1โครินธ์ 7/1

ปัญหาเรื่องการแต่งงาน (1)

พระธรรม        1โครินธ์ 7:1-24

อ้างอิง              1คร.7:4-17; 26,39;6:20;14:33;2คร.8:8;11:17

บทนำ

คริสเตียนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพหรือสถานภาพใด เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรา ก็ขอให้เราอยู่ในสภาพหรือฐานะนั้นด้วยการสำแดงพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ให้ทุกคนได้เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเรามีครอบครัวก็ขอให้ชีวิตครอบครัวของเราเป็นพยานที่ดีที่ถวายเกียรติแด่พระคริสต์

บทเรียน

7:1 “เกี่ยว‍กับ​เรื่อง​ที่​พวก‍ท่าน​เขียน​มา​นั้น “การ​ที่​ผู้‍ชาย​ไม่​แตะ‍ต้อง​ผู้‍หญิง​เลย​ก็​ดี​แล้ว” 

     (Now concerning the matters about which you wrote: “It is good for a man not to have sexual relations with a woman.”)

7:2 “แต่​เพราะ‍เหตุ​การ​ล่วง‍ประ‌เวณี ผู้‍ชาย​แต่‍ละ‍คน​ควร​มี​ภรรยา​เป็น​ของ​ตน และ​ผู้‍หญิง​แต่‍ละ‍คน​ควร​มี​สามี​เป็น​ของ​ตน” 

     (But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and  each woman her own husband.)

7:3 “สามี​พึง​สัม‌พันธ์​กับ​ภรรยา​ตาม‍ควร และ​ภรรยา​ก็​พึง​สัม‌พันธ์​กับ​สามี​ตาม‍ควร​เช่น‍เดียว‍กัน” 

     (The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband.)

7:4 “ภรรยา​ไม่‍มี​อำนาจ​เหนือ​ร่าง‍กาย​ของ​ตน แต่​สามี​มี​อำนาจ​เหนือ​ร่าง‍กาย​ของ​ภรรยา ทำ​นอง​เดียว‍กัน​สามี​ไม่‍มี​อำนาจ​เหนือ​ร่าง‍กาย​ของ​ตน แต่​ภรรยา​มี​อำนาจ​เหนือ​ร่าง‍กาย​ของ​สามี” 

    (For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise the  husband does not have authority over his own body, but the wife does. )

7:5 “อย่า​ปฏิ‌เสธ​ความ​สัม‌พันธ์​ฉัน​สามี​ภรรยา​เว้น‍แต่​ได้​ตก‍ลง​กัน​เป็น​การ​ชั่ว‍คราว เพื่อ​อุทิศ​ตัว​ใน​การ​อธิษ‌ฐาน แล้ว​จึง​ค่อย​มา​มี​ความ​สัม‌พันธ์​กัน​อีก เพื่อ​ไม่‍ให้​ซา‌ตาน​ล่อ‍ลวง​ให้​ทำ​ผิด​เพราะ​ตัว​อด​ไม่‍ได้” 

    (Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer; but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control.)

7:6 “ข้าพ‌เจ้า​กล่าว​เช่น‍นี้​เป็น​การ​อนุญาต ไม่‍ใช่​สั่ง” 

    (Now as a concession, not a command, I say this. )

7:7 “ข้าพ‌เจ้า​ต้อง‍การ​ให้​ทุก‍คน​เป็น​เหมือน​ข้าพ‌เจ้า แต่​ว่า​แต่‍ละ‍คน​ก็​ได้​รับ​ขผอง‍ประ‌ทาน​ของ​ตัว​เอง​จาก​พระ‍เจ้า คน​หนึ่ง​ได้​รับ​อย่าง‍นี้ และ​อีก‍คน‍หนึ่ง​ได้​รับ​อย่าง​นั้น”

     (I wish that all were as I myself am. But each has his own gift from God, one of one kind and one  of another.)

7:8 “ข้าพ‌เจ้า​ขอ​กล่าว​กับ​พวก​ที่​ไม่​แต่ง‍งาน​และ​พวก​แม่‍ม่าย​ว่า การ​ที่​พวก‍เขา​จะ​อยู่​เหมือน​ข้าพ‌เจ้า​ก็​ดี​แล้ว” 

      (To the unmarried and the widows I say that it is good for them to remain single as I am. )

7:9 “แต่​ถ้า​ควบ‍คุม‍ตัว​ไม่​อยู่ ก็​จง​แต่ง‍งาน​เสีย​เถิด เพราะ‍ว่า​แต่ง‍งาน​เสีย​ก็​ดี‍กว่า​มี​ใจ​เร่า‍ร้อน​ด้วย​กาม‍ราคะ”

     (But if they cannot exercise self-control, they should marry. For it is better to marry than to burn with passion.)

7:10 “ส่วน​คน​ที่​แต่ง‍งาน​แล้ว ข้าพ‌เจ้า​ขอ​สั่ง ไม่‍ใช่​ข้าพ‌เจ้า​สั่ง​เอง แต่​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ทรง​บัญชา​ว่า อย่า​ให้​ภรรยา​แยก​จาก​สามี” 

      (To the married I give this charge (not I, but the Lord): the wife should not separate from her husband )

7:11 “แต่​ถ้า​นาง​แยก​จาก​สามี​แล้ว ก็​อย่า​ให้​นาง​แต่ง‍งาน​ใหม่ หรือ​ไม่​ก็​ให้​นาง​คืน‍ดี​กับ​สามี และ​อย่า​ให้​สามี​หย่า​ภรรยา​เลย”

     (but if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband), and the  husband should not divorce his wife.)

7:12 “ข้าพ‌เจ้า​ขอ​กล่าว​กับ​พวก​ที่​เหลือ ข้าพ‌เจ้า​เอง​กล่าว (องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ไม่‍ได้​ตรัส) ว่า ถ้า​พี่‍น้อง​คน​ไหน​มี​ภรรยา​ที่​ไม่​เชื่อ​ใน​พระ‍คริสต์ และ​นาง​พอ‍ใจ​จะ​อยู่​กับ​สามี ก็​ไม่‍ให้​สามี​หย่า​นาง”

     (To the rest I say (I, not the Lord) that if any brother has a wife who is an unbeliever, and she  consents to live with him, he should not divorce her. )

7:13 “ถ้า​หญิง​คน‍ไหน​มี​สามี​ที่​ไม่​เชื่อ​ใน​พระ‍คริสต์ และ​สามี​พอ‍ใจ​จะ​อยู่​กับ​นาง ก็​ไม่‍ให้​นาง​หย่า​สามี​นั้น”

       (If any woman has a husband who is an unbeliever, and he consents to live with her, she should  not divorce him.)

7:14 “เพราะ‍ว่า​สามี​ที่​ไม่​เชื่อ​นั้น​ได้​รับ​การ​ทรง​ชำระ​ให้​บริ‌สุทธิ์​ทาง​ภรรยา และ​ภรรยา​ที่​ไม่​เชื่อ​ก็​ได้​รับ​การ​ทรง​ชำระ​ให้​บริ‌สุทธิ์​ทาง​สามี มิ‍ฉะนั้น​ลูกๆ ของ​พวก‍ท่าน​ก็​เป็น​มลทิน แต่​บัด‍นี้​เด็ก​เหล่า‍นั้น​บริ‌สุทธิ์” 

   (For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise your children would be unclean, but as it is, they are holy.)

7:15 “แต่​ถ้า​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​จะ​แยก​จาก​ไป ก็​ให้​เขา​แยก​จาก​ไป​เถิด ใน​กรณี​นี้​ไม่​จำ‍เป็น​ที่​พี่‍น้อง‍ชาย‍หญิง​ต้อง​ถูก​ผูก‍มัดเพราะ‍ว่า​พระ‍เจ้า​ทรง​เรียก​เรา​ให้​อยู่​อย่าง​สันติ”

     (But if the unbelieving partner separates, let it be so. In such cases the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. )

7:16 “ท่าน​ผู้​เป็น​ภรรยา ท่าน​รู้​ได้​อย่าง‍ไร​ว่า​ท่าน​จะ​ช่วย​สามี​ให้​รอด​ไม่‍ได้? ท่าน​ผู้​เป็น​สามี ท่าน​รู้​ได้​อย่าง‍ไร​ว่า​ท่าน​จะ​ช่วย​ภรรยา​ให้​รอด​ไม่‍ได้?”

    (For how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife?).

7:17 “อย่าง‍ไร​ก็​ตาม องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ทรง​กำ‌หนด​สภาพ​แต่‍ละ‍คน​มา​อย่าง‍ไร และ​พระ‍เจ้า​ทรง​เรียก​แต่‍ละ‍คน​ใน​สภาพ​อย่าง‍ไร ก็​ให้​เขา​ดำ‌เนิน​ต่อ‍ไป​อย่าง​นั้น ข้าพ‌เจ้า​สั่ง​คริสต‌จักร​ทั้ง‍หมด​ให้​ทำ​เช่น‍นี้” 

     (Only let each person lead the life that the Lord has assigned to him, and to which God has called him. This is my rule in all the churches)

7:18 “มี​ชาย​คน​ไหน​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​เรียก​เมื่อ​เขา​ได้​เข้า‍สุหนัต​แล้ว ก็​อย่า​ให้​เขา​ลบ​รอย​นั้น​เสีย หรือ​มี​ชาย​คน​ไหน​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​เรียก​เมื่อ​เขา​ไม่‍ได้​เข้า‍สุหนัต ก็​อย่า​ให้​เขา​เข้า‍สุหนัต” 

   (Was anyone at the time of his call already circumcised? Let him not seek to remove the marks of circumcision. Was anyone at the time of his call uncircumcised? Let him not seek circumcision.) 

7:19 “การ​เข้า‍สุหนัต​หรือ​ไม่​นั้น​ไม่​สำคัญ​อะไร แต่​การ​ถือ​รักษา​พระ‍บัญญัติ​ของ​พระ‍เจ้า​นั้น​สำคัญ” 

(For neither circumcision counts for anything nor uncircumcision, but keeping the commandments of God.)

7:20 “ให้​แต่‍ละ‍คน​อยู่​ตาม​สภาพ​ที่​เป็น​อยู่​ใน​เวลา​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​เรียก​นั้น”

       (Each one should remain in the condition in which he was called.)

7:21 “พระ‍เจ้า​ทรง​เรียก​ท่าน​เมื่อ​ยัง​เป็น​ทาส​อยู่​หรือ? อย่า​เป็น​ห่วง​เลย แต่​ถ้า​ท่าน​สามารถ​เป็น​ไท​ได้ ก็​จง​ใช้​สิทธิ์​นั้น”

  (Were you a bondservant when called? Do not be concerned about it. (But if you can gain your freedom, avail yourself of the opportunity.)

7:22 “เพราะ‍ว่า​ผู้​ใด​ที่​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ทรง​เรียก เมื่อ​ยัง​เป็น​ทาส ผู้​นั้น​เป็น​เสรี‍ชน​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ใน​ทำ‌นอง‍เดียว‍กัน​คน​ที่​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​เมื่อ​เป็น​ไท คน​นั้น​เป็น​ทาส​ของ​พระ‍คริสต์” 

  (For he who was called in the Lord as a bondservant is a freedman of the Lord. Likewise he who was free when called is a bondservant of Christ. )

7:23 “พระ‍เจ้า​ทรง​ซื้อ​พวก‍ท่าน​ด้วย​ราคา​สูง อย่า​เป็น​ทาส​ของ​มนุษย์​เลย”

                 (You were bought with a price; do not become bondservants of men.)

7:24 “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย แต่‍ละ‍คน​ได้​รับ​การ​ทรง‍เรียก​ใน​สภาพ​ใด ก็​ให้​อยู่​ใน​สภาพ​นั้น​กับ​พระ‍เจ้า”

                 (So, brothers, in whatever condition each was called, there let him remain with God.)

 

ข้อมูลมีประโยชน์

7:1       “เกี่ยวกับเรื่องที่พวกท่านเขียนมานั้น” (Now concerning the matters about which you wrote)

= ชาวโครินธ์เขียนจดหมายถามปัญหาที่ทำให้ อ.เปาโล ปวดหัวหลายเรื่อง (8:1;12:1;16:1)

          “การที่ผู้ชายไม่แตะต้องผู้หญิงเลยก็ดีแล้ว” (“It is good for a man not to have sexual relations with a woman) = เป็นการดีที่ผู้ชายจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิง หรือเป็นการดีที่ผู้ชายจะไม่แต่งงาน แต่ในตอนอื่น ๆ อ.เปาโลเห็นด้วยกับการแต่งงาน –อฟ.5:22-23;คส.3:18-19;1ทธ.3:2,12;5:14 และใน 1ทธ.4:1-3 อ.เปาโลกล่าวว่า การห้ามไม่ให้แต่งงานก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายของพวกนอกรีตในยุคสุดท้าย

7:2       “แต่เพราะเหตุการล่วงประเวณี” ( But because of the temptation to sexual immorality ) = มีการล่วงประเวณีหรือการผิดศีลธรรมเกิดขึ้นอย่างมากในโครินธ์ -ตัวอย่างเช่น ในวิหารของเทวี อะโพร์ไดท์ ที่บนภูเขาอะโครโครินธ์ ซึ่งเป็นภูเขาหินเหนือโครินธ์ มีผู้หญิงโสเภณีเป็นปุโรหิตรับใช้อยู่นับพันคน (6:18)

7:3       “สามีพึงสัมพันธ์กับภรรยาตามควร” (The husband should give to his wife her conjugal rights)

= สามีควรทำหน้าที่ต่อภรรยาของตนอย่างสมบูรณ์ และภรรยาก็ควรกระทำเช่นนั้นต่อสามี

= คู่สมรสควรมีเพศสัมพันธ์กันตามปกติ การไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เป็นการลิดรอนสิทธิตามธรรมชาติของอีกฝ่ายหนึ่ง และอาจนำไปสู่การทดลอง

7:4       “ทำนองเดียวกัน” (Likewise) = ทั้งสามีและภรรยามีสิทธิทางการสมรสและเป็นเจ้าของสิทธินั้นในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว

7:5       “อย่าปฏิเสธความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา” (not deprive one another) = อย่าปฏิเสธเพศสัมพันธ์

“เพื่อไม่ให้ซาตานล่อลวงให้ทำผิดเพราะตัวอดไม่ได้” (so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control) = คริสเตียนซึ่งถูกคู่สมรสของตนปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ อาจถูกซาตานล่อลวงให้ทำผิดบาปทางเพศได้ ทั้ง 2 ต้องตระหนักว่า แรงขับทางเพศที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์นั้นมีพลังยากต้านทานขัดขืน

7:6       “ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ เป็นการอนุญาตไม่ใช่สั่ง” (Now as a concession, not a command, I say this) = แม้การแต่งงานเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา และสอดคล้องกับแผนการของพระเจ้า แต่ก็ไม่ได้ต้องเป็นเช่นนี้ในทุกกรณีหรือทุกสถานการณ์ (ข.25-38)

7:7       ”เป็นเหมือนข้าพเจ้า” (I wish that all were as I myself am) = เป็นโสดไม่แต่งงานเหมือนตัว อ.เปาโล

อ.เปาโลมองดูสถานภาพโสดที่ไม่แต่งงานนั้น เป็นของประทานจากพระเจ้า

-เป็นเหตุให้ท่านยอมรับสถานภาพของการไม่แต่งงานและใช้สถานภาพนั้นในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ – 1คร.7:8;9:5

“แต่ละคนได้รับของประทานของตนเอง” (each has his own gift from God) -มธ.19:11,12;รม.12:6;1คร.12:4,11

7:8       “จะอยู่เหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้ว” (I say that it is good for them to remain single as I am) –1คร.7:1,26

7:9       “…ก็จงแต่งงานเสียเถิด” ( …they should marry ) –1ทธ.5:14

7:10     “ข้าพเจ้าขอสั่งไม่ใช่ข้าพเจ้าสั่งเอง แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา” (I give this charge (not I, but the Lord) – อ.เปาโลกำลังยกเอาพระบัญชาที่พระเยซูคริสต์เคยตรัสไว้ในช่วงที่ทรงทำพระราชกิจอยู่ในโลกที่ว่าคู่สมรสต้องอยู่ร่วมกัน (มธ.5:32;19:3-9;มก.10:2-12;ลก.16:18)

-ซึ่ง อ.เปาโลอาจได้ยินพระบัญชานั้นมาจากสาวกคนอื่น (กท.1:18-19)

7:11     “แต่ถ้านางแยกจากสามีแล้วก็อย่าให้นางแต่งงานใหม่หรือไม่ก็ให้นางคืนดีกับสามี” (but if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband) = อ.เปาโลแย้งตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ว่า หญิง (หรือชาย) ที่แยกออกไปต้องไม่แต่งงานอีก หรือกลับมาคืนดีกันใหม่ เป็นหลักการที่ชัดเจนว่า คู่สมรสไม่ควรแยกจากกันอย่างถาวร –รม.7:2-3;1คร.7:39

7:12    “ข้าพเจ้าเองกล่าว(องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัส)” (I say (I, not the Lord))   = อ.เปาโลไม่ได้ยกพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสไว้ตรง ๆ มาพูด

          “พี่น้องคนไหนมีภรรยาที่ไม่เชื่อ” (brother has a wife who is an unbeliever) -ในข้อนี้ (และในข้อ 13) อ.เปาโลกำลังกล่าวถึงคู่ที่แต่งงานกับมาก่อน แล้วภายหลังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาเป็นคริสเตียน ว่าทั้ง 2 ควรอยู่ด้วยกันต่อไป นอกจากว่า ฝ่ายที่ไม่เป็นคริสเตียน (ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง) ไม่ต้องการอยู่ร่วมด้วย

(ข.16)

7:14     “…ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์” (…made holy) = สิ่งที่ อ.เปาโลกล่าวตอนนี้ อยู่ในข่ายของเรื่องที่ “เข้าใจยาก” ดังที่ อ.เปโตร กล่าวถึงใน 2 ปต.3:16

-.ในที่นี้ อ.เปาโลยืนยันว่า คู่สมรสที่ยังไม่เชื่อจะมีส่วนได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากคู่สมรสที่เชื่อในทางใดทางหนึ่ง (1:2)

และส่งผลให้ลูกที่เกิดจากการเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งสองนั้น บริสุทธิ์ (คือได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้า) ภายใต้พันธสัญญาใหม่ในพระคริสต์ – มลค.2:15

7:15     “ในกรณีนี้ไม่จำเป็นที่พี่น้องชายและหญิงต้องถูกผูกมัด” ( In such cases the brother or sister is not enslaved) = ผู้เชื่อไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้ข้อผูกมัดที่ต้องพยายามอยู่กับผู้ไม่เชื่ออีกต่อไป

“ทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสันติ” (God has called you to peace) = ถ้าผู้ไม่เชื่อถูกบังคับให้อยู่กับผู้เชื่อ (หรืงอกลับกัน) บ้านก็จะไม่มีความสุขสงบ –รม.14:19;1คร.14:33

7:16     “รู้ได้อย่างไรว่าจะช่วยสามีให้รอดไม่ได้” (how do you know, wife, whether you will save your husband?) -รม.11:14;1ปต.3:1

7:17    “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดสภาพแต่ละคนมาอย่างไร?” (the Lord has assigned to)

= ให้คริสเตียนแต่ละคนคงสถานภาพตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนด หรือมอบหมายอย่างมั่นใจ ไม่ว่า

พระเจ้าจะวางหรือกำหนดเราไว้ตรงไหนก็ตาม (ข.18)

= ไม่มีการพยายามเปลี่ยนสถานภาพแบบใดที่เราพยายามทำด้วยตัวเองแล้วจะยกระดับความรอดได้

“พระเจ้าทรงเรียกแต่ละคน” ( God has called him) –รม.12:3

“ข้าพเจ้าสั่งคริสตจักรทั้งหมดให้ทำเช่นนี้” (This is my rule in all the churches) = นี่เป็นกฎที่ข้าพเจ้าวางไว้ให้คริสตจักทั้งปวงปฏิบัติตาม –1คร.4:17;14:33;2คร.8:18;11:28

7:18     “เข้าสุหนัต …ไม่ได้เข้าสุหนัต” (circumcised? …uncircumcision?)

= คนเข้าสุหนัตคือชาวยิว และพวกไม่ได้เข้าสุหนัต หมายถึงคนต่างชาติ

= คริสเตียนที่เป็นชาวยิว ก็ไม่จำเป็นต้องพยายามลบร่องรอยของการเคยเข้าสุหนัตที่บ่งบอกว่าเป็นชาวยิวมาก่อน และคนต่างชรติที่มาเป็นคริสเตียนก็ไม่ควรถูกกดกันจากชาวยิวให้ต้องเข้าสุหนัต (กจ.15:1-5; กท.5:1-3)

7:19     “การเข้าสุหนัตหรือไม่นั้น ไม่สำคัญอะไร” (For neither circumcision counts for anything nor uncircumcision) –กท.5:6;6:15;คส.3:11;รม.2:25-27

7:20     “ให้แต่ละคนอยู่ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาที่พระเจ้าทรงเรียกนั้น” (Each one should remain in the condition in which he was called.) –1คร.7:24

7:21     “ทรงเรียกท่านเมื่อยังเป็นทาสอยู่” (Were you a bondservant when called?) = แม้อยู่ในสภาพทาส (ไม่ว่าจะทางสังคมหรือเศรษฐกิจ)-คริสเตียนควรดำเนินชีวิตอย่างพึงพอใจ โดยตระหนักว่าเราเป็นไท ในพระคริสต์แล้ว (ข.22;ยน.8:32,36)

          “แต่ถ้าท่านสามารถเป็นไทได้ ก็จงใช้สิทธิ์นั้น” ( if you can gain your freedom, avail yourself of the opportunity) = ทาสที่เป็นคริสเตียนเมื่อมีโอกาสเป็นอิสระได้ ก็ควรฉวยโอกาสนั้น ภายใต้จักรวรรดิโรมัน บางครั้งคนชนชั้นสูงไถ่ทาสให้เป็นอิสระ

ดังนั้น ไม่ใช่เรื่องผิดที่คริสเตียนจะยกสถานภาพของตนเอง เพียงแต่สถานภาพทางสังคมนี้ไม่ได้มีผลต่อสถานภาพฝ่ายจิตวิญญาณในพระเจ้า

7:22     “ผู้นั้นเป็นเสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (he who was called in the Lord as a bondservant is a freedman of the Lord.) = ได้รับการปลดปล่อยจากบ่วงบาป (รม.6:18,22; ฮบ.9:15; ปท .ยน.8:34,36)

“คนนั้นเป็นทาสของพระคริสต์” (when called is a bondservant of Christ)= เราเป็นไทเพื่อจะรับใช้พระคริสต์ ดุจเป็นทางของพระองค์ เช่นเดียวกับอิสราเอลที่เป็นไทจากการผูกมัดของอียิปต์ แล้วกลายมาเป็นประชากรผู้รับใช้พระเจ้า ร(อพย.6:6-7;16:4-6)

7:23     “ทรงซื้อพวกท่านด้วยราคาสูง อย่าเป็นทาสของมนุษย์เลย” (You were bought with a price)

= ไม่ว่าคริสเตียนจะอยู่ในสถานภาพใด พวกเขาต้องตระหนักว่า พวกเขาเป็นของพระคริสต์ ที่พระองค์ทรงซื้อพวกเขามาด้วยราคาที่สูงด้วยโลหิตของพระองค์ (6:20;1ปต.1:18-19)

7:24     “ก็ให้อยู่ในสภาพนั้นกับพระเจ้า” (there let him remain with God) –1คร.7:20

 คำถามนำอภิปราย

 1. ระหว่างการอยู่เป็นโสดกับการแต่งงานคุณอยากเลือกสถานภาพใด? ทำไม?
 • อะไรคือผลดีของการไม่แต่งงาน?……………………………………………………………………………..

และอะไรคือผลเสียของการไม่แต่งงาน?……………………………………………………………………

 • อะไรคือผลดีของการแต่งงาน?……………………………………………………………………………….

และอะไรคือผลเสียของการแต่งงาน?…………………………………………………………………………

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเจ้า?

 1. สำหรับตัวคุณ หากคุณต้องแต่งงาน อะไรคือเหตุผลสำคัญที่สุดในการแต่งงานของคุณ? ทำไม?
 2. หากคุณแต่งงานแล้ว อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่สมรสของคุณ? ทำไม? แล้วคุณแก้ไขปัญหาได้หรือไม่? อย่างไร?
 3. คุณเข้าใจอย่างไรในประโยคที่ว่า “ภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตน แต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยา”? หมายความว่า สามีจะทำอะไรกับร่างกายของภรรยาก็ได้ใช่หรือไม่?
 4. ในทำนองเดียวกัน คุณเข้าใจอย่างไรกับประโยคที่ว่า “สามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตน แต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามี?

-คุณจะนำมาปฏิบัติได้อย่างไรในชีวิตจริงทั้งใน ข้อ 4 และ 5 นี้?

 1. ทำไม อ.เปาโลจึงห้ามไม่ให้มีการปฏิเสธความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันนอกจากมีข้อยกเว้นเป็นการชั่วคราว? มีข้อยกเว้นใดในชีวิตจริงที่เป็นที่ยอมรับได้? ทำไม?
 1. อ.เปาโลมีของประทานในการ “อยู่คนเดียวได้” (ไม่แต่งงาน) คุณเองมีของประทานดังกล่าวหรือไม่? คุณดำเนินชีวิตอยู่อย่างไร? ส่งผลดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้าง ในชีวิตของคุณ?
 1. ถ้าคุณแต่งงานแล้ว ชีวิตครอบครัวของคุณมีความสุขราบรื่นดีหรือมีความทุกข์? อะไรเป็นสาเหตุ? แล้วคุณแก้ไขอย่างไร?
 1. หากคู่สมรสของคุณต้องการแยกทางหรือหย่าขาดจากคุณ คุณจะทำอย่างไร? ทำไม?

-หากจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริง คุณคิดว่าเขาจะขอเลิกกับคุณด้วยสาเหตุใด? แล้วคุณแก้ไขได้ไหมก่อนที่เขาจะใช้สาเหตุนั้นขอแยกทางจากคุณ? อย่างไร? และทำไม?

 1. การที่คุณรู้ว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานภาพใดในทางสังคมหรือเศรษฐกิจสิ่งนั้นไม่ได้มีผลอะไรต่อสถานภาพฝ่ายจิตวิญญาณของคุณเลย ได้ส่งผลอะไรต่อการดำเนินชีวิตและการเป็นพยานเรื่องพระคริสต์บ้างและอย่างไร?

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.