คริสเตียน

ส่งเสียง แต่ไม่ทำ

 ในพระคัมภีร์ใหม่มีเพียงสามตอนเท่านั้นที่มีคำว่า “คริสเตียน”

. . . และในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก

กิจการ 11:26

กษัตริย์อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า “เจ้าอยากจะชวนเราให้เป็นคริสเตียน ด้วยคำชักชวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น”

กิจการ 26:28

แต่ถ้าผู้ใดถูกการร้ายเพราะมีชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้ผู้นั้นมีความละอายเลย

แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น

1 เปโตร 4:16

~~~~~~~

ความเกี่ยวข้อง

สวมชื่อคริสเตียนเกี่ยวข้องกับการเป็นสาวก (เรียนรู้และติดตาม) พระเยซูคริสต์

เป็นคริสเตียนเกี่ยวข้องกับความมั่นใจว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดพ้นบาปเพื่อคนบนโลกนี้

เป็นคริสเตียนเกี่ยวข้องกับการถวายพระสิริแด่พระเจ้าแม้ในความทุกข์ยาก

ท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิ่ง และในการสอนจงสุจริตและมีใจสูง

และใช้คำพูดอันมีหลัก ซึ่งไม่มีผู้ใดจะตำหนิได้ เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์จะได้อาย ไม่มีสิ่งใดจะติเราได้

ทิตัส 2:7-8

ข้อคิด

หนึ่งในข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับการเป็นคริสเตียน:

แค่ส่งเสียง หรือลงมือทำ

หนทางดีที่สุดที่ทำให้ผู้อื่นเห็นได้ถึงคุณค่าในการติดตามพระคริสต์ – ต้องแสดงให้เขาเห็น

ซาตานชอบคนที่ยึดถือแต่หลักการในการเป็นคริสเตียน–ตราบเท่าที่ไม่ลงมือทำ

โดย : Ron Adams

Thursdaythought.homestead.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.