อุณหภูมิวิญญาณคุณเป็นอย่างไร?

อุณหภูมิฝ่ายวิญญาณ

แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา  (วิวรณ์ 3:20)

วันนี้ ผมจะให้บททดสอบที่คุณสามารถใช้ประเมินสถานะฝ่ายวิญญาณของคุณได้

คำถามที่หนึ่ง – การอธิษฐานเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาในชีวิตหรือไม่? ถ้าคุณมีใจแสวงหาพระเจ้า การอธิษฐานก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ …ไม่ใช่เป็นหน้าที่ แต่เป็นการสนทนาที่น่าตื่นเต้นระหว่างคุณกับพระเจ้าวันต่อวัน ต่อเนื่องไปทุกๆวัน

คำถามที่สอง – คุณรักพระวจนะหรือไม่? ผมเชื่อว่าถ้าคุณมีจิตใจร้อนรนแสวงหาพระเจ้า คุณตั้งตารอที่จะพบพระองค์ในพระวจนะ คุณอยากฟังคำเทศนาที่มาจากพระวจนะ และคุณจัดเวลาไว้ทุกวันเพื่ออ่านพระคัมภีร์

คำถามที่สาม – คุณเกลียดชังความบาปในชีวิตหรือไม่? คุณเกลียดชังสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังหรือไม่? ถ้าคุณมีใจที่ร้อนรนเพื่อพระเจ้า คุณจะร้องไห้กับสิ่งที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย … และคุณจะปิติยินดีในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย

คำถามที่สี่ – คุณรอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์หรือเปล่า? ในทุกดวงใจที่แสวงหาและติดตามพระคริสต์ จะเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระองค์ … อยากเข้าเฝ้าจำเพาะพระพักตร์ ตื่นเต้นที่จะได้พบพระองค์ หรือว่าคุณรู้สึกอับอายถ้าพระองค์เสด็จกลับมาวันนี้?

คำถามที่ห้า คำถามสุดท้าย คุณเชื่อฟังพระคริสต์หรือไม่? คุณมีใจอยากทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกพื้นที่ของชีวิตหรือเปล่า? ในยอห์น 14:15 พระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา”

ผมจึงขอถามคุณ : อุณหภูมิฝ่ายวิญญาณคุณเป็นอย่างไร? … ร้อน … เย็น … หรือว่าอุ่นๆ?  

วันนี้ … ถ้ารู้ตัวว่าคุณเย็นชาหรืออุ่นๆ … ผมขออธิษฐาน และขอท้าทาย ให้คุณเปิดรับเสียงที่เคาะอยูที่ประตูใจของคุณ เปิดประตู ให้พระเยซูเสด็จเข้ามา มีความสุขกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ตามที่ทรงเตรียมไว้ให้คุณโดยการสิ้นพระชนม์ และฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เพื่อคุณ

วันนี้อุณหภูมิของคุณเป็นอย่างไรครับ?

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.