ก.พ. 032015
 

ป่าใหญ่

แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้ จงมุ่งมั่นในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสุภาพ  (1ทิโมธี 6:11)

พวกเราหลายคนมักพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็น ใช้เวลากับคนที่ไม่สมควรไปอยู่ด้วย ดูหนังที่ไม่จำเป็นต้องดู ฟังเพลงที่ไม่จำเป็นต้องฟัง และไม่ช้ามันจะส่งผลกับเรา

แน่นอน เราไม่สามารถควบคุมทุกเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญในชีวิต ผมเชื่อว่าเราทุกคนเคยตกที่นั่งที่ทำให้คิดว่า “ไม่น่ามาดูเลย…ไม่น่าเอาตัวเข้าไปยุ่งด้วยเลย” แต่ถ้าเรายังอยู่ในโลก เราก็จะเห็นและได้ยินสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการ แต่แย่หน่อย นี่คือส่วนหนึ่งของชีวิต

บางคนอาจกล่าวว่า “โอ ผมไม่เป็นไรหรอก รับมือได้สบายมาก”

แต่มัน “เป็นไร” ครับ เหมือนคำกล่าวที่ว่า “เมื่อรับขยะเข้าไป … ที่ออกมาก็คือขยะ” อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โต อาจเห็นไม่ชัดในตอนต้น แต่จะมีผลตามมา

เช่นเดียวกับการหว่านเมล็ดพันธ์ คุณไม่ได้หว่านเมล็ดพืชสองสามเมล็ดลงไปวันนี้ แล้วพรุ่งนี้จะกลายเป็นป่าใหญ่ คุณหว่านเมล็ดพันธ์ไปสองสามเมล็ดวันนี้ และระหว่างทางที่เดินไป ก็จะมียอดอ่อนงอกขึ้นมา ไม่นานก็ขึ้นเป็นต้น และหลังจากนั้นจะกลายเป็นป่าผืนใหญ่

เมล็ดพันธ์ที่เราหว่านไปในวันนี้ ในที่สุดจะได้เก็บเกี่ยวเองในวันหน้า ถ้าเราหว่านเมล็ดพันธ์แห่งการฉ้อฉล ก็จะได้รับผลร้ายของมัน ถ้าหว่านเมล็ดพันธ์แห่งจิตวิญญาณโดยทำสิ่งที่ถูกต้อง เราจะได้รับผลเป็นพระพรกลับคืนมา เมล็ดที่เราหว่านไปในวันนี้ จะได้เก็บเกี่ยวอีกไม่นานในวันหน้าครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)