พระเจ้าในทุกวาระ

พระเจ้าในทุกวาระ

“ในยามที่มีสุข จงสรรเสริญพระเจ้า   Happy moments , Praise God

ในยามยากลำบาก จงแสวงหาพระเจ้า  Difficult moments, Seek God

ในยามนิ่งสงบ จงนมัสการพระเจ้า   Quiet moments, Worship God

ในยามเจ็บปวด จงวางใจพระเจ้า   Painful moments, Trust God

ในทุกๆ ยาม จงขอบคุณพระองค์!”   Every moment Thank God.

 

ใช่ครับ …

พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราในทุกโมงยามของชีวิต!

…ไม่ว่าเราจะตื่นหรือจะหลับ พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ

…ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ พระองค์ไม่เคยละเราไว้ให้ห่างไกล

…ไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราไว้โดยลำพัง

…ไม่ว่าเราจะซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์หรือไม่ พระองค์ใส่พระทัยในเราเสมอ!

 

เราเองต่างหากที่พยายามละเลย เพิกเฉย หรือออกห่างจากพระเจ้าผู้ทรงรักเรา!

เราเองต่างหากที่ปล่อยให้ความบาปผิดของเรามาขวางกั้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า

เราเองต่างหากที่เฉื่อยชาในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่พึงมีกับพระองค์ผู้ทรงสร้างเรา!

 

หากวันนี้ เราตระหนักในความจริงนี้ และสำนึกตัวในสิ่งไม่สมควรที่ได้ทำไป ขอให้เราสารภาพบาปผิดนั้นต่อพระองค์ และทูลขอความสัมพันธ์แห่งความรักเทิดทูน ที่เราควรมีต่อพระองค์ให้เกิดขึ้นหรือคืนกลับมา

การกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย และสิ่งใดก็ตามที่เราทำแล้วนำความพอพระทัยมาสู่พระเจ้า เราเรียกการกระทำนั้น ๆ ว่า กิจแห่งการนมัสการ!

ขอให้เราเข้าหาพระเจ้าของเราทุกวันทุกชั่วโมงและทุกนาที ขอให้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงนำชีวิตของเราอย่างแท้จริง

ขอให้เรานำความคิด จิตใจและจิตวิญญาณ รวมทั้งแผนการ ความฝัน และอุดมการณ์ และความเพลิดเพลิน พอใจของเรามามอบถวายพระองค์

และเมื่อเราทำเช่นนั้นแล้ว เราจะพบว่า เราไม่มีอะไรให้ต้องวิตกอีก !

เพราะไม่ว่า เราจะเผชิญกับวิกฤติการณ์ใด ๆ ในชีวิตขอเรา พระองค์จะทรงนำเราให้ผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านั้นไปได้อย่างมีชัย

วันนี้ อย่าให้โลกหรือความคิดอย่างโลก ฉุดคุณไว้ไม่ให้มีชีวิตที่นมัสการพระเจ้าผู้ทรงรักคุณ!

จงจำไว้ว่า คุณไม่อาจนมัสการพระเจ้าได้อย่างแท้จริง หากว่าคุณยังคงรักโลกหรือสิ่งของในโลกนี้มากเท่ากับหรือมากกว่าที่คุณรักพระเจ้า!

ดังนั้น ขอให้พระเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของคุณ ในทุกวาระและในทุกโมงยาม

แล้วชีวิตของคุณจะไม่เหลืออะไรให้รู้สึกกังวลหรือทุกข์ใจอีกต่อไป!

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.