สาส์นจากศิษยาภิบาล

006

9 พฤศจิกายน 2014

สวัสดีครับชาว CJ

อย่าลืมเข้าไปดู website ของ CJ คือ www.churchofjoy.net และ #churchofjoy และ #churchofjoythailand และอย่าลืมมาเรียนพระคัมภีร์ทุกวันอาทิตย์เช้า และทุกพฤหัสเย็น

เราต้องโตด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับ อย่าสนุกจนประมาทพลาดท่าทำบาป และอย่าชะล่าใจจนพลาดโอกาสที่จะเติบโต

ไม่มีใครเติบโตได้โดยปราศความรู้ ความเข้าใจ และการเชื่อฟังทำตามพระวจนะของพระเจ้า!

ขอให้ CJ ทุกท่านใส่ใจกับการอ่านพระคัมภีรด้วยการสังเกต ตีความและนำบทเรียนหรือหลักการมาใช้อย่างถูกต้องในชีวิตนะครับ

เราจะเป็นเพียงผู้รับฟังอย่างเดียวไม่ได้แล้ว เราต้องโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเป็นผู้ที่แบ่งปันให้ผู้อื่นต่อ ๆ ไป

นับจากปี 2015 เป็นต้นไปเราคาดหวังให้ สมาชิก CJ ทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของ CJ จริง ๆ ไม่ใช่ผู้ชมผู้มาร่วมรายการ หรือผู้มารับพระพรเท่านั้น แต่เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ ที่มีวุฒิภาวะที่เต็มใจเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่น และเพื่อพระเจ้าที่เรารัก

สมาชิกของ CJ จะเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์อย่างแท้จริง ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่างแท้จริง ไม่ทอดทิ้งกัน แต่หนุนใจเสริมสร้างซึ่งกันจนกว่าทุกคนจะเป็นสาวกแท้ของพระคริสต์ และเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ ที่ยึดความจริงและความรัก

ผู้ใดที่รับใบรับรองสมาชิกภาพแล้ว อย่าลืมทำตัวให้สมกับเป็นสมาชิก CJ หน่อยนะครับ คือ

  1. รักพระเจ้าจริง ๆ
  2. รักตัวเองให้ถูกต้อง และ
  3. รักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองนครับ

และ 4. รักคริสตจักรด้วยการ

  • มานมัสการเป็นประจำทุกอาทิตย์ (โดยตั้งใจไม่ขาดหรือขาดน้อยที่สุด)
  • มาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันหรือเข้าร่วมกลุ่มแคร์วันอาทิตย์ วันพฤหัสและวันอื่น ๆ
  • มารับใช้ร่วมกันทั้งในและนอกคริสตจักรในนามคริสตจักร CJ
  • มาช่วยกันนำคนที่เรารักมารู้จักกับพระเจ้า

ขอให้ทุกท่านมีส่วนใน CJ ของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับ ดีไหมครับ?

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

หมายเหตุ

  1. จะมีการมอบใบรับรองสมาชิกภาพ CJ ชุดต่อไปในวันอาทิตย์ที่16 พฤศจิกายน นี้นะครับ และผู้ใดยังไม่ได้รับกรุณากรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยครับ
  2. ขอเชิญสมาชิก CJ ทุกท่านประชุมรวมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันอาทิตย์ที่23 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น.

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.