โยเซฟ วีรบุรุษที่ไม่ถูกเอ่ยถึง

ในความฝันของโยเซฟ

เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้น ให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลี ชื่อนาซาเร็ธ มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่ง ที่ได้หมั้นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟ เป็นคนในเชื้อวงศ์ดาวิด หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์ (ลูกา 1:26-27)

สำหรับผม โยเซฟเป็นวีรบุรุษที่ไม่ค่อยถูกเอ่ยถึงนักในเรื่องราววันคริสตมาส มีการพูดถึงท่านอยู่นิดเดียว แต่ท่านได้ชื่อว่าเป็นคนมีธัมมะ

พระกิตติคุณลูกาบอกเราว่ามารีย์ “หมั้นไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟ” (1:27) การหมั้นหมายนี้แตกต่างจากการหมั้นของเราในปัจจุบัน ตามที่ผู้นำศาสนายิวบันทึกไว้ พิธีแต่งงานของฮีบรูจะมีสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการหมั้นหมาย ซึ่งตามกฎหมายถือว่าผูกพันไว้เพื่อการแต่งงาน ถ้าในระหว่างช่วงหมั้นหมายนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน ต้องมีการหย่าร้างอย่างเป็นทางการเพื่อล้มเลิกการแต่งงานนั้น มารีย์และโยเซฟถือว่าแต่งงานกันตามกฎหมายแล้ว และในช่วงสิบสองเดือนแห่งการหมั้นหมาย พวกเขาจะไม่ข้องเกี่ยวกันทางกาย ต่างคนต่างยังอยู่ที่บ้านของตน ขั้นตอนที่สองคือพิธีฉลองสมรส ซึ่งใช้เวลาถึงเจ็ดวัน

ในช่วงแรกของการหมั้นหมายที่มารีย์ตั้งครรภ์โดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โยเซฟน่าจะขอหย่าขาดจากเธอได้ หัวใจท่านคงแตกสลาย แต่ท่านไม่ต้องการให้มารีย์ตกเป็นเป้าถูกโจมตี ทูตของพระเจ้าจึงมาปรากฎแก่ท่านในความฝันเพื่อบอกท่านว่า “โยเซฟบุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิ์ในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์” (มัทธิว 1:20)

โยเซฟทราบดีว่าท่านจะได้ชื่อว่าเป็นสามีของสตรีที่ละเมิดคำสาบาน และจริงๆแล้วมารีย์เองก็ต้องได้ชื่อว่าเป็นสตรีแบบนั้นไปจนตลอดชีวิต พวกฟาริสี (อาจารย์สอนธรรมบัญญัติ) เคยพูดกับพระเยซูว่า “เรามิได้เกิดจากการล่วงประเวณี เรามีพระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้า” (ยอห์น 8:41) ที่คนพวกนั้นหมายถึงคือ “เยซู ท่านเกิดมานอกสมรส”

โยเซฟเต็มใจที่จะแบกรับไว้ทั้งหมด ท่านรักมารีย์ ท่านเชื่อฟังพระเจ้า และทั้งคู่ตกลงที่จะทำตามแผนการของพระเจ้า – สรรเสริญพระเจ้าครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.