ก.พ. 062015
 

ผูกพันตน

พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา (ลูกา 9:23)

ถึงแม้จะผ่านมากว่าสามสิบปี ผมยังจำวันนั้นได้ชัดเจน วันที่ผมผูกพันตนเข้ากับภรรยาในพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ เจ้าสาวของผมเดินเข้ามาตามทางเดินในโบสถ์ …สวยงามสง่า… ส่วนผมคงจะคล้ายๆกับคาวบอยฮิปปี้ ผมยาวประบ่า หนวดเครารุงรัง ดูรูปพวกนี้ทีไรอดเขินไม่ได้

แต่ในวันนั้น ผมสัญญาอุทิศตัวเองให้กับแคธี่ภรรยาของผม ผมพูดว่า “ผมขอรับคุณเป็นภรรยา และขอสัญญาว่า จะถือซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบาย เพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่” ผมกำลังกล่าวคำสัญญานั้นอย่างเปิดเผยต่อหน้าผู้คน

และถึงแม้ได้กล่าวคำสัญญานั้นไปแล้ว ผมรื้อฟื้นคำสัญญานั้นทุกวัน – จะรัก และเป็นสามีอย่างที่พระเจ้าปรารถนาให้เป็น ผมอาจทำได้ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ผมรับรู้ว่าเป็นคำสัญญาที่ยังต้องเดินหน้าต่อไป

ผมเองได้กล่าวคำสัญญาว่าจะผูกพันตนกับองค์พระเยซูคริสต์ และทุกวันผมให้ความเคารพและย้ำคำสัญญานั้นเสมอ สิ่งที่ผมปฏิบัติตลอดเวลาคือมีสามัคคีธรรมกับพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา (ลูกา 9:23) โดยเชื่อฟังพระเจ้า ฟังและเอาใจใส่ “เสียงเบาๆ” จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมยังคงอยู่ในสามัคคีธรรมที่สนิทแนบแน่นกับพระองค์เสมอ

ถ้าคุณต้องการเติบโตขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์ ต้องใช้เวลา – และใช้มากด้วย ต้องสัญญาอุทิศตนไปทุกวันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ แต่จะมีอะไรดีไปกว่าได้ติดตามพระเยซูคริสต์ เรียนรู้จักพระองค์ไปจนกว่าชีวิตบนโลกจะจบลง? นี่คือสิ่งดีที่สุดที่คุณทำได้กับชีวิตและอนาคตของคุณ ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว

คุณอาจพูดแบบนี้ในแต่ละชั่วโมงของวัน ไม่มีอะไร ไม่ว่ากิจกรรมใด หน้าที่รับผิดชอบใด ดีไปกว่าการได้เดินอยู่ในความหวานหอมและความสว่างเจิดจ้าในการสถิตอยู่ของพระองค์

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)