ศาสนาคริสต์ทื่ปราศจากสาวก

พระหัตถ์พระเยซู

“คริสตศาสนาที่ปราศจากการเป็นสาวกมักเป็นศาสนาคริสต์ที่ปราศจากพระคริสต์!”

(Christianity without discipleship is always Christianity without Christ.) -Dietrich Bonhoeffer-

 

 

ศาสนาคริสต์ย่อมไม่แตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ หากปราศจาก “องค์พระคริสต์”!

พระเยซูคริสต์ทรงทำให้คริสตศาสนามีชีวิตและมีความหมายขึ้นมา!

ศาสนาคริสต์และศาสนาใด ๆ ก็ตามมีหน้าที่หลักอย่างเดียวกันนั่นก็คือ ฟ้องว่าเราเป็นคนบาป!

และไม่ได้ช่วยผู้ใดให้รอดจากหนี้บาปที่ตนก่อเหล่านั้นเลย ดังนั้นจึงมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้มนุษย์อย่างเราเข้าสู่สวรรค์ได้ ก็คือ องค์พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์ ซึ่งทรงช่วยเราให้รอดผ่านทางการจ่ายโทษบาปแทนเราขององค์

พระเยซูคริสต์ หากว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ !

แล้วเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระคริสต์ได้อย่างไร?

คำตอบก็คือ ขอเพียงแต่ให้เราตอบสนองคำเชิญชวนที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระคริสต์ ด้วยความสำนึกตนอย่างถ่อมใจ ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างเรากับพระองค์ก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตาม แม้พระคริสต์จะทรงเรียกเราให้รับความรอดและเป็นสาวกของพระองค์ แต่สาวกของพระองค์จะต้องไม่เป็นเพียงแค่ผู้เชื่อเฉย ๆ เราจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเชื่อออกมาให้คนเห็นเป็นที่ประจักษ์

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ศาสนาเปรียบดุจกระจก ซึ่งมีประโยชน์เพียงแค่ช่วยให้เราเห็นตัวเอง นั่นคือ หากว่าหน้าตาของเราสกปรก กระจกนั้นจะทำให้หน้าของเราสะอาดขึ้นมาเองไม่ได้! นอกจากมีมือยื่นออกมาเช็ดหน้านั้นให้สะอาด!

หากศาสนา(คริสต์) เป็นดุจกระจก พระคริสต์ก็คือ มือ ๆ นั้นที่เช็ดหน้านั้นจนสะอาดให้

แท้จริง เราทุกคนมีมือ แต่น่าเสียดาย มือของเราเป็นอัมพาต เพราะบาป เรารู้ว่าอะไรไม่ดี แต่ก็ยังทำอยู่ เรารู้ว่าอะไรดี แต่ก็ไม่มีแรงทำ เราจึงต้องการพระเจ้าผู้ทรงใช้พระหัตถ์ของพระองค์ช่วยชำระใบหน้าและชีวิตของเราให้สะอาด!

เช่นเดียวกันที่สาวกของพระคริสต์ ก็คือ ผู้ที่นำคนทั้งหลายได้สัมผัสกับมือที่จะสามารถช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากอำนาจและความสกปรกของบาปที่เกาะกุมชีวิตของพวกเขา!

วันนี้ ขอให้เรามาเป็นสาวกของพระคริสต์ ผู้ที่นำคนทั้งหลายให้มาพบกับพระคริสต์ และรับการช่วยให้รอดจากพระองค์!

…จะดีไหมครับ?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.