ก.พ. 022015
 

อ่อนแรง

“เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ ”  (ฮีบรู 12:29)

บางคนกล่าวว่า “ถ้าคุณกำลังมองหาผู้นำเพื่อจะติดตาม ให้หาคนที่อ่อนล้า หมดเรี่ยวแรง”

บาดแผล หรือรอยฟกช้ำในชีวิตของบางคน คือบทเรียนยากลำบากที่พวกเขาได้ผ่านมา จงอย่าต่อต้านหรือหลบหนีคทาแห่งการปรับปรุงและแก้ไขของพระผู้เลี้ยง

บาดแผลเจ็บปวดมั้ยครับ? แน่นอน

แทบทนไม่ไหวเลย ใช่มั้ยครับ? ถูกต้องที่สุด

แล้วเหตุใดพระเจ้าถึงให้เราต้องเผชิญความเจ็บปวดเช่นนั้น?

เพราะเรามีพระบิดาที่รักเรามากจนยอมให้เราต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเพื่อรักษาเรา สิ่งที่ต้องมุ่งหาไม่ใช่ความเจ็บปวดของคุณ แต่ให้มุ่งไปที่พระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าไม่ได้ช่วยให้คุณรอดเพื่อจะพาไปสวรรค์ นั่นเป็นสิทธิพิเศษ แต่พระเจ้าทรงช่วยคุณให้รอดเพื่อทำให้คุณบริสุทธิ์ – เหมือนกับที่พระองค์บริสุทธิ์

อ่านฮีบรู 12:1-13 แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตคุณนะครับ

 

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)