือ คริสตจักรไม่มีปัญหาใด ๆ ที่จะมีพี่น้องมารับพระพรของพระเจ้าผ่านการนมัสการ การบริการ การรับใช้ต่าง ๆ ของ CJ ของเรา โดยไม่ประสงค์เป็นสมาชิก

แต่เรากำลังให้ความสำคัญกับการเป็นสมาชิกคริสตจักร CJ มากกว่าที่ผ่านมา!

ผู้ใดต้องการเป็น “คนภายใน” หรือต้องการเป็น “ส่วนหนึ่ง” ในพระกายของพระคริสต์ ที่นี่ จะต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกคริสตจักรเหมือนกับอวัยวะที่ต้องรู้เข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทในร่างกาย

CJ กำลังวางรากฐานแห่งคริสตจักรแท้ตามพระวจนะของพระเจ้า เพื่อชนรุ่นหลังจะได้ก้าวตามอย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูดสุดในการกระทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์

แน่นอนว่า สมาชิก CJ ของเราจะได้รับพระพรมากมายจากคริสตจักร แต่สมาชิก CJ ก็มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นพระพรต่อส่วนรวมด้วย

สมาชิกของคริสตจักร CJ จะต้อง

 1. รับผิดชอบต่อพระคริสต์(และผู้นำที่พระคริสต์แต่งตั้ง) ดุจอวัยวะต้องรับผิดชอบต่อศีรษะ
 • ต้องให้ความร่วมมือกับศิษยาภิบาลและคณะผู้อภิบาล
 • ต้องให้ความร่วมมือกับผู้นำที่คริสตจักรแต่งตั้ง
 1. รับผิดชอบต่อสมาชิกคนอื่น ๆ
 • ต้องประสานสัมพันธ์กับสมาชิกคริสตจักรอื่น ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิก (เหมือนอวัยวะแต่ละอวัยวะที่ต้องประสานสัมพันธ์กับอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย)
 • ต้องช่วยเหลือดูแลกันในยามที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากลำบาก หรือความเจ็บป่วย (ทั้งกายจิตและวิญญาณ)
 • ต้องร่วมมือในการกระทำหน้าที่และทำกิจกรรมที่เสริมสร้างซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายจิตวิญญาณ (ซึ่งหากขาดเรา คนอื่น ๆ ก็ทำไม่ได้โดยลำพัง)
 1. รับผิดชอบต่อพระกาย (หรือคริสตจักร) โดยรวม
 • ต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง/เป้าหมาย/นโยบายของคริสตจักร
 • ต้องมีส่วนร่วมในการติดตาม รับรู้ และเสนอแนะในกิจกรรมของคริสตจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการประชุมรวมสมาชิก (ที่คริสตจักรจัดตารางเวลาไว้)
 • ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมของคริสตจักร เช่น มหาสนิท และบัพติศมา ฯลฯ
 • ต้องมีส่วนร่วมช่วยเหลือหรือสนับสนุน พันธกิจต่างของคริสตจักรอย่างสมควร
 • ต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือก รับรองและแต่งตั้งผู้นำและเจ้าหน้าที่ของคริสตจักร
 • ต้องมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของคริสตจักร
 • ร่วมการนมัสการในทุกวันอาทิตย์
 • ร่วมในการเสริมสร้างจิตวิญญาณ เช่น ศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการอบรมต่าง ๆ
 • ร่วมในการประกาศ และเป็นพยานของคริสตจักร (ในวาระโอกาสต่าง ๆ และผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่มแคร์)
 • ต้องมีส่วนร่วมในการปรนนิบัติรับใช้ในด้านต่างๆ ที่ทำให้คริสตจักรเป็นคริสตจักรอย่างที่พึงเป็น
 • ต้องมีส่วนในการร่วมถวายทรัพย์เพื่อใช้กิจการต่าง ๆ ของคริสตจักรด้วยใจกว้างขวาง

 

CJ ของเราจะมีการมอบใบรับรองสมาชิกภาพชุดต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ ดังนั้น ผู้ใดยังไม่ได้กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน กรุณารีบติดต่อโดยด่วนที่คุณโบ คุณแดง และ คุณเอ๋

หากผู้ใดยังไม่พร้อม เราจะนัดมอบให้ในเดือนถัด ๆ ไป

อนึ่ง CJ ของเรามีการประชุมตามกลุ่มอายุในภาคบ่าย ทุกอาทิตย์ แต่ก็จะมีการประชุมรวมทุกกลุ่มเข้าด้วยกันในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม นี้ เพื่อเป็นการประชุมรวมประจำเดือน รับฟังข้อเสนอแนะ/ตอบคำถามและนำไปปฏิบัติ (จึงขอเชิญสมาชิก CJ ทุกท่านเข้าร่วมพร้อมเพรียงกัน)

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มานมัสการในวันนี้ และหวังว่าจะมีหลายท่านที่ตัดสินใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ CJ ของเรา ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งมากยิ่งขึ้น

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

หมายเหตุ  

 1. ขออธิษฐานเผื่อห้องนมัสการที่กำลังตกแต่งอยู่ในเวลานี้ ขอให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
 2. ขอเชิญร่วมศึกษาพระคัมภีร์ ทุกวันพฤหัสที่ CJ นี้เวลา 18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น   19.00 – 21.00 น. สามัคคีธรรมและศึกษาพระคัมภีร์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.