ทิ้งความกลัว – โอบรับพระพร

โอบพระพร

“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3)

รู้หรือไม่ ความกลัวอาจทำให้คุณลืมสิ่งต่างๆ? ผมไม่ได้หมายถึงลืมเบอร์โทรศัพท์ ลืมชื่อคน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณมักลืมสิ่งเหล่านี้ แต่หมายถึงความกลัวที่ทำให้คุณลืมพระพร การเจิม ฤทธิอำนาจของพระเจ้า – ทุกสิ่งที่คุณได้รับและครอบครองอยู่เมื่อเชื่อในพระเยซู!

สิ่งนี้เคยเกิดกับทิโมธีมาแล้ว ท่านได้รับของประทานและพระคุณอย่างเต็มเปี่ยมจากพระเจ้าเพื่อปฏิบัติงานได้ตามที่พระเจ้ามอบหมาย แต่ในท่ามกลางความกลัวท่านก็ลืม อ.เปาโลจึงต้องย้ำเตือน (ดู 2ทิโมธี 1:6) ท่านละสายตาไปจากพระเจ้าไปเพ่งที่ความกลัวจนทำให้มองแทบไม่เห็นสิ่งอื่นใด

ผมขอบอกคุณบางสิ่ง คุณได้รับพระพรอย่าง “เหลือล้น” ถ้าคุณถูกความกลัวมาทำให้เขว คุณก็มองไม่เห็นพระพรที่มีในพระเยซูคริสต์ ความกลัวจะเป่าความสว่างทั้งหมดในวิญญาณคุณให้ดับไป ความสว่างของท้องฟ้ามืดหาย รวมถึงความปิติยินดีในชีวิตด้วย

ตื่นขึ้นเถอะครับ ลุกมานับพระพร ชื่นชมยินดีเพราะว่าคุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว!

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

Love worth finding Ministries : www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.