สาส์นจากศิษยาภิบาล

ImageHandler

26 ตุลาคม 2014

สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยือน

ผมดีใจที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้รับใบรับรองสมาชิกภาพ CJ จำนวน 22 คน   ขอให้ทุกท่านเป็นสมาชิกดียอดเยี่ยมที่พร้อมนำความสุขความยินดีมาสู่คริสตจักร และสังคมไทยนะครับ!

สมาชิก CJ ทุกคนคือคนที่

  1. รักพระเจ้า และรักคริสตจักร (หมายถึง ทุกคนในคริสตจักรด้วย)
  2. รักพี่น้องผู้เชื่อทุกแห่งหนและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และมีใจพร้อมรับใช้ ในนามของคริสตจักร CJ
  3. สำแดงความรักออกมาเป็นการปรนนิบัติทั้งเป็นส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่นในคริสตจักร
  4. พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าอยู่เป็นประจำ ทั้งเป็นส่วนบุคคลและร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรผ่านรายการหรือชั้นเรียนต่าง ๆ ที่คริสตจักรจัดหรือสนับสนุน
  5. รับผิดชอบในการเข้าใกล้พระเจ้า นมัสการพระเจ้า ทั้งเป็นส่วนตัวและร่วมกับพี่น้องผู้เชื่อในทุกวันอาทิตย์
  6. ร่วมส่งเสริมการกระทำพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักรในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการให้คำแนะนำปรึกษา การสนับสนุนด้านแรงกาย ทุนทรัพย์ หรือปัจจัยอื่น ๆ
  7. เป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์ และเป็นแบบอย่างชีวิตที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อสมาชิกภายในและภายนอกคริสตจักร

 

หวังว่าทุกท่านจะสำแดงความกระตือรือร้นในการร่วมรับใช้ด้วยกันอย่างเต็มกำลังในฐานะสมาชิกที่ดีนะครับ!

อนึ่งคริสตจักรจะมีการมอบใบรับรองสมาชิกภาพชุดต่อไปในเดือน พฤศจิกายน นี้คือ วันที่ 16 พฤศจิกายน ขอให้ผู้ที่มีความพร้อมแจ้งชื่อได้ที่คุณเอ๋ คุณแดง และคุณโบ (หากติดขัดก็สามารถรับในเดือนถัด ๆ ไปได้ครับ)

ขอให้เรื่อง “การเป็นสมาชิกคริสตจักร” เป็นพรต่อทุกคน อย่าให้มีผู้ใดหรืออะไรทำให้พี่น้องเกิดความคิดที่ส่งผลกระทบต่อความสุข และความสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับ ผู้ใดมีคำถาม ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นใด สามารถแจ้งได้ที่ผม 081-8357327 ครับ

ขอให้เรารักกันและกันด้วยความรักของพระคริสต์เจ้า และอย่าปล่อยให้สิ่งใดมาแยกเราออกจากกัน (แม้แต่ความตาย)

ผมขอเชิญให้ CJ ทุกคนร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ร่วมกันผ่านสื่อต่าง ๆ ของคริสตจักร อาทิ   สูจิบัตร, website, คือ รวมทั้ง #churchofjoy และ #churchofjoythailand

และหวังว่าพี่น้อง CJ จะหิวกระหายมาร่วมศึกษาพระคัมภีร์อันเป็นทิพย์อาหารฝ่ายจิตวิญญาณแก่ตัวเอง ในทุกวันพฤหัส และวันอาทิตย์

ขออธิษฐานเผื่อกันและกันให้มากขึ้น ขอให้เราติดตามเลี้ยงดูซึ่งกันและกันด้วยความเอาใจใส่ –ให้เกิดบรรยากาศแบบ “คนในไม่อยากออก แต่คนนอกอยากเข้า”

ขอให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ขอให้เรามีจิตอาสาร่วมรับใช้ เพื่อครอบครัว CJ ของเรา จะมีสุขและจำเริญขึ้นในทุกด้าน!

ขอพระเจ้าอวยพร

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.